NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Seminarium „Papryka Przytycka – droga do produktu chronionego prawem unijnym”

W tym roku Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprasza na towarzyszące targom – seminarium zatytułowane „Papryka Przytycka- droga do produktu chronionego prawem unijnym”, podczas którgo zostanie zawarte partnerstwo – jednostki samorządu terytorialnego, Lokalnych Grup Działania oraz producentów papryki na rzecz zarejestrowania przez Komisję Europejską produktu Papryka Przytycka jako Chronione Oznaczenie Geograficzne.

 

Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik