NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Dodano nowe publikacje ARiMR

arimr

Polecamy Państwu lekturę 2 publikacji dotyczących możliwości skorzystania i poprawnego wypełnienia wniosków przez osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich, rolników i już działających przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć lub rozwinąć prowadzoną działalność gospodarcza nie dotyczącą produkcji rolnej. Publikacje te stanowią kompendium wiedzy dla potencjalnych Wnioskodawców działań: „Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, którzy jeszcze w tym roku będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe na realizację projektów w ramach naborów prowadzonych przez LGD „Razem dla Radomki”.
Dodatkowo przedstawiamy wyniki badań wpływu środków jakie zrefundowała Wnioskodawcom ww działań Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie sektora turystyki wiejskiej oraz agroturystyki oraz wpływu środków przekazanych przez Agencję na rozwój mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich.

 

Publikacje zamieszczone zostały w zakładce E-booki. Zachęcamy do lektury.

Partnerstwo Paprykowy Szlak

W niedzielę 19 sierpnia br. podczas Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku zostało zawarte Partnerstwo „Paprykowy Szlak” którego najważniejszym celem jest współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rolniczymi, lokalnymi grupami działania, ośrodkami nauki, przedsiębiorcami, rolnikami, oraz organizacjami pozarządowymi. Do Partnerstwa przystąpiło Starostwo Powiatowe w Radomiu, gminy Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew oraz jego inicjator – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”.

 

Czytaj więcej

Seminarium LGD Razem dla Radomki: „Papryka Przytycka – droga do produktu chronionego prawem unijnym”. Powstanie partnerstwa „Paprykowy Szlak”

W niedzielę 19 sierpnia br. w Przytyku Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Radomiu oraz Gminą Przytyk przeprowadziły seminarium zatytułowane „Papryka Przytycka – droga do produktu chronionego prawem unijnym”. Spotkanie towarzyszyło 13 Ogólnopolskim Targom Papryki, które organizowane są od 1999 roku i mają na celu promocję przednich odmian papryki.

 

Czytaj więcej

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Oddział Zamiejscowy w Radomiu serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie: „Studium wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” – 03.09.2012r. szkolenie odbędzie się w Radomiu.

 

Czytaj więcej

Copyright by Paweł Słabik