NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

Edukacja AntysmogowaI Kongres Szlaków Kulinarnych Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.Produkty tradycyjne i lokalne Doliny Radomki - w SiecimedalLGD Razem dla Radomki z nagrodą Perła Powiatu Radomskiego 2017!

Mazovia Circular Congress

3-4 października 2018 miał miejsce MAZOVIA CIRCULAR CONGRESS. Podczas Kongresu zaprezentowane zostały dobre praktyki miast, firm i instytucji otoczenia biznesu z całego świata oraz korzyści płynące z transformacji gospodarek w kierunku CE.Zakres tematyczny obejmował trzy obszary: Circular City, Circular Food oraz Circular Manufacturing, którym poświęcone będą prezentacje, debaty z udziałem ekspertów z Anglii, Danii, Szwecji, Hiszpanii, Francji, Rumunii i Polski.
 
Prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek brał aktywny udział w międzysektorowej debacie dotycząca wdrożenia filozofii circular w tworzenie nowych produktów spożywczych, projektowania nowych modeli biznesowych oraz budowania nowych łańcuchów wartości.
 
Migawki najważniejszych osób, scen, sytuacji znajdziecie w niniejszym filmie.

Mazovia Circular Congress –

3-4 października 2018 miało miejsce wydarzenie, które z przyjemnościa wspominamy i do którego będziemy jeszcze czesto wracać. Migawki najważniejszych osób, scen, sytuacji znajdziecie w niniejszym filmie.Miejmy nadzieję do zobaczenia wkrótce!#Zyskujzodzysku #CircularCongressWejdź na stronę: www.circular-congress.com.pl

Opublikowany przez Mazovia Circular Congress Piątek, 12 października 2018

 
Zachęcamy do zapoznania się z broszurą pt. „Gospodarka o obiegu zamkniętym. Jak wyzwolić potencjał z planowanych zmian”

Mazowsze 10 lat w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego

W tym roku przypada jubileusz członkostwa Mazowsza w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Z tej okazji mazowieccy członkowie SDK spotkali się, by podsumować dekadę działalności sieci na Mazowszu. Prezes Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” brał czynny udział w spotkaniu, przedstawiając prezentacje pt. „Sieć Dziedzictwa Kulinarnego w Dolinie Radomki”
 

Ponadto zapraszamy do posłuchania wypowiedzi prezesa LGD Cezarego Nowek (od 19:45 min) podczas audycji Mazowieckiego Poradnika Rolniczego, którego tematem była: “Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza” 
 

Publikacja „Przepisy prawne obowiązujące w specjalizacjach oferty obiektów turystyki wiejskiej”

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem dotyczącym przepisów prawnych, obowiązujących w specjalizacjach oferty obiektów turystyki wiejskiej, szczegółowo opisującym najważniejsze wymagania prawne, jakie powinny spełnić osoby planujące podjęcie działalności w branży turystycznej na obszarach wiejskich, jak również właściciele gospodarstw agroturystycznych myślący o rozbudowaniu oferty swojego obiektu o dodatkowe atrakcje.

Ekonomia Społeczna na Mazowszu – perspektywy rozwoju do 2022 roku

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza na seminarium pt. Ekonomia Społeczna na Mazowszu – perspektywy rozwoju do 2022 roku. Wyzwania stojące przed lokalnymi instytucjami, podmiotami i wspólnotami w obszarze ekonomii społecznej
 
Spotkanie odbędzie się 22 października br. w Radomiu miejsce spotkania: Sala nr 228 na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom
 
Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli instytucji lokalnych z subregionu (powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, miasto Radom, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński) – jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, oświaty, kultury, sportu, turystyki, zdrowia, mieszkalnictwa, mediów, biznesu, itp. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Zaproszeniu i Formularzu.
 
Pliki do pobrania:
Program szkolenia
Formularz zgłoszeniowy
 
Więcej informacji o seminariach możecie Państwo znaleźć pod pod adresami :
http://www.es.mcps-efs.pl/seminaria-tematyczne-2018
http://www.es.mcps-efs.pl/seminaria-2018

Mazovia Circular Congress Płock

Samorząd Województwa Mazowieckiego wraz z Agencją Rozwoju Mazowsza, Płockim Parkiem Przemysłowo – Technologicznym oraz Mazowieckim Parkiem NaukowoTechnologicznym w Płońsku i partnerami zapraszają do udziału w pierwszej edycji Mazovia Circular Congress . Jest to międzynarodowe spotkanie z udziałem czołowych ekspertów i praktyków w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym.
 
Już 3 i 4 października br. w Płocku istniejące zależności między stanem środowiska naturalnego, działalnością człowieka oraz postępem technologicznym będą stanowić punkt wyjścia do pokazania Państwu jak mądrze rozwijać się gospodarczo. Pokażemy jak zyskać ograniczając ilości surowców, materiałów i energię już na etapie produkcji oraz jak wykorzystać ograniczenia do poszerzenia pól działalności i współpracy międzysektorowej. Zaprezentujemy dobre praktyki i unikatowe rozwiązania regionów, miast, firm i instytucji z całego świata oraz realne korzyści płynące z transformacji gospodarek w kierunku Circular Economy.
 
Poza ogólnym panelem dyskusyjnym wydarzenie będą tworzyć trzy bloki tematyczne: Żywność/Food, Miasto/City, Produkcja/Manufacturing obejmujące wystąpienia ekspertów, praktyków i ich debaty.

Copyright by Paweł Słabik

Font Resize
Wersja kontastowa