NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

PROJEKT „SAMODZIELNY KSIĘGOWY”

Fundacja Rozwoju informuje o rozpoczęciu od dnia 1 stycznia 2011 roku realizacji projektu „Samodzielny księgowy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Celem projektu jest:

  • nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji i umiejętności 80 dorosłych pracujących osób, które z własnej inicjatywy chcą dostosować swoje kwalifikacje do potrzeb regionalnej gospodarki.

 

W ramach projektu oferujemy:

  • kurs na stanowisko samodzielnego księgowego
  • certyfikat ukończenia kursu na stanowisko samodzielnego księgowego
  • materiały szkoleniowe
  • noclegi i zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie w trakcie szkoleń

Więcej informacji na stronie: www.fundacjarozwoju.pl

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik