NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

Edukacja AntysmogowamedalLGD Razem dla Radomki z nagrodą Perła Powiatu Radomskiego 2017!

Spotkanie dedykowane Forum Instytucji Otoczenia Biznesu na Mazowszu

24 marca br. przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” (LGD) miał okazję uczestniczyć w spotkaniu Forum Instytucji Otoczenia Biznesu oraz instytucji działającym na rzecz innowacyjności na Mazowszu. Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

Tematem kluczowym były przygotowania do projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM) „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP. Omówiono kwestie organizacyjne czyli konieczność weryfikacji danych do współpracy zawartych w Porozumieniach w sprawie współpracy z przedstawicielami Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) w ramach projektu „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)” realizowanego w latach ubiegłych, a mogącego być kontynuowanym w nowej formule także w latach przyszłych. Od dwóch lat także LGD „Razem dla Radomki” jest członkiem Forum IOB i sieci MSODI.

 

Działania planowane do realizacji w ramach nowego projektu dedykowane są Instytucjom Otoczenia Biznesu i obejmują m.in. kreowanie nowych standardów usług proinnowacyjnych oraz pomoc w ich wprowadzeniu na rynek z zastosowaniem systemu grantowego wobec IOB. Wsparcie, nakierowane na profesjonalizację usług, ma spowodować zaistnienie na rynku usług spełniających kryteria ich odbiorców będących lub wchodzących na ścieżkę działań proinnowacyjnych. Z drugiej strony, usługi mają być wsparciem „uszytym na miarę” dla MŚP umożliwiającym ich rozwój zgodnie z tendencjami rozwoju regionu, określonymi jako obszary inteligentnej specjalizacji.

 

Informacje nt. funkcjonowania Forum IOB i dalszych prac nad projektem będą zamieszczane na stronie internetowej: innowacyjni.mazovia.pl oraz na naszej stronie: www.innowacyjnaradomka.pl.

Copyright by Paweł Słabik

Font Resize
Wersja kontastowa