NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Spotkanie informacyjne dotyczące działania 8.1 PO IG – 7.V.2013 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 
Termin: 7 maja 2013 r., godz. 9.30
Miejsce:Warszawa, Centrum Szkoleń i Konferencji, ul. Wolska 43, Budynek Almamer – V piętro, sala Alfa

Tematyka spotkania zgodna z programem podanym poniżej.

Program spotkania pobierz plik (198kB)

Formularz rejestracyjny (link)

Źródło: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Przewodnik po innowacjach społecznych

Dyrekcje Generalne REGIO i EMPL opracowały wspólnie„Przewodnik po innowacjach społecznych”
 
We wspólnej przedmowie Komisarze Hahn i Andor zwracają uwagę na konieczność uporania się ze społecznymi konsekwencjami aktualnego kryzysu ekonomicznego: „…potrzebujemy nowego spojrzenia na politykę społeczną, zdrowotną i zatrudnienia, ale musimy także zmienić podejście do edukacji, szkoleń i rozwijania umiejętności, wspierania przedsiębiorczości, polityki uprzemysłowienia, rozwoju miast i wielu innych zagadnień, aby zapewnić rozwój zrównoważony społecznie i środowiskowo, zatrudnienie i wysoką jakość życia w Europie”.
 
Na potrzeby tego przewodnika „innowacje społeczne” określono jako wszelkie innowacyjne działania o zdecydowanie społecznych celach (w przeciwieństwie do celów jedynie technologicznych lub biznesowych).
 
Wiele wcześniejszych inicjatyw, od „Europejskiej agendy cyfrowej” do funduszy strukturalnych, zostało przedstawionych jako działania w tym celu. Zaprezentowano także liczne przykłady projektów współfinansowanych, sytuując je w kontekście strategii Europa 2020. Wśród nich znaleźć można działania Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, który od kilku lat aktywnie rozwija inicjatywy w zakresie innowacji społecznych.
 
Przedstawiciele regionalnych władz publicznych znajdą w przewodniku wiele praktycznych wskazówek dotyczących metod inspirowania innowacji społecznych oraz włączania celów społecznych do innych działań.
 
Wskazówki te zostały podsumowane w końcowej części publikacji, w postaci przydatnego przewodnika obejmującego 10 punktów.
Mamy nadzieję, że przewodnik okaże się użyteczny i będzie szeroko wykorzystywany.

Źródło: Portal Innowacji

Fundusze dla kreatywnych na biznes internetowy.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza drugi w tym roku konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. Nabór wniosków trwa od 6 maja do 17 maja 2013 roku.
 
Wielkość wsparcia może wynosić do 70 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym wartość tych wydatków nie może być niższa niż 20 000 zł. Kwota może wynieść nawet 600 000 złotych. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat oraz ubiega się o wsparcie w kwocie nieprzekraczającej 80 000 PLN, wielkość dofinansowania może wynosić do 85 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
 
O dofinansowanie działalności gospodarczej w ramach niniejszego Działania mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium RP, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium RP działające mniej niż 2 lata.
 
Dofinansowanie może zostać udzielone wnioskodawcy, który złożył nie więcej niż jeden wniosek o udzielenie wsparcia w ramach danego konkursu.
W ramach dotacji przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na prowadzeniu biznesów internetowych, świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi. W ramach dotacji można otrzymać fundusze na stworzenie m.in. polskiego Faceboook’a, portalu społecznościowego, serwisu randkowego, wyszukiwarki firm.
 
Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej nowej e-usługi.
Więcej informacji na stronie internetowej FunduszeNaFirme.pl oraz na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczosci

I Szydłowieckie Targi Piaskowca

Piaskowiec Szydłowiecki zaprasza na I Szydłowieckie Targi Piaskowca, które odbędą się w Szydłowcu w dniu 2 maja 2013 roku na Targowisku Miejskim przy ul. Strażackiej.
 
Podczas imprezy będzie można obejrzeć szeroki asortyment produktów firm kamieniarskich z powiatu szydłowieckiego, porozmawiać z wykonawcami, zajmującymi się murowaniem z kamienia, montażem elewacji i wykończeń kamiennych.
 
Program Targów:

  • 10.00 – Otwarcie I Szydłowieckich Targów Piaskowca
  • 10.30 – Występy zespołów folklorystycznych, degustacja potraw regionalnych
  • 12.00 – Prelekcje na temat „Walory i zastosowanie Piaskowca Szydłowieckiego” oraz „Zabezpieczenie piaskowca przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi”
  • 18.00 – Zakończenie

 

LGD Razem dla Radomki na Regionaliach!

Zdrowa, ekologiczna żywność, wyroby regionalne nasze rodzime i ze świata czekały na gości drugiej edycji Targów Produktów Regionalnych „Regionalia”, które odbyły się w miniony weekend w Centrum Targowym MT w Warszawie. Wydarzenie poświęcone są szeroko pojętej zdrowej i ekologicznej żywności i wyrobom regionalnym. Mają na celu promocję lokalnych producentów żywności, którzy posługują się naturalnymi, ekologicznymi bądź tradycyjnymi sposobami jej wytwarzania. Tegoroczne targi połączoną z największą polską imprezą turystyczną – Targami Turystyki i Wypoczynku LATO.

 

W tegorocznej edycji wydarzenia uczestniczyło Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” które na swoim stoisku zaprezentowało przedsiębiorców z terenu naszych gmin: Piekarnię „Wacyn”, Zakłady Przetwórstwa Mięsnego „Ted” z Przytyka, Gospodarstwo Sadownicze Moniki Bankiewicz – producenta naturalnie mętnych soków „Smaczek z Doliny”. Zaprezentowane zostały liczne materiały promocyjne i informacyjne (publikacje, mapy, informatory turystyczne, przewodniki, gadżety, ulotki i broszury promujące wypoczynek w Dolinie Radomki). Każdy z gości odwiedzających nasze stoisko mógł spróbować przepysznych produktów tradycyjnych: szynki szlacheckiej, salcesonu wizytowego, produktów regionalnych: golonki pieczonej, szynki surowo-dojrzewającej, miodów odmianowych, jak również wyrobów piekarniczych – chleba żytniego z żurawiną, chleba gryczanego z ziemniakami. Dużym powodzeniem cieszyły się też naturalnie mętne soki jabłkowe.

 

Wydarzenie to stanowi różnorodny katalog wyrobów, które wytwarzane są często według receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenia, na bazie lokalnych surowców i w sposób przyjazny dla środowiska. „Regionalia” to jednak nie tylko żywność, ale też inne wyroby. Odwiedzający targi mogli znaleźć tutaj m.in. biżuterię, naturalne kosmetyki, miody, wyroby rzemieślnicze, modę inspirowaną folklorem, wina i browary, a także produkty z całego świata. Targi promują skarby natury i danego regionu . Są znakomitym miejscem do nawiązania nowych kontaktów i wypromowaniem marki.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z „Regionaliów”!

LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia

LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia
LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia

LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia

LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia

LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia

LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia

LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia

LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia

III seminarium informacyjne pt.: „Rozwijanie współpracy i dialogu między biznesem a nauką – umowa partnerska”

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza zaprasza przedstawicieli instytucji naukowych, przedsiębiorców sektora MŚP, organizacje pracodawców i przedsiębiorców, przedstawicieli władz samorządowych, centrów transferu technologii na III seminarium informacyjne pt.:

„Rozwijanie współpracy i dialogu między biznesem a nauką – umowa partnerska”

które odbędzie się  25 kwietnia 2013 roku, w godz.: 10:00 – 12:00 w Warszawie, Al. Jerozolimskie 44, (budynek UNIWERSAL, za Rotundą) sala nr 4 (III piętro)

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Seminarium jest częścią projektu Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji, współfinansowanego ze  środków EFS

Zaproszenie i program seminarium

Crowdsourcing – tysiące zespołów kreatywnych

Choć korzystanie z wiedzy konsumentów w procesie tworzenia produktów nie wydaje się dziś czymś nowym to wciąż wiele się w tym obszarze zmienia. Dzięki przemianom jakie następują w społeczeństwie a także dzięki dynamicznemu rozwojowi różnych narzędzi internetowych pojawiają się nowe sposoby angażowania konsumentów i korzystania z ich zbiorowej wiedzy. Jednym z najbardziej innowacyjnych trendów w zakresie interakcji z konsumentami jest crowdsourcing, czyli czerpanie z tłumu.
 
