NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Projekt: Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej

Projekt jest skierowany do wszystkich podmiotów, które odczuwają deficyt danych i analiz w obszarze zmian gospodarczych na Mazowszu. Nasze działania w szczególności kierujemy do:

 
 
 

  • Przedsiębiorców
  • Jednostek samorządu terytorialnego
  • Instytucji edukacyjnych
  • Instytucji rynku pracy
  • Ośrodków nauki
  • Instytucji otoczenia biznesu

 

Wyniki badań prowadzonych w ramach MCIG mogą stać się podstawą do wnioskowania, podejmowania działań naprawczych w określonych obszarach, jak również alokowania środków publicznych na realizację określonych polityk w regionie. Uzyskane wyniki badań mogą stać się podstawa do projektowania i podejmowania skutecznych działań na rzecz popraw sytuacji w regionalnej gospodarce i na lokalnym rynku pracy.

 

Wiarygodna i profesjonalna analiza trendów rozwojowych zostanie zrealizowana poprzez zaangażowanie szerokiego, interdyscyplinarnego grona ekspertów i prkatyków z różnych dziedzin. Liczymy że dzięki temu uda nam się uchwycić dynamikę zmian w gospodarce regionalnej, a prezentowane dane będą aktualne i uzupełnią wielowymiarową rzeczywistość mazowieckiej gospodarki.

2012 rokiem dobrego zarządzania

Pozycja konkurencyjna małych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce na rynku europejskim i światowym jest uzależniona od ich zdolności do stosowania praktyk biznesowych opartych o współpracę z innymi podmiotami na rynku, m.in. przedsiębiorstwami, klientami, instytucjami wsparcia czy ośrodkami naukowo-badawczymi. Niezwykle istotnym czynnikiem w tym procesie jest myślenie długofalowe oparte na określonej strategii działania.

 

Więcej informacji na stronie źródłowej www.parp.gov.pl

Ułatwienia dla radomskich przedsiębiorców

samorzad wojewodztwa mazowieckiego

Radom stał się udziałowcem, powołanego przez marszałka, Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. – ogłoszono 20 stycznia br. podczas konferencji prasowej. Dla lokalnych przedsiębiorców oznacza to ułatwienia pozyskiwania poręczeń przy ubieganiu się o kredyty i pożyczki.

 

Przystąpienie Radomia do MFPK to inicjatywa wicemarszałka Leszka Ruszczyka oraz wiceprezydenta miasta Krzysztofa Ferensztajna. Radom wniósł udział w wysokości 50 tys. zł.

 

Współpraca miasta z funduszem przyniesie bezpośrednie korzyści właścicielom mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Radomia i okolic. To szansa dla ludzi podejmujących nowe wyzwania biznesowe i poszukujących kapitału na start firmy, ale również osób bezrobotnych, czekających na nowe miejsca pracy w rozwijających się radomskich przedsiębiorstwach.

 

Więcej informacji na stronie www.mazovia.pl

Rusza konkurs starosty radomskiego „Perła Powiatu”

W tym roku powiat radomski po raz pierwszy przeprowadzi Konkurs Gospodarczy Starosty Radomskiego pn. „Perła Powiatu”. Będzie to okazja do wspierana działalności gospodarczej i rolniczej oraz promowanie innowacyjnych przedsięwzięć i rozwiązań. Celem konkursu jest wyróżnienie produktów, firm oraz gospodarstw rolnych, mających siedzibę na terenie powiatu radomskiego,osiągających najlepsze efekty w 2011 roku.

Czytaj więcej

 

Źródło: www.radompowiat.pl

Odnawialne Źródła Energii gminy Miechów

Miechów należy do miast i gmin w Polsce, która od kilku lat prowadzi prace nad propagowaniem i wdrażaniem rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE). Efektem tych działań jest poprawa koniunktury w rolnictwie. Gmina uzyskuje przy tym wymierne efekty ekologiczno – energetyczne. W wyniku ekologicznej strategii w 2008r w Gminie otwarto Centrum Energii Odnawialnej, które powstało przy udziale środków unijnych w ramach programu INTERREG III B CADSES.

 

Prezentacja OZE gminy Miechów do pobrania: tutaj

Regionalny Konkurs Przedsiębiorczości

W LUTYM br. odbędzie się Regionalny Konkurs Przedsiębiorczości, w którym o atrakcyjne nagrody rzeczowe będzie walczyło 5 Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości powołanych w ramach realizowanego od października 2010 roku projektu „JESTEM AKTYWNY – BĘDĘ PRZEDSIĘBIORCĄ”. Każdy z Klubów poza prezentacją innowacyjnego scenariusza zadania konkursowego weźmie udział także w konkursie wiedzy nt. praktycznego zastosowania TRIZ w domu, szkole, pracy, firmie. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – partner projektu.
 
W realizacji Projektu uczestniczą także Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii z siedzibą w Kielcach, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, LGD „Razem dla Radomki”, LGD „Perły Czarnej Nidy”.

Copyright by Paweł Słabik