NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Zapraszamy na wirtualną wędrówkę po obszarze gmin tworzących Stowarzyszenie Razem dla Radomki!

Przedstawiamy Państwu publikację opracowaną przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”, która opowiada o historii, kulturze, pokazuje najciekawsze atrakcje turystyczne obszaru LGD, obejmującego swoim zasięgiem obszar sześciu gmin powiatów województwa mazowieckiego: przysuskiego i radomskiego. Nasze Małe Ojczyzny – gminy Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew – położone są w obrębie Równiny Radomskiej, przez które przepływa urokliwa rzeka Radomka.
 
Postacie Oskara Kolberga, Witolda Gombrowicza, widowiska Ścięcia Śmierci, Rycerzy Bogurodzicy, Produkt Tradycyjny „Papryka Przytycka”, Dni Kolbergowskie, Puszcza Rozwadowska i Domaniowie Morze – to elementy, które identyfikują i wyróżniają naszą Lokalną Grupę Działania w skali województwa i Polski.
 
Można u nas aktywnie wypocząć, posmakować produktów lokalnych i tradycyjnych, wsłuchać się w rytmy kapel ludowych, poznać ciekawych ludzi, pasjonatów, którzy sukces w swojej dziedzinie działalności.

Zachęcamy do lektury, proponujemy podróż po naszej malowniczej ziemi. Publikację mogą Państwo obejrzeć na naszej stronie internetowej razemdlaradomki.pl/informator/

Polskie innowacje – Hit opatrunkowy

W ramach cyklu Polskie Innowacje, Portal Innowacji przedstawia kolejny projekt wyróżniony w Konkursie Polski Produkt Przyszłości, który może stać się hitem na rynku medycznym.
 
Aktualnie jesteśmy świadkami narastającej liczby pacjentów, których częstym problemem zdrowotnym, będącym konsekwencją chorób cywilizacyjnych, są trudno gojące się przewlekłe rany skóry. Tylko 50% owrzodzeń o podłożu żylnym goi się w ciągu 4 miesięcy, a częstość nawrotów na przestrzeni roku wynosi około 15%. Podłożem około 80% ran przewlekłych kończyn dolnych jest przewlekła niewydolność żylna. Szacuje się, że w Polsce występuje ona u 47% mężczyzn i 37% kobiet. Owrzodzenia w zespole stopy cukrzycowej to kolejny masowy problem, czego wyrazem są liczne zachorowania na cukrzycę.

Środkiem zaradczym na te dolegliwości jest opracowany przez prof. Jana Szopę-Skórkowskiego, wg własnej technologii, nowy opatrunek Lenplast.
Opatrunek wytworzony jest z włókien lnianych nowej generacji, które jak podkreśla prof. J. Szopa-Skórkowski „mają tę wyższość nad obecnie stosowanymi włóknami bawełnianymi, że są bioaktywne”. Stanowią osłonę i zabezpieczenie rany przed środowiskiem zewnętrznym, co jest niezmiernie istotne z uwagi na skłonność do nadkażeń i osłabioną odporność chronicznych ran na zakażenia. Z drugiej strony, niemniej istotna jest stymulacja naturalnych procesów oczyszczania rany, co realizowane jest przez duże stężenie antyoksydantów, wymywanych z opatrunku. Jak podkreśla autor projektu „takie funkcje również spełniają lniane opatrunki LENPLAST”, wspomagając naturalne etapy gojenia: w fazie wysiękowej, z uwagi na dużą higroskopijność, wchłaniają wysięk, przez co zmniejszają ryzyko infekcji oraz wtórnych zakażeń”. Właściwości opatrunków lnianych, jak zauważa prof. J. Szopa-Skórkowski,„powodują w fazie ziarninowania ochronę młodej tkanki przed wysychaniem, uszkodzeniem i infekcją oraz zapobiegają tworzeniu włóknika; w fazie naskórkowania utrzymują optymalny poziom wilgoci, ułatwiający migrację komórek epithelium chroniąc tkankę przed uszkodzeniem”.

 
Według prof. J. Szopy-Skórkowskiego „opatrunek LENPLAST może być stosowany do wspomagania leczenia wszystkich uszkodzeń ciała, w tym również powstałych na skutek urazów fizycznych i chemicznych”. Chroniczne rany posiadają rożne przyczyny, ale najczęściej spotykane powstają na skutek owrzodzeń żylnych, miażdżycy, zespołu stopy cukrzycowej i odleżyn. Rzadziej występują chroniczne rany immunologiczne, hematologiczne i owrzodzenia nowotworowe.

Czytaj więcej

Ogólnopolski konkurs „Energia Odnawialna Wokół Nas”

Z inicjatywy lokalnych grup działania, uczestniczących w realizacji projektu współpracy o akronimie „OPUSS” (Ogólnopolska Produkcja Urządzeń Solarnych SOLIS) organizowany jest ogólnopolski konkurs dla młodzieży szkolnej zatytułowany „ENERGIA ODNAWIALNA WOKÓŁ NAS”. W eliminacjach udział biorą 5-cio osobowe drużyny, reprezentujące LGD, składające się z uczniów szkół gimnazjalnych (klasy 1-3). Organizatorem Konkursu jest Fundacja Woda i Energia. Patronat nad Konkursem objął Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie profesor dr hab. Włodzimierz SADY.
 
