NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

E-Learning – skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach

Jest to kolejna inicjatywa naszego Stowarzyszenia, która otrzymała dotacje z funduszy zewnętrznych. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem projektu jest podniesienie kompetencji i wzrost potencjału kadr i wolontariuszy organizacji pozarządowych,  zwiekszenie liczby czynnie działających organizacji pozarządowych, wsparcie szkoleniowo-doradcze małych i nowo powstałych organizacji poprzez stworzenie wysokiej jakości systemu szkoleń internetowych.

 
Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik