NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

97 numer Biuletynu informacyjnego LGD Razem dla RadomkiWITOLD GOMBROWICZ patronem Roku 2019 na Mazowszumedal

Bezpłatne szkolenia dla MSP

„Menager ds. energii” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez EKO-Wilanów A.J. Kowalczyk Sp. Komandytowa wraz z Fundacją Euro-Most. 

 

Celem projektu jest przygotowanie pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na przyjazne i bezpieczne dla środowiska wdrożenie technologii odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej. Dzięki jego realizacji  wsparciem objętych zostanie 150 przedsiębiorstw i ich pracownicy. Przewiduje się, że wsparcie otrzyma 90 kobiet i 60 mężczyzn.

 

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez przedsiębiorstwo jednostki organizacyjnej na terenie woj. mazowieckiego, a delegowany pracownik musi być zatrudniony na terenie woj. mazowieckiego. Przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność gospodarczą w jednej z branż: turystyka, transport, przemysł rolno-spożywczy, ochrona środowiska, handel, motoryzacja, usługi finansowe, energetyka odnawialna, ochrona zdrowia.

 

Przedsiębiorcom i ich pracownikom udzielona zostanie pomoc de minimis. 

 

Miejsce szkoleń: Warszawa lub miejscowości na terenie Mazowsza, gdzie utworzy się grupa szkoleniowa.

Terminy szkoleń: pierwsze szkolenia już od 16 kwietnia 2012 r.

 

Szczegółowe informacje

Copyright by Paweł Słabik

Font Resize
Wersja kontastowa