NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Multicel
Mazowiecka Sieć

jak zostać przedsiębiorcą multimedialny przewodnik ni

Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Nowy projekt LGD

logo_mazowszeRozpoczynamy realizację nowego projektu mającego na celu budować silne organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, kreować lokalnych liderów poprzez zawarte w szkoleniu bezpłatne doradztwa, szkolenia, warsztaty i mikro-granty na lokalne inicjatywy społeczne. Projekt „Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych” mający na celu rozwój organizacji pozarządowych, otrzymał wsparcie w ramach zadania ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zadania związanego z wzmacnianiem potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych, oraz budowaniu postaw aktywności obywatelskiej. Stanowi oddolną inicjatywę, wskazaną przez przedstawicieli org. pozarządowych, które mimo iż z roku na rok stanowią coraz liczniejszą grupę społeczną, nadal pozbawione są odpowiednich instrumentów, wiedzy i kwalifikacji, pozwalających im na rozwój i podjęcie działań, nabycia umiejętności w zdobywaniu zewnętrznych środków finansowych na ich działania.

Chcemy budować silne org. pozarządowe, grupy nieformalne, przeszkolić lokalnych liderów, aktywne osoby które przyczynią się do zmian w swoim społeczeństwie lokalnym.Przeprowadzimy kompleksowe szkolenia stacjonarne, e-learningowe, Akademie NGO, programy aktywizacji i integracji beneficjentów i mieszkańców, debaty w ramach kawiarenek obywatelskich, które wykażą potrzebę rozmów, poszukiwań rozwiązań na aktywizację mieszkańców, wymianę doświadczeń, kształtowanie współpracy.

Continue reading

Zapraszamy na konferencje: Lokalna Strategia Rozwoju „Razem dla Radomki” w latach 2016-2023. Od strategii do działania.

konferencja_wieniawaSerdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję która odbędzie się 13 czerwca 2017 roku w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie i poświęcona zostanie omówieniu tematu: Lokalna Strategia Rozwoju „Razem dla Radomki” w latach 2016-2023. Od strategii do działania.

Misją realizacji LGD „Razem dla Radomki” jest aktywizacja i rozwój obszarów wiejskich. W związku z tym podejmujemy inicjatywy skierowane na efektywną realizację założeń zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru gmin tworzących Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”, publikacji która jest nadrzędnym dokumentem określającym obszary działań założone do realizacji zarówno w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oraz działań związanych z rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność – w tym inicjatyw finansowanych z innych źródeł krajowych i unijnych. Continue reading

Inkubator przetwórstwa lokalnego

image

Inkubator przetwórstwa lokalnego to podmiot działający w celu udostępnienia lokalnym producentom rolnym lub małym przetwórcom, infrastruktury (pomieszczeń wyposażonych w urządzenia i maszyny niezbędne do przetwarzania produktów spożywczych i przygotowania do sprzedaży), spełniającej wymagania weterynaryjne, sanitarne i ochrony środowiska.
 
Zasada funkcjonowania inkubatora przetwórstwa lokalnego polega na odpłatnym udostępnianiu rolnikom przetwarzającym produkty rolne, odpowiedniego zaplecza kuchennego. Przetwarzanie produktów spożywczych w odpowiednich warunkach higienicznosanitarnych przyczyni się do profesjonalnej produkcji domowej żywności oraz do ułatwienia rozwoju działalności gospodarczej. Zaawansowana forma inkubatora przetwórstwa lokalnego może też służyć przechowywaniu produktów oraz świadczyć usługi z zakresu pomocy prawnej, technologicznej lub marketingowej.
 
Usługi świadczone przez inkubator będą mogły obejmować również przygotowanie narzędzi informatycznych potrzebnych do sprzedaży i dystrybucji produktów rolnych przez Internet.

 
Czytaj więcej

„Inkubator Kuchenny” Poradnik tworzenia i funkcjonowania

inkubator kuchenny

Przedstawiamy Państwu poradnik opisujący praktyczne kroki prowadzące do utworzenia inkubatora kuchennego, zwanego również przetwórczym. Publikacja współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
 
Załozeniem inkubatora przetwórczego jest umożliwienie rolnikom i drobnym przetwórcom sprzedaż produktów lokalnych, w tym ekologicznych, wytwarzanych na bazie lokalnego surowca i lokalnej tradycji, a tym samym poszerzy się oferta lokalnych produktów w punktach sprzedaży. Bogactwo zasobów owocowo – warzywnych sprawia, że chcemy, aby były one dostępne przez okrągły rok nie tylko w formie świeżej, ale też przetworzonej.
 
