NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

Konkurs o Laury na najlepsze produkty tradycyjne i lokalne Południowego Mazowszamulticelmedal

Koncepcja dot. ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce w nowej perspektywie finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027.

Na prośbę Pani dyr. Tamary Borkowskiej, uprzejmie informujemy, iż rozpoczęły się konsultacje koncepcji dot. ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce w nowej perspektywie finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027.

 

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag na załączonym formularzu w terminie do dnia 10 lipca 2019 roku e-mailem na adres: joanna.malarczyk@mazovia.pl

 

Pliki do pobrania:

 

X-Industry Hackathons

26 czerwca 2019 roku w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie odbędzie się inauguracja pionierskiego w skali Europy programu hackathonów międzybranżowych – X-Industry Hackathons ukierunkowanych na digitalizację branży rolno-spożywczej i opakowaniowej w kierunku Przemysłu 4.0. 

   

Wydarzenie jest skierowane do przedsiębiorstw:
– spożywczych i opakowaniowych – zainteresowanych digitalizacją swojej działalności;
– IT/Przemysł 4.0/smart – posiadających rozwiązania cyfrowe dla branży spożywczej i opakowaniowej.

 

X-Industry Hackathons rozpoczyna unikatowy program wsparcia firm z branży spożywczej i opakowaniowej w ich drodze ku transformacji cyfrowej. Jest on organizowany w ramach prestiżowego, międzynarodowego projektu unijnego DIGICLUSTERS, którego konsorcjum złożone jest z 7 partnerów z 4 krajów UE, którzy łącznie reprezentują 739 firm.

 

W programie spotkania X-Industry Hackathons przewidziane są:

– prezentacje megatrendów, case studies & dobre praktyki zagraniczne rozwiązań innowacji międzybranżowych w zakresie digitalizacji branży spożywczej i opakowaniowej;

– prelekcje oraz panele krajowych i zagranicznych (Hiszpania, Polska, Litwa i Łotwa) ekspertów;

– prezentacja oferty wsparcia innowacji w firmach;
– potencjalne możliwości finansowania projektowanych zmian, w tym z nowych narzędzi Komisji Europejskiej;

– warsztaty partycypacyjne rozpoczynające prototypowanie nowych produktów, usług cyfrowych i nowych modeli biznesowych dla branż spożywczej i opakowaniowej w kierunku Przemysłu 4.0;

– lunch networkingowy bazujący na produktach regionalnych mazowieckich członków mazowieckich klastrów spożywczych.

– przede wszystkim – rozpoczęcie Programu X-Industry Hackathons, w którym możesz wziąć udział już w te wakacje! 

 

X-Industry Hackathons to trzymiesięczny, nowatorski i interdyscyplinarny program wsparcia MŚP, który odbędzie się już w te wakacje i jest częścią międzynarodowego projektu unijnego DIGICLUSTERS współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu COSME (nr umowy grantowej 822905).

 

Zapisy i rejestracja: 
https://evenea.pl/event/x-industry/?fbclid=IwAR3nU1w5t0JRq9a3a5ymSgcRlur2Dh3S73wbN35a2kWkyGLpNmK-WLDDM5Y

 

Program oraz opis projektu Digiclusters

Informujemy, że już 27 czerwca 2019 r. odbędzie się premiera nowej wersji Akademii PARP – Portalu szkoleniowego z bezpłatnymi kursami e-learningowymi dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Zaktualizowany został wygląd Portalu oraz jego funkcjonalności. Zmiany te są częścią procesu integracji całego ekosystemu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). To kolejny krok, aby być jeszcze bardziej przyjaznym i pomocnym dla użytkowników.

Co się zmieni?

  • Nowe kursy on-line
  • Integracja usług PARP
  • Poprawa wyglądu
  • Nowe funkcjonalności
  • Wkład użytkowników w rozwój
  • Mniej danych osobowych

Dotychczasowa wersja platformy będzie dostępna jeszcze przez 3 miesiące od uruchomienia nowej tj. do końca września 2019 r. Przez ten okres będzie dostępna możliwość logowania się na poprzedni serwis i dokończenia rozpoczętych kursów, jednak generowanie certyfikatów będzie utrudnione.

Źródło: akademiaparp.gov.pl

Otwarcie Multicentrum w Milejowicach

4 czerwca nastąpiło uroczyste przekazanie zakupionego sprzętu komputerowego, które stanowi wyposażenie dla utworzonego w Domu Ludowym w Milejowicach – Multimedialnego Centrum Edukacji Lokalnej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawicieli władz Gminy Zakrzew – Wójt Gminy Leszek Margas, członkowie Rady Gminy oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” – Wiceprezes Zarządu Wojciech Wrzecion oraz pracownicy Biura LGD.

   

Multicentrum to miejsce przygotowane przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” przy współpracy z Gminą Zakrzew. Zostało ono doposażone w 4 zestawy komputerów stacjonarnych z pełnym oprogramowaniem i pakietem Microsoft Office, w komputer przenośny wraz z oprogramowaniem i licencją Microsoft Office, urządzenie wielofunkcyjne oraz projektor.

     

W Multicentrum organizowane będą inicjatywy szkoleniowo-doradcze, działania animacyjne, dlatego w ramach realizowanego przez LGD „Razem dla Radomki” projektu dokonano zakupu odpowiedniego sprzętu, aby miejsce to było użyteczne dla mieszkańców gmin, w szczególności dla realizowania zaplanowanych w projekcie działań.

   

W Multicentrum organizowane będą inicjatywy szkoleniowo-doradcze, działania animacyjne, dlatego w ramach realizowanego przez LGD „Razem dla Radomki” projektu dokonano zakupu odpowiedniego sprzętu, aby miejsce to było użyteczne dla mieszkańców gmin, w szczególności dla realizowania zaplanowanych w projekcie działań.

Prawo do Przedsiębiorczości 2

Zapraszamy na kolejną edycję cyklu spotkań informacyjnych Prawo do Przedsiębiorczości 2, w trakcie których przedsiębiorcy dowiedzą się jak skorzystać z rozwiązań wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, Pakiet MŚP, Mały ZUS, ustawę o zarządzie sukcesyjnym i wiele innych zmian dla firm, które weszły w życie w ostatnim czasie.

   

Spotkanie odbędzie się 13.06.2019 w Auli Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

   

Pobierz Program spotkania

Ogłoszenie o naborze wniosków: Powołanie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następującym zakresie tematycznym:

 

Powołanie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego (zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 );

 

Termin składania wniosków: wyznacza się na okres od dnia 30.05.2019 r. do dnia 13.06.2019 r. do godz. 15.00.

 

Miejsca składania wniosków: tylko i wyłącznie bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej, oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej (nagranej na płyty CD) należy złożyć do siedziby Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w Janiszewie, ul. Zielona 127, 26-652 Zakrzew. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę upoważnioną do przyjęcia wniosku.

 

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 70% (na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Rozdział V.) Maksymalna wysokość wsparcia do 500 000,00 zł.

 

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 500 000,00 zł.

 

Szczegółowe informacje kliknij tutaj

Copyright by Paweł Słabik

Font Resize
Wersja kontastowa