NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Konferencja „Rozwój paprykowego regionu radomskiego”


 
 
 
 
 

W konferencji na temat „Rozwoju paprykowego regionu radomskiego” w dniu 26.09.2012r. w Gluszynie uczestniczyli:
 
• Bogusław Włodarczyk – Dyrektor Delegatury Urzędu Mazowieckiego w Radomiu
• Cezary Nowek – Prezes LGD „Razem dla Radomki”
• Dariusz Wołczyński – Wójt gminy Przytyk
• Marek Klimek – Wójt gminy Potworów
• Artur Papis – Wójt gminy Klwów
• Marek Madrzecki – Wójt gminy Rusinów
• Roman Sobczak – Prezes grupy producenckiej „Papryka Polska”
• Marek Grela – Prezes grupy producenckiej „Unipapryka”
• Rolnicy – producenci papryki
 
Na konferencji omówiono
• Funkcjonowanie partnerstwa „Paprykowy Szlak”
• Działania jakie należy podjąć w zakresie promocji papryki jako produktu tradycyjnego
• Inwestycje usługowo-przemysłowe w gminie Przytyk związane z Papryką
• Funkcjonowanie paprykowych grup producenckich obecnie i w perspektywie 2014-2020
• Problemy z jakimi borykają się rolnicy-producenci papryk

 
Zdjęcia z seminarium:

Seminarium na temat partnerstwa „Paprykowy Szlak”

W dniu 25.09.2012 roku w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy oddział w Radomiu, odbyło się seminarium rolników-członków Radomskiej Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej.
Spotkanie Otworzył Pan Robert Dobosz witając zgromadzonych i prezentując porządek spotkania. Prezes Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” Cezary Nowek w prezentacji multimedialnej przedstawił ideę partnerstwa, a w szczególności partnerstwa „Paprykowy Szlak” oraz proces tworzenia produktów tradycyjnych i lokalnych. Zaprezentował drogę produktu „Papryka Przytycka” do wpisu na listę produktów tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także potrzebę prac nad wnioskiem do Komisji Europejskiej w celu uzyskania certyfikatu jako Chronione Oznaczenie Geograficzne. W dyskusji Pan Jacek Paszkowski, przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego MIR, członek Zarządu Wojewódzkiego MIR z Belska Dużego, przedstawił doświadczenie z prac nad uzyskaniem certyfikatu UE dla produktu „Jabłko Grójeckie”. A także korzyści jakie uzyskały sadownicy skupieniu w grupach producenckich rejonu grójeckiego.
Decyzje o przystąpieniu do partnerstwa „Paprykowy Szlak” podejmie Zarząd Mazowieckiej Izby Rolniczej na najbliższym posiedzeniu.
 
Zdjęcia z seminarium:

Zaproszenie do współredagowania serwisów internetowych

Serdecznie zachęcamy Państwa do współredagowania serwisów internetowych Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”.
 
Portale RazemDlaRadomki.pl, wDolinieRadomki.pl oraz InnowacyjnaRadomka.pl miesięcznie odwiedza ponad 18 tysięcy internautów. Są one popularnymi witrynami wśród mieszkańców naszego regionu, którzy poszukują najważniejszych informacji związanych z życiem naszych „małych ojczyzn”.
 
Za pomocą naszych witryn internetowych możemy informować o wydarzeniach które mają miejsce w Państwa miejscowościach. Chętnie przedstawimy ciekawe inicjatywy odbywające się w placówkach kulturalnych, oświatowych; projekty i działania podejmowane przez organizacje pozarządowe, a także również te, które realizują przedsiębiorcy czy osoby prywatne.
 
Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą prosimy kierować materiały na adres mailowy stowarzyszenia: zarzad@razemdlaradomki.pl.
 
Z poważaniem
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”
Cezary Adam Nowek

Nowy portal Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Funduszy Unijnych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Funduszy Unijnych (MJWPU), zaprasza do zapoznania się z nowym portalem www.fan.mazowia.eu. Portal ma charakter informacyjno – rozrywkowy i skierowany jest do młodzieży. Stanowi źródło informacji na temat realizowanych projektów finansowanych z funduszy UE, oraz działań promocyjnych prowadzonych w MJWPU, a także w Unii Europejskiej. To także platforma wymiany informacji o ciekawych wydarzeniach z regionu realizowanych przez beneficjentów oraz skierowanych do młodzieży.
Obecnie na portalu: gry, informacje o aktualnych konkursach organizowanych w UE, przeprowadzone kampanie informacyjno-promocyjne MJWPU.
 
Zapraszamy

Przejdź do portalu

Konferencja: Rozwój paprykowego regionu radomskiego


 
 
 
 
 

Serdecznie zapraszamy na konferencje pt. „Rozwój paprykowego regionu radomskiego” która odbędzie się w dniu 26 września 2012 r. w siedzibie grupy producenckiej „Polska Papryka” w Głuszynie.
 
Przebieg Konferencji:
• Otwarcie spotkania, powitanie gości – Bogusław Włodarczyk, Dyrektor MODR Oddział Radom
• Droga do rejestracji produktu tradycyjnego „Papryka Przytycka” dająca nowe możliwości i szanse na rozwój regionu – Prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Adam Nowek
• Wsparcie planowanych inwestycji usługowo – przemysłowych w regionie paprykowym funduszami pomocowymi – Wicemarszałek woj. Mazowieckiego Leszek Ruszczyk
• Rola – rozwój i oczekiwania grup producenckich działających w regionie paprykowym – Prezes Grupy „Polska Papryka”, Marek Grela – Prezes Grupy „Unipapryka”, Paweł Myziak – Prezes Grupy „Fresh Papryka”
 
Na spotkanie zapraszają Mazowiecki Oddział Doradztwa Rolniczego, Grupa Producencka Polska Papryka oraz Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”.

 

Seminarium w ramach projektu „Mazowieckie Partnerstwo na rzecz współpracy adaptacyjności i innowacji”

W dniu 20.09.2012 roku odbyło się kolejne seminarium w ramach projektu „Mazowieckie Partnerstwo na rzecz współpracy adaptacyjności i innowacji”. W spotkaniu udział wzięli udział burmistrz i wójtowie gmin zrzeszonych w Związku Gmin Radomka.
1. Sławomir Białkowski – Przewodniczący Związku Gmin Radomka, Wójt Gminy Zakrzew
2. Krzysztof Murawski –Wójt Gminy Wolanów
3. Witold Studziński –Wójt Gminy Wieniawa
4. Tomasik Tadeusz – Burmistrz Miasta i Gminy Przysucha
5. Wojciech Walczak – Wójt Gminy Jedlińsk
6. Dariusz Wołczyński – Wójt Gminy Przytyk
 
Seminarium poprowadził Cezary Nowek.
W swoim wystąpieniu przedstawił dotychczasową i planowaną działalność partnerstwa Paprykowy Szlak, m.in.:
• współpraca z gminami „paprykowymi
• współpraca z organizacjami rolniczymi
• propagowanie partnerstwa wśród grup producenckich
• aktywacja strony www.paprykaprzytycka.eu

 

Copyright by Paweł Słabik