NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

97 numer Biuletynu informacyjnego LGD Razem dla RadomkiWITOLD GOMBROWICZ patronem Roku 2019 na Mazowszumedal

Jestem aktywny będę przedsiębiorcą – podręcznik

Jestem aktywny będę przedsiębiorcą – podręcznik


Wstep – do nauczycieli (fragment)

Rozważania dotyczące problemu stymulowania potencjału twórczego i rozwijania przedsiębiorczości uczniów na etapie nauki w gimnazjum winny zostać osadzone w realiach funkcjonowania współczesnej szkoły polskiej na poczatku XXI stulecia i aktualnie dyskutowanych dalszych zmian w polskim systemie edukacji.

 
Wstep – do uczniów (fragment)

Słowo „przedsiębiorczość” kojarzy sie z „biznesem”, „biznesmenem”, „szmalem” itd. Rzadko ktozdaje sobie sprawę z tego, że to jest jednak przede wszystkim praca, a właściwie PRACA. Właściciel firmy nie ma 8 – godzinnego czasu pracy, a jego dzień pracy nie kończy sie o 15 czy nawt 16. Najczęściej dopiero po 22.

 

Do pobrania cały podręcznik tutaj

„Materiał opublikowany za zgodą Pana Jana Boratyńskiego, sprawującego merytoryczny patronat nad wdrażaniem metody TRIZ”


← Archiwum

Copyright by Paweł Słabik

Font Resize
Wersja kontastowa