NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomieAkademia Menadżerów NGOmulticelmedal

“Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego”

Przedstawiamy projekt dokumentu pn „Inteligentna Specjalizacja Województwa Mazowieckiego”, stanowiącym załącznik do projektu „Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Mazowieckiego 2013-2020”. Dokument ten zawiera m.in. krótki opis wytypowanych wstępnie czterech obszarów specjalizacji regionalnej Mazowsza. Koncepcja inteligentnej specjalizacji jest jednym z narzedzi programowania polityki innowacyjności w kontekście realizacji Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Polega na koncentracji występujących w regionie zasobów materialnych i wiedzy na ograniczonej liczbie priorytetów gospodarczych.

Pobierz dokument

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

KSOW

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze prace magisterskie! Do wygrania nagrody finansowe i rzeczowe o wysokości 20 000 zł.

Jeśli interesuje Cię mazowiecka wieś i rolnictwo i inicjatywy lokalne i regionalne. Jeśli przyglądasz się inwestycjom i projektom dofinansowanym z Unii Europejskiej. Jeśli jesteś studentem ostatniego roku lub absolwentem wyższej uczelni. Jeśli interesujące nas tematy były lub będą przedmiotem Twojej pracy magisterskiej. PRZYSTĄP DO KONKURSU KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