NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

multicelWITOLD GOMBROWICZ patronem Roku 2019 na Mazowszumedal

Otwarcie Multicentrum w Milejowicach

4 czerwca nastąpiło uroczyste przekazanie zakupionego sprzętu komputerowego, które stanowi wyposażenie dla utworzonego w Domu Ludowym w Milejowicach – Multimedialnego Centrum Edukacji Lokalnej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawicieli władz Gminy Zakrzew – Wójt Gminy Leszek Margas, członkowie Rady Gminy oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” – Wiceprezes Zarządu Wojciech Wrzecion oraz pracownicy Biura LGD.

   

Multicentrum to miejsce przygotowane przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” przy współpracy z Gminą Zakrzew. Zostało ono doposażone w 4 zestawy komputerów stacjonarnych z pełnym oprogramowaniem i pakietem Microsoft Office, w komputer przenośny wraz z oprogramowaniem i licencją Microsoft Office, urządzenie wielofunkcyjne oraz projektor.

     

W Multicentrum organizowane będą inicjatywy szkoleniowo-doradcze, działania animacyjne, dlatego w ramach realizowanego przez LGD „Razem dla Radomki” projektu dokonano zakupu odpowiedniego sprzętu, aby miejsce to było użyteczne dla mieszkańców gmin, w szczególności dla realizowania zaplanowanych w projekcie działań.

   

W Multicentrum organizowane będą inicjatywy szkoleniowo-doradcze, działania animacyjne, dlatego w ramach realizowanego przez LGD „Razem dla Radomki” projektu dokonano zakupu odpowiedniego sprzętu, aby miejsce to było użyteczne dla mieszkańców gmin, w szczególności dla realizowania zaplanowanych w projekcie działań.

Prawo do Przedsiębiorczości 2

Zapraszamy na kolejną edycję cyklu spotkań informacyjnych Prawo do Przedsiębiorczości 2, w trakcie których przedsiębiorcy dowiedzą się jak skorzystać z rozwiązań wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, Pakiet MŚP, Mały ZUS, ustawę o zarządzie sukcesyjnym i wiele innych zmian dla firm, które weszły w życie w ostatnim czasie.

   

Spotkanie odbędzie się 13.06.2019 w Auli Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

   

Pobierz Program spotkania

Ogłoszenie o naborze wniosków: Powołanie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następującym zakresie tematycznym:

 

Powołanie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego (zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 );

 

Termin składania wniosków: wyznacza się na okres od dnia 30.05.2019 r. do dnia 13.06.2019 r. do godz. 15.00.

 

Miejsca składania wniosków: tylko i wyłącznie bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej, oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej (nagranej na płyty CD) należy złożyć do siedziby Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w Janiszewie, ul. Zielona 127, 26-652 Zakrzew. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę upoważnioną do przyjęcia wniosku.

 

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 70% (na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Rozdział V.) Maksymalna wysokość wsparcia do 500 000,00 zł.

 

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 500 000,00 zł.

 

Szczegółowe informacje kliknij tutaj

Startuj z Mazowsza – nabór rozpoczęty!

Już dziś młodzi przedsiębiorcy i twórcy innowacyjnych rozwiązań z Mazowsza mogą wziąć udział w konkursie „Startuj z Mazowsza”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Najciekawsze pomysły zawalczą o nagrody finansowe o łącznej wartości 60 000 zł! Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 

WAŻNE:

Nabór w konkursie trwa od 15 kwietnia do 31 maja br.Zgłoszenia do konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza.

JAKIE START-UPY MOGĄ APLIKOWAĆ?

innowacyjne, zarejestrowane i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego, nie dłużej niż 3 lata od daty ogłoszenia konkursu

 

NAGRODY:

  1. I miejsce – 25 000 zł,
  2. II miejsce – 20 000 zł,
  3. III miejsce – 15 000 zł,

+ nagrody od partnerów konkursu

nagroda specjalna – program akceleracji w Stanie Nevada w USA!

Źródło: mazovia.pl

Planowane nabory wniosków w 2019 roku przez LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w 2019 roku zaplanowało realizację kolejnych naborów wniosków, realizowanych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wysokość środków finansowych, które przekażemy na nabory wniosków tylko w tym roku wyniesie ok. 2,5 miliona złotych i przeznaczona będzie na wsparcie dla osób chcących utworzyć działalność gospodarczą, dla istniejących przedsiębiorstw, ale także na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego, czy na wsparcie projektów miękkich (kulturalnych, społecznych, sportowych). Konkursy te przeznaczone są do mieszkańców oraz firm z terenu LSR „Razem dla Radomki” – obszaru gmin: Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.

