NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Bezpłatne seminarium „Umowy jako prawne narzędzie transferu ekoinnowacji”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym seminarium pt. „Umowy jako prawne narzędzie transferu ekoinnowacji”, które odbędzie się 6 grudnia 2011 r. w Warszawie.

 
Seminarium przeznaczone jest dla wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych takimi zagadnieniami, jak:

  • transfer technologii w ujęciu prawnym,
  • umowy stosowane przy transferze technologii i ich specyfika,
  • ocena ryzyka prawnego przy transferze technologii.

Więcej informacji na stronie: www.een.org.pl

RAPORT: „Rozwój przedsiębiorczości szansą polskich obszarów wiejskich”

Obszary wiejskie stanowią, zgodnie z danymi statystycznymi, 93% powierzchni Polski i są zamieszkiwane przez ok 40% ludności. Jak szacuje Główny Urząd Statystyczny sytuacja taka będzie się w ciągu najbliższych lat utrzymywała. Największym problemem dotykającym obszary wiejskie w Polsce jest bezrobocie.

Szczegółowy raport w wersji pdf do pobrania w dziale E-booki

 

Żródło: www.instytutobywatelski.pl

Otwarcie Centrum Praktycznego Szkolenia w Radomiu

Otwarcie Centrum Praktycznego Szkolenia w Radomiu

Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk uczestniczył 23 listopada w uroczystym otwarciu Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa, które powstało, z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

Otwarcie Centrum Praktycznego Szkolenia w Radomiu

W Centrum szkoleni będą doradcy, nauczyciele i uczniowie szkół rolniczych, a przede wszystkim rolnicy, którzy prowadząc gospodarstwa chcą także wytwarzać produkty, na które istnieje zapotrzebowanie głównie na rynku lokalnym.

 
 

Więcej informacji na stronie: www.minrol.gov.pl

Projekt ODROLNIKA.PL

Projekt odrolnika.pl tworzony i realizowany jest przez rolników. Celem projektu jest sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych z małych i rodzinnych gospodarstw rolnych w celu umożliwienia im dalszej egzystencji.

Sprzedaż bezpośrednia polega na dostarczeniu przez rolnika konsumentowi indywidualnemu lub do zakładu detalicznego (sklepu, restauracji, stołówki) wytworzonych produktów rolniczych bez udziału pośredników.

 

Od strony klienta zaletą jest możliwość zlecenia produkcji żywności własnemu rolnikowi, zakupu świeżego towaru pochodzącego od znanych i sprawdzonych producentów oraz możliwość uzyskania informacji na temat produktów i sposobu ich pozyskiwania.

 

W ramach projektu planujemy sprzedawać:

  • żywność ekologiczną, produkowaną pod nadzorem jednostki certyfikującej
  • żywność tradycyjną, produkowaną na małą skale w sposób przyjazny dla środowiska jednak bez nadzoru jednostki certyfikującej
  • produkty wpisane na liste produktów tradycyjnych zarejestrowaną w bazie produktów tradycyjnych

 

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie: www.odrolnika.pl

Prezentacje z konferecji w Radomiu można pobrać tutaj

Konferencja „Samorząd zrównoważonego rozwoju”

22. listopada, o godz. 13.00 podczas Targów Gmina w Poznaniu, z inicjatywy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego oraz WAiNS Politechniki Warszawskiej, odbędzie się Konferencja pt. ”Samorząd Zrównoważonego Rozwoju”.

 

Pretekstem do organizacji konferencji jest ogłoszenie Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego przeprowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej. Głównym celem tego zestawienia jest próba prezentacji najlepiej rozwiniętych miast i gmin w Polsce oraz analiza głównych czynników rozwoju.

Więcej na stronie: www.terazpolska.pl

Copyright by Paweł Słabik