NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

97 numer Biuletynu informacyjnego LGD Razem dla RadomkiWITOLD GOMBROWICZ patronem Roku 2019 na Mazowszumedal

Konkurs na logo Papryki Przytyckiej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie na logo produktu tradycyjnego „Papryki Przytyckiej”.

 

Celem konkursu jest wyłonienie logo cechującego się oryginalnością, przejrzystością i funkcjonalnością, a także znaczącym poziomem artystycznym. Logo będzie służyło jako identyfikacyjny, marketingowy oraz informacyjny element Papryki Przytyckiej, który będzie pojawiał się na stronie internetowej poświęconej w/w produktowi oraz wszelkich materiałach informacyjnych i reklamowych.

 

Konkurs trwa do 14 września 2012 roku. Rozstrzygnięcie konkursy nastąpi w dniu 7 września br. Nagrodami w konkursie są Wydawnictwa Regionalne. Prace należy nadsyłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11, 26-600 Radom. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 48 38 58 996 .

 

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy: pobierz

Copyright by Paweł Słabik

Font Resize
Wersja kontastowa