NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Zapraszamy na bezpłatne praktyki w Biurze Projektu Stowarzyszenia Razem dla Radomki

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprasza na bezpłatne praktyki studenckie na stanowisku pracownik biurowy w projekcie finansowanym ze środków unijnych. Oferta skierowana jest do osób które chciałyby zdobyć doświadczenie z zakresu tematyki związanej z funduszami unijnymi, poznać specyfikę pracy w III sektorze oraz pozyskać cenne doświadczenie przydatne do rozwoju kariery zawodowej.
 
Do zakresu obowiązków należy: wsparcie administracyjne zespołu; pomoc w organizacji konferencji, seminariów, warsztatów; wyszukiwanie informacji, tworzenie artykułów prasowych, redakcja biuletynów; udział w przygotowaniu wniosków związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych; wsparcie w budowie wizerunku LGD i promocji obszarów.
 
Od kandydatów oczekujemy otwartości na ludzi i nowe rozwiązania; komunikatywności oraz zaangażowania w wykonywane obowiązki; biegłej znajomości pracy na komputerze, w tym umiejętności pracy w środowisku MS Office, oraz chęci poznania specyfiki pracy projektowej związanej z tematyką funduszy unijnych.
 
Praktyki mają charakter nieodpłatny. Czas trwania praktyk oraz data rozpoczęcia praktyk ustalana jest indywidualnie. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego CV na adres mailowy: zarzad@razemdlaradomki.pl, lub dostarczenie osobiście do Biura mieszczącego się w Radomiu, przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 48 38 58 996 bądź adresem http://razemdlaradomki.pl/praca

Ogłoszenie o naborze wniosków MJWPU

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 23 lipca do 21 sierpnia 2012 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII PO KL „Regionalne Kadry Gospodarki” Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe”.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców na temat Działania 8.1 POIG

W związku z ogłoszonym naborem wniosków do Działania 8.1 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym: Wykorzystanie technologii IT w rozwoju firm „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”, które odbędzie się 26 lipca 2012 r. w godzinach od 10.00 do 13.00 w Katowicach, ul. Jordana 18, budynek Wydziału Teologicznego Uniwestytetu Śląskiego, sala nr 407 (IV piętro)
 
Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:
* co to jest e-usługa,
* jakie projekty mogą zostać dofinansowane w ramach działania 8.1 POIG,
* jakie podmioty uprawnione są do ubiegania się o dofinansowanie,
* zasady i wysokość dofinansowania,
* na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości,
* wydatki kwalifikowane i kategorie wydatków,
* procedura aplikacyjna,
* organizacja oceny projektów,
* kryteria oceny wniosków: formalne, merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne,
* zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy.
 
Szczegółowe informacje, kartę uczestnictwa oraz program spotkania uzyskają Państwo pod podanym adresem http://www.poig.garr.pl/?p=/pl/aktualnosci/019

Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw

Projekt jest skierowany do grona innowacyjnych przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu. Głównym celem projektu jest oddziaływanie na poprawę warunków tworzenia i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw i wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw we wdrażaniu i rozwoju innowacyjnych rozwiązań. Klub ma za zadanie dostarczać przedsiębiorcom praktycznych informacji na temat głównych trendów związanych z rozwojem innowacyjnej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej.
 
Spotkania Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw to niepowtarzalna szansa na wymianę doświadczeń i zacieśnienie współpracy pomiędzy innowacyjnymi przedsiębiorcami i przedstawicielami sfery naukowo-badawczej.
 
Czytaj więcej

Studia podyplomowe – Rozwój Zrównoważony Na Poziomie Lokalnym.

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przygotował, dla osób zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju lokalnego i chcących poszerzyć swoje kwalifikacje, ofertę studiów podyplomowych ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY NA POZIOMIE LOKALNYM.
 
Serdecznie zapraszają osoby zainteresowane ideą rozwoju zrównoważonego do
wzięcia udziału w dwusemestralnej edycji studiów podyplomowych i
dołączenia do elitarnej grupy absolwentów. Jednocześnie
informują, iż planowany termin rozpoczęcia zajęć to 20 października 2012 r.
Rekrutacja trwa do 30 września br.
 
Więcej informacji na temat studiów podyplomowych (adresaci oferty, atuty
studiów, bloki tematyczne) znajdziecie Państwo na ich stronie
internetowej: www.irwirpan.waw.pl  bądz ulotce: ULOTKA studia podyplomowe zrownowazony rozwoj
 
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail studia@irwirpan.waw.pl lub pod numer tel. 022 657 28 09 lub 022 657 27 89

Jak legalnie kontaktować się z klientem?

Aby odnieść sukces, trzeba możliwie szeroko udostępnić informacje o produktach i usługach przedsiębiorstwa. Jednak nie każdy sposób rozpowszechniania informacji handlowych mieści się w granicach prawa. Zbyt ochocze rozsyłanie informacji handlowych (ulotek, plakatów, e-maili czy innych materiałów marketingowych) może naruszać prawo do prywatności. Czym jest informacja handlowa? W którym momencie kończy się zachowanie zgodne z obowiązującymi przepisami? Kiedy przekroczenie norm prawnych jest wykroczeniem, a kiedy czynem nieuczciwej konkurencji?

 
 
Czytaj więcej

Społeczeństwo informacyjne

W dzisiejszych czasach informacja wydaje się być najcenniejszym towarem. Cenniejszym nawet od dóbr materialnych.  Zdobycie jej, odpowiednie przetworzenie oraz właściwe użycie mają kluczowe znaczenie w relacjach społecznych i gospodarczych państw.

Społeczeństwo informacyjne  (SI) można określić jako nowy rodzaj społeczeństwa w którym informacja jest najcenniejszym dobrem. Wykształcenie się SI datowane jest  na przełom XX i XXI wieku. Jest to stosunkowo niedawno.  Na rozwój SI wpłyną proces globalizacji, postęp nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz narastająca liczba danych.

 

Czytaj całość

Copyright by Paweł Słabik