NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

97 numer Biuletynu informacyjnego LGD Razem dla RadomkiWITOLD GOMBROWICZ patronem Roku 2019 na Mazowszumedal

Filmy o projekcie „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą”

 

Serdecznie polecamy Państwu filmy związane z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 


Projekt realizowała Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w partnerstwie z Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Lokalną Grupą Działania „Perła Czarnej Nidy” i Samorządami Województwa Mazowieckiego i Świętokrzyskiego  od października 2010 do marca 2012 r.

 


Projekt „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” zakładał promocję postaw przedsiębiorczych oraz innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów powstających w procesie prowadzenia firmy, poprzez współdziałanie przedsiębiorców z uczniami szkół gimnazjalnych. 

 

Innowacyjne Kluby Przedsiębiorczości

 


Finał Regionalnego Konkursu Przedsiębiorczości

Copyright by Paweł Słabik

Font Resize
Wersja kontastowa