Pobierz poradnik

80 numer Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia Razem dla Radomki

80biuletynZapraszamy Państwa do lektury 80 numeru Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, na łamach którego prezentujemy nasze działania oraz inicjatywy realizowane przez naszych partnerów oraz instytucje z terenu gmin tworzących naszą lokalną grupę działania.

W aktualnym numerze prezentujemy informacje o zakończonych w miesiącu kwietniu naborach wniosków przeprowadzonych dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020., w ramach których przekazaliśmy ponad 1,7 miliona złotych na działania związane z rozwojem istniejących firm, rozwojem infrastruktury publicznej, czy tez na projekty związane z zakładaniem pierwszej działalności gospodarczej.
Continue reading

Rozwijaj biznes inteligentnie

2016_poir_wlaczPublikacja zawiera usystematyzowane informacje na temat wybranych działań Programu. Będzie dla Ciebie przewodnikiem, źródłem wiedzy i inspiracji. Chcemy, żebyś w pełni skorzystał z ogromnych możliwości, jakie daje POIR.
 
Broszura koncentruje się na zadaniach realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP jest Instytucją Wdrażającą POIR w zakresie wsparcia innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw.
 
Publikacja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych prowadzeniem innowacyjnego biznesu, wdrażaniem nowatorskich rozwiązań, podejmowaniem rynkowych wyzwań. Liczymy, że zawarte tutaj informacje pomogą szczególnie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom. Tworzycie siłę polskiej gospodarki, dlatego chcemy Was wspierać przez całą drogę – od pomysłu do rynku!
 
Spis treści

1. Rozwijaj się inteligentnie
2. Gdy jesteś start-upem
3. Zainwestuj w innowacje
4. Skorzystaj z proinnowacyjnych usług
5. Przekraczaj granice
6. Nowoczesne wsparcie innowacyjności w Polsce
7. PARP w POIR – synteza
 
Pobierz publikację

Nowoczesne techniki sprzedaży – konferencja

NTS_radom_25052017_eveneaavatar
W czasie konferencji „Nowoczesne Techniki Sprzedaży” poznasz wszelkie wskazówki, techniki i narzędzia do tego, aby przenieść swoje wyniki sprzedażowe na wyższy poziom. Jeśli tylko z nich skorzystasz, gwarantuje Ci to drogę do sukcesu!
 
Umiejętność sprzedaży jest aktualnie najczęściej poszukiwaną kompetencją wśród pracowników. Przecież sukces każdego biznesu zależy właśnie od wyników sprzedaży. Nie możesz sobie pozwolić na to, aby się nie rozwijać i pozostać z tyłu.
 
Trudne czasy na rynku, internetowa walka cenowa, sceptycznie nastawieni klienci – to właśnie najczęstsze wymówki, które ograniczają osiągnięcie przez Ciebie lepszych wyników sprzedażowych. Pamiętaj, że najlepsi sprzedawcy osiągają doskonałe rezultaty niezależnie od zmiennego środowiska . Ich sukces zależy głównie od umiejętności porzucenia chaotycznego działania i skoncentrowania się na tym, co naprawdę działa.
 
W Trakcie trwania konferencji dowiesz się jak:

– Jak stworzyć strategię, która pozwoli Ci zamienić obojętnych ludzi w klientów.
– Jak wypracować kompromis między e-commerce a tradycyjną sprzedażą.
– Jak zadawać pytania klientowi, aby skutecznie otworzyć proces sprzedaży.
– Jak nie kończyć rozmowy z klientem na etapie „pomyślę o tym”.
– Jak uzyskać powtórne zakupy dzięki systemowi rekomendacji.
– Jak wykorzystać media społecznościowe do zwiększenia wyników Twoje sprzedaży.
 
Poznanie Strategii Nowoczesnej Sprzedaży pozwoli Ci o krok wyprzedzić myślenie Twojego klienta o jego potrzebach. Będziesz mógł go zaskoczyć i dzięki efektowi „WOW” zwielokrotnić swoją sprzedaż.
 
Chcesz zarezerwować bilet?
Napisz: diana@psychologiawygladu.pl
 
Program oraz więcej informacji

Copyright by Paweł Słabik