Tam też, w Krakowie, w Sali Konferencyjnej Uniwersytetu, w dniu 9 kwietnia o godzinie 13.00 zgłoszone drużyny przystąpią do zawodów. Uczestnicy konkursu, w trakcie 60 minut będą odpowiadać na 60 pytań z zakresu urządzeń solarnych, energetyki fotowoltaicznej, wiatrowej i wodnej. Trzy najlepsze reprezentacje (decyduje suma punktów uzyskanych łącznie przez wszystkich członków drużyny) wezmą udział w finale przewidywanym we wrześniu 2013 roku w Warszawie.
 
Finał konkursu transmitowany będzie za pośrednictwem mediów. Wszystkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi zgłaszająca LGD (przejazd, ewentualny nocleg w Krakowie, wpisowe w wysokości 400,- złotych, które pokrywa koszty organizacyjne i koszt obiadu).
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej www.opuss-solis.pl oraz poniżej. Podobnie materiały dydaktyczne, odnoszące się do tematyki testu dostępne będą na tej samej stronie, począwszy od 9 marca 2013. Zgłoszenia drużyn prosimy przesyłać do 8 marca 2013 roku.
 
Nagrodą w konkursie ( I, II i III miejsce) jest udział całej drużyny wraz z opiekunem w 5-cio dniowym wyjeździe studyjno – szkoleniowym do USA, Hiszpanii lub Niemiec (koszty transportu i wizy amerykańskiej uczestnicy pokrywają we własnym zakresie). Wyjazdy przeprowadzone będą,
po zakończeniu konkursu, w październiku lub listopadzie 2013 roku.
 
Wszelkie dodatkowe pytania można kierować drogą elektroniczną na adres konkurs@skpr.pl lub drogą telefoniczną do Pani Anny Woźniak tel. 502 913 854.

Regulamin konkursu
Karta udziału w konkursie

Raport „Wieś czy globalna wioska?”

Celem projektu „Wieś czy globalna wioska?” była diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich. W ramach projektu dokonana została ocena możliwości wykorzystania nowych mediów w budowaniu otwartych i przejrzystych sieci relacji społecznych na wsi.
 
Uzasadnieniem badania były specyficzne potrzeby komunikacyjne jej mieszkańców. Potrzeby te wynikają z zagrożenia wykluczeniem cyfrowym tej grupy mieszkańców będącej zarazem tą częścią społeczeństwa polskiego, która w największym stopniu może skorzystać w wyniku zmian technologii komunikacyjnych i funkcji społecznych mediów. Badanie realizowane było ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu Edukacja medialna, badania.

Zobacz Raport

Do 800 000 PLN na start biznesu! Inkubator Obserwatorium Zarządzania

Fundacja Obserwatorium Zarządzania wspiera powstawanie i rozwijanie innowacyjnych przedsięwzięć na rynku usług profesjonalnych. Dokonujemy inwestycji kapitałowych w projekty biznesowe charakteryzujące się nowoczesnymi rozwiązaniami.
 
W ramach Inkubatora Obserwatorium Zarządzania poszukujemy i rozwijamy pomysły biznesowe, a w najatrakcyjniejsze angażujemy się finansowo do 200 tys. euro.
 
Jeśli masz ciekawy pomysł biznesowy, a brakuje Ci kapitału na start ZGŁOŚ SWÓJ POMYSŁ TUTAJ.
Inkubator Obserwatorium Zarządzania realizowany jest przez Fundację Obserwatorium Zarządzania w ramach projektu „Nowy Horyzont – czas na własny innowacyjny biznes” finansowanego z Działania 3.1 POIG.

Czytaj więcej

Rozwijanie współpracy i dialogu między biznesem a nauką

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza zaprasza przedstawicieli instytucji naukowych, przedsiębiorców sektora MŚP, organizacje pracodawców i przedsiębiorców, przedstawicieli władz samorządowych, centrów transferu technologii na seminarium informacyjne pt.:
„Rozwijanie współpracy i dialogu między biznesem a nauką”,
które odbędzie się 28 lutego 2013 roku, w godz.: 13:00 – 15:00 w Warszawie, Al. Jerozolimskie 44, sala nr 226 (II piętro) (budynek UNIWERSAL, za Rotundą).
 
Udział w seminarium jest bezpłatny. Seminarium jest częścią projektu Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji, współfinansowanego ze środków EFS.

Czytaj więcej

Poradnik on-line dla organizacji pozarządowych.

Zachęcamy Państwa do lektury publikacji opracowanej na podstawie przygotowanych materiałów szkoleniowych dla projektu „E-learning – skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”, które nasze stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” realizowało w okresie październik-grudzień 2012 r.
 
Publikacja stanowi kompendium wiedzy, informacji zawartych w realizowanych szkoleniach. Jest to podręcznik stanowiący połączenie wiedzy merytorycznej i praktycznej tutorów prowadzących szkolenia oraz dobrych praktyk przygotowanych we współpracy z uczestnikami projektu.
 
Dzięki projektowi poznają Państwo najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania organizacji pozarządowych, w szczególności w zakresie: prawno-technicznych aspektów funkcjonowania org.; PR i promocja NGO – kampania społeczna; sponsoring i fundraising; finanse w NGO; zasady i przepisy dotyczące organizacji wolontariatu, zarządzanie, monitoring i ewaluacja projektów.

Zobacz Poradnik

Copyright by Paweł Słabik