Pierwszy z ogłoszonych konkursów już za nami. Do 15 kwietnia 2019 roku przyjmowaliśmy wnioski od osób, które ubiegały się o przyznanie premii w kwocie 50 000,00 zł na otwarcie działalności gospodarczej. W naborze zamierzamy wybrać 8 najlepszych projektów, a wyniki opublikujemy w połowie miesiąca maja. Nie będzie to jednak ostatni nabór dla osób które chcą ubiegać się o wsparcie finansowe na otwarcie działalności gospodarczej, albowiem kolejny zaplanowany jest na drugą połowę tego roku. W podobnym terminie chcemy ogłosić też konkurs dla istniejących przedsiębiorstw, które będą mogły starać się o wsparcie w wysokości do 200 000,00 zł na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej.

 

W pierwszym półroczu tego roku ogłosimy jeszcze dwa konkursy. Organizacje pozarządowe i instytucje kultury wesprzemy wsparciem od 5000,00 zł do 15 000,00 zł w ramach projektu grantowego pn. „Rozwój społeczeństwa i aktywizacja grup defaworyzowanych”. Przeprowadzony zostanie również nabór na „Utworzenie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego”. Szczegółowe informacje na temat zaplanowanych działań LGD mogą Państwo w biurze Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, znajdującym się przy ul. Zielonej 127 w Janiszewie (gm. Zakrzew).

Czytaj więcej  

Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla Chleba żytniego na trzonie z ziołami z Piekarni Wacyn.

Ewa Brzezińska i Andrzej Karczewski – właściciele Piekarni WACYN zostali laureatami prestiżowej nagrody – Lauru Marszałka Województwa Mazowieckiego za 2018 rok. Nagroda ta przyznana została Piekarni WACYN za Chleb żytni na trzonie z ziołami.

 

W Piekarni WACYN do wytwarzania pieczywa nie używa się żadnych chemicznych składników przyspieszających fermentację oraz polepszających wygląd i smak pieczywa (gotowych mieszanek). Produkcja pieczywa Piekarni WACYN opiera się tylko i wyłącznie na naturalnej wielogodzinnej fermentacji rozczynów i zakwasów. Chleb żytni wypiekany jest w Piekarni WACYN od początku jej istnienia, natomiast ten wzbogacony kozieradką i czarnuszką jest nowością firmy. Smak i zapach godny polecenia.

 

Chleb żytni na trzonie z ziołami wyróżnia się niepowtarzalnym smakiem – prowadzony jest metodą wielogodzinnej fermentacji zakwasów i ciasta. Wprowadzone zioła dodatkowo wzbogacają go w witaminy i mikroelementy, oraz dostarczają dodatkowych walorów smakowych. Chleb wypiekany jest w dwóch wersjach: z ziołami i bez ziół – o czystym smaku i zapachu naturalnej fermentacji.

 

Konkurs Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego to sposób na promocję i rozpowszechnienie poza granicami Mazowsza wyrobów producentów żywności z naszego regionu. Produkty, którym przyznano wyróżnienie są zdrowe i wytwarzane według oryginalnych przepisów. Mogły się o nie starać zarówno firmy komercyjne, prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie produkcji żywności z przeznaczeniem jej do sprzedaży rynkowej, jak też podmioty i organizacje zajmujące się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę – koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami (np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych). Główna siedziba producenta i miejsce wytwarzania produktu musi znajdować się na terenie Województwa Mazowieckiego, a produkty zgłoszone do Konkursu muszą być wytwarzane głównie z surowców pozyskiwanych na Mazowszu. Laury są przyznawane producentom indywidualnym oraz przedsiębiorcom. W każdej grupie nagradzano produkty z podziałem na osiem kategorii: wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, przetwory mięsne i produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty mleczarskie, owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywne, produkty pochodzenia roślinnego, miody i napoje .

 

Serdecznie Gratulujemy nagrody i życzmy kolejnych sukcesów naszym Partnerom i członkom Stowarzyszania „Razem dla Radomki” – Państwu Ewie Brzezińskiej i Andrzejowi Karczewskiemu z Piekarni WACYN.

 

Lista nagrodzonych w XII edycji Lauru Marszałka Województwa Mazowieckiego dostępna jest tutaj: http://mazowieckie.ksow.pl/news/entry/14281-wyniki-xii-edycja-konkursu-o-laur-marszalka-woj.html

Copyright by Paweł Słabik

Font Resize
Wersja kontastowa