Potencjał zastosowania crowdsourcingu oraz wyzwania, jakie stoją przed firmami, które decydują się na ten rodzaj interakcji z konsumentami przedstawione zostały podczas konferencji „The Future of Crowdsourcing“, która odbyła się 12 kwietnia 2013r. w Warszawie.
Zdaniem Shelley Kuipers, CEO Chaordix z Kanady znajomość rynku dla wielu firm może być pewnego rodzaju „białą bronią” dzięki której komunikują klientom swoją otwartość i odpowiedź na ich potrzeby, jak ma to miejsce m.in. w przypadku Procter&Gamble i American Airlains, które wprowadzają innowacje dzięki angażowaniu swoich klientów. Wskazuje możliwości rozwoju poprzez „crowd intelligence”. Zachęca do tego aby pozwolić konsumentom, wraz z zespołem odpowiadającym w firmie za innowacje, na autentyczne zaangażowanie się w proces tworzenia nowych produktów i usług a z pewnością odwdzięczą się kreatywnością i lojalnością.
 
Polskie doświadczenia w zakresie crowdsourcingu przedstawiła Katarzyna Prus-Malinowska z BZ WBK. Bank Pomysłów to otwarta platforma komunikacji BZ WBK z klientami. Jej celem jest zbieranie pomysłów zmierzających do ulepszenia usług świadczonych przez bank w zakresie bankowości elektronicznej. Serwis umożliwia wyrażanie opinii, pomysłów, sugestii, komentowanie innych wpisów. Bank otworzył się na współtworzenie. Na portalu zarejestrowanych jest obecnie 7 tys. użytkowników, zgłoszono 4 tys. pomysłów, z czego 500 zostało wdrożonych (tj. 13%) oraz prawie 10 tys. komentarzy równie cennych jak same pomysły. W ciągu miesiąca portal odwiedza ok. 70 tys. użytkowników. Dane te pokazują, że włączanie społeczności w proces tworzenia i rozwijania produktu jest możliwe również w naszym kraju.
Do czynników sukcesu crowdsourcingu zaliczyła m.in. otwartość firmy, interakcję ze społecznością i wdrożenie rozwiązania. Potrzebna jest też wizja tego jak będzie przebiegać proces innowacji aby nie stracić pomysłów (najlepiej aby powiązana była ze strategią firmy). Ważna jest grupa docelowa, która powinna znać nasz produkt i będzie chciała wejść z nami w interakcję a także będzie potrafiła komunikować swoje oczekiwania. Z kolei osoby zajmujące się tym obszarem w firmie powinny posiadać skłonność do ryzyka, być otwarte, kreatywne, chcące się uczyć, rozwijać. Firma powinna jasno sprecyzować komunikat do społeczności isystematycznie pobudzać jej kreatywność i zaangażowanie poprzez formułowanie nowych, konkretnych zadań. Firma musi być tez przygotowana na sytuacje kryzysowe, np. kiedy internauci zbyt długo czekają na wdrożenie zgłoszonego pomysłu. Użytkownicy chcą prowadzić dialog oparty na autentyczności dlatego ważne jest aby spełniać obietnice. Jeśli nie jest możliwe wdrożenie pewnych rozwiązań lub można to zrobić jedynie częściowo, trzeba to społeczności komunikować. Taki proces buduje więzi – bezcenny aspekt współpracy.

Czytaj więcej

Copyright by Paweł Słabik