NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

97 numer Biuletynu informacyjnego LGD Razem dla RadomkiWITOLD GOMBROWICZ patronem Roku 2019 na Mazowszumedal

Co to jest TRIZ?

Co to jest TRIZ?


Wstep

Cały blok wstępu do TRIZ – to nieznaczny skrót artykułów publikowanych na łamach „Młodego Technika’ w latach 2005 – 2007. To nie jest podręcznik TRIZ, a jedynie dość dokładna prezentacja metod i narzędzi tej metodyki. Niektóre fragmenty prezentacji będą tłumaczeniem podręczników TRIZ, a cały tekst będzie stopniowo, w miarę rozwoju strony, zastępowany wersją podręcznikową, dostępną w trybie e-książki. Całość publikowanych tu tekstów jest częściowo wolnym tłumaczeniem, częściowo adaptacją tekstów dostępnych na rosyjskich stronach internetowych Fundacji Alschuller TRIZ, a częściowo wynika z praktyki własnej autora, opartej w całości na teorii Henryka Saulowiocza Alszullera.

 
Henryk Saulowicz Altszuller

Henryk Altszuller –urodził się 15.10.1926 roku w Taszkiencie. Rodzice jego byli dziennikarzami. W 1931 roku przeprowadzili się do Baku (Azerbejdżan) gdzie spędził dzieciństwo i młodość. W szkole podstawowej i średniej był bardzo dobrym uczniem. Po maturze wstąpił do Azerbejdżańskiego Instytutu Przemysłowego na Wydział Technologii i Mechanizacji Przemysłu Naftowego. Będąc na I roku studiów, zgłosił się ochotniczo do wojska, gdzie podjął naukę w 21 Wojskowej Szkole Lotniczej. Po wojnie skierowano go do Baku i tam pracował w sekcji wynalazczości Kaspijskiej Floty Wojennej. Od 1946 roku głównym jego życiowym celem stała się teoria wynalazczości, w postaci już dojrzałej – po 50 latach pracy – znana powszechnie jako TRIZ. Zasadniczym postulatem TRIZ jest twierdzenie: „skoro techniczne systemy rozwijają się wg określonych prawideł, to te prawidła można odkryć i wykorzystać dla stworzenia algorytmów rozwiązywania zadań wynalazczych”.

 
Początek TRIZ – wektor inercji

Henryk Altszuller spędził jakiś czas w komórce wynalazczości Kaspijskiej Floty Wojennej. Ciekawostką – być może bez znaczenia – jest fakt, że Albert Einstein też pracował w biurze patentowym! Przeglądanie dziesiątków i setek opisów wynalazków, ulepszeń i wniosków racjonalizatorskich, to najwyraźniej bardzo rozwijające zajęcie! Rodzi szereg pytań, w rodzaju:

 • czy to tak trudno zostać wynalazcą?
 • w czym tkwi istota „wynalazczości”?
 • dlaczego Edison „musiał” wykonać 1200 prób z włóknem do
  żarówki, skoro już od 10 lat znany był układ okresowy
  Mendelejewa, pozwalający rozwiązać ten problem „jednym
  ruchem”?
 • dlaczego wiele wynalazków „czekało” wiele lat, mimo że
  znacznie wcześniej były warunki na ich wynalezienie i realizację?

 

Pełen dokument PDF do pobrania: tutaj

Więcej informacji na stronie: www.triz-innowacje.pl


← Archiwum

Copyright by Paweł Słabik

Font Resize
Wersja kontastowa