NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

„E- learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” z siedzibą w Radomiu wraz z Partnerami: Powiatem Przysuskim, Powiatem Radomskim, Powiatem Szydłowieckim i Powiatem Zwoleńskim zaprasza Państwa do udziału w bezpłatnych spotkaniach aktywizujących dotyczących realizacji projektu: „E- learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”
 
Jest to projekt skierowany do osób, które chcą podnieść swoje kompetencje, organizacji w której działają, czy też do osób które chcą założyć stowarzyszenie, a także podejmować inicjatywy na rzecz rozwoju swojej „Małej Ojczyzny!”. Szkolenia mają charakter bezpłatny, interaktywny i elastyczny. Można w nich uczestniczyć w wybranym przez siebie czasie i miejscu, mając do dyspozycji komputer i Internet.
 
Szkolenia e – learningowe dotyczą następującej tematyki:

 • Prawo-techniczne aspekty funkcjonowania organizacji społecznościowych;
 • PR i promocja NGO, reklama społeczna;
 • Tworzenie partnerstwa i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną;
 • Sponsoring i fundraising – tworzenie umowy i oferty sponsorskiej;
 • Pozyskanie środków na działanie i rozwój;
 • Zarządzanie, monitoring i ewaluacja projektów – w tym także obowiązki sprawozdawcze;
 • Alternatywne źródła pozyskania funduszy;
 • Finanse w organizacji pozarządowej;
 • Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu.

 
Spotkania odbędą się w dniach:

 • 05 listopada 2012r. o godzinie 14.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu ul. Domagalskiego 7
 • 06 listopada 2012r. o godzinie 14.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przysusze Al. Jana Pawła II 10
 • 07 listopada 2012r. o godzinie 14.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu Pl. M. Konopnickiej 7
 • 08 listopada 2012r. o godzinie 14.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zwoleniu ul. Władysława Jagiełły 4

Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia projektu oraz zaprezentowana zostanie platforma eFront stanowiąca podstawę panelu e – learningowego utworzonego na potrzeby szkoleń przeprowadzanych w ramach projektu. Udział w spotkaniu informacyjno – warsztatowym jest bezpłatny.
 
Więcej informacji można uzyskać w Biurze projektu:
Ul. Wernera 9/11, 26 -600 Radom
tel. 048 38 58 997
tel./fax 048 38 58 996
e – mail: lgd@razemdlaradomki.pl
 
Potwierdzenie uczestnictwa nie jest konieczne, ale ułatwi
przygotowania organizacyjne. Dziękujemy!

III Forum Open Days Mazowsze

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w „III Forum Open Days Mazowsze”, które odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2012 roku w Warszawie w hotelu Novotel Warszawa Centrum, przy ul. Marszałkowskiej 94/98 w Warszawie.
 
W trakcie spotkania zostaną poruszone zagadnienia dotyczące preferencyjnych pożyczek i poręczeń kredytowych dla przedsiębiorców i samorządów, tzw. mechanizmy zwrotne z programu RPO WM. W programie także informacje o nadchodzącym konkursie dotacji na projekty z zakresu gospodarki odpadami, który uruchomiony zostanie jeszcze w tym roku.
 
Dwudniowe forum ma charakter konferencyjno – wystawienniczy. Na przestrzeni trzech sal do dyspozycji uczestników znajdą się zarówno eksperci od unijnych dotacji, jak i sami beneficjenci, którzy już skorzystali ze środków RPO WM i chcą dzielić się swoimi doświadczeniami z procesu aplikowania i rozliczania europejskiego wsparcia.
 
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 07 listopada 2012 r.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia nocleg dla osób spoza Warszawy i jej okolic,
 
Ze względu na ograniczoną pulę miejsc organizatorzy zastrzegają sobie możliwość skrócenia podanego powyżej terminu nadsyłania zgłoszeń. O przyjęciu na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń.

 
Poniżej do pobrania:
Ankieta Zgłoszeniowa
Program III Forum Open Days Mazowsze

Konferencja „Czy silna marka gminy wpływa na jej zasobność? Budowa partnerstwa na rzecz promocji gmin i powiatów Mazowsza”

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję, pod tytułem: „Czy silna marka gminy wpływa na jej zasobność? Budowa partnerstwa na rzecz promocji gmin i powiatów Mazowsza” realizowaną w ramach projektu „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji”. Celem konferencji jest zainicjowanie debaty na temat wspólnej promocji i wzmocnienia konkurencyjności Mazowsza.
 
Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane rozwojem regionalnym i gospodarczym Mazowsza, jego promocją oraz podnoszeniem konkurencyjności województwa mazowieckiego: Lokalne Grupy Działania, władze samorządowe różnych szczebli, organizacje turystyczne, organizacje przedsiębiorców, organizacje pracodawców, izby i cechy rzemieślnicze, izby gospodarcze, organizacje działające w obszarze rozwoju lokalnego, instytucje otoczenia biznesu, ośrodki naukowe i badawcze.
 
Konferencja będzie miała charakter branchu, podczas którego będzie można swobodnie podyskutować na temat budowania wspólnej strategii promocji gmin i powiatów Mazowsza.
Organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały informacyjne, poczęstunek, bezpłatne miejsca parkingowe.
Konferencja odbędzie się 29 października 2012 w Klubie Arco, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 19 w Warszawie, w godzinach 11:00 – 13:00.
 
Poniżej do pobrania:
Program konferencji
Formularz zgłoszeniowy

E-learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach


Jeśli chcą Państwo podnieść swoje kompetencje, organizacji w której Państwo działają, lub założyć stowarzyszenie, a także podejmować inicjatywy na rzecz rozwoju swojej „Małej Ojczyzny”,mogą Państwo skorzystać z bezpłatnych szkoleń e-learningowych dla mieszkańców powiatów:

 • przysuskiego
 • radomskiego
 • szydłowieckiego
 • zwoleńskiego

którzy aktywnie działają lub chcą działać na rzecz swoich miejscowości lub organizacji.
E-learning to prosty i efektywny system przekazywania wiedzy przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, takich jak komputer i internet. Jest coraz częściej stosowaną metodą nauczania na różnych poziomach edukacji powszechnej i poza formalnej. Pozwala na udział w kursie czy szkoleniu, bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Zaletą e-learningu jest duża elastyczność, albowiem to uczestnicy decydują o miejscu, czasie i tempie nauki.

Zapraszamy do szkoleń z zakresu:

 • Prawno-technicznych aspektów funkcjonowania organizacji społenościowych
 • PR i promocji NGO, reklamy społecznej
 • Tworzenie partnerstw i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną
 • Sponsoringu i fundraisingu
 • Pozyskania środków na działanie i rozwój
 • Zarządzania, monitoringu i ewaluacji projektów
 • Alternatywnych źródeł
 • Finansów w organizacji pozarządowej
 • Zasad i przepisów dotyczących organizacji wolontariatu.

 
Zachęcamy do współpracy!

Pobierz ulotkę

Ogłoszenie o naborze wniosków prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich w zakresie:

 
Wnioski należy składać w:
Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 22. 10.2012 r. do 09.11.2012 r. do godziny 16.00. Informacje nt. działań jak również formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
 
Nabory wniosków skierowane są m.in. do osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, dla przedsiębiorców, rolników, samorządów, organizacji pozarządowych, placówek i instytucji kultury z obszaru gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.
 
LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

Europejski Tydzień MŚP: BingoSPA

W dniach 15-21 października 2012 r., z inicjatywy Komisji Europejskiej, odbywa się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej.
W tych dniach zaprezentujemy przedsiębiorstwa, jako lokalnych liderów rozwoju, z obszaru gmin tworzących LGD „Razem Dla Radomki”. Dziś przedstawiamy BingoSPA

 

BingoSpa to producent i importer surowców, marka kosmetyczna obecna w kilkunastu krajach, która istnieje od 1988 roku i oferuje około 500 kosmetyków. Firma skupia się na sprzedaży internetowej, a główną siedzibę w Polsce ma w podradomskich Milejowicach.
Marka BingoSpa to energetyczne kosmetyki z całego świata, komponenty do zabiegów domowego SPA, kolagen, borowina, olej arganowy, keratyna, kwas glikolowy, kwasy AHA, sól i błoto z Morza Martwego. Zaawansowana pielęgnacja twarzy, włosów i ciała. Wyszczuplanie, cellulit, trądzik, rozstępy, zdrowe stopy, szampony bez sles, odżywki i kuracje do włosów, sole do kąpieli i okładów, kremy i maski do twarzy.
W kosmetykach BingoSpa znajdują się głównie surowce naturalne, ekstrakty roślinne i niespotykane kompozycje zapachowe z całego świata.

 

Seminarium „Nasz lokalny potencjał, co możemy zrobić dla siebie?”

Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna mają zaszczyt zaprosić Państwa na II seminarium: Nasz lokalny potencjał, co możemy zrobić dla siebie?, które odbędzie się w dniu 23.10.2012r w P.P.H.U. „METROL” w Zwoleniu, ul. Kochanowskiego 100.
W programie m.in. Przedstawienie lokalnej strategii innowacji przez LGD Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój.
 
Do udziału zapraszamy:

 • przedsiębiorców z sektora MŚP
 • organizacje przedsiębiorców: organizacje pracodawców, izby i cechy rzemieślnicze, izby gospodarcze, stowarzyszenia,
 • przedstawicieli powiatowych i gminnych władz samorządowych, przedstawicieli świata nauki, jednostek badawczo-rozwojowych, centrów transferu i technologii, parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości.

Udział w seminariach jest BEZPŁATNY. Organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały szkoleniowe oraz catering.
 

Program seminarium

Copyright by Paweł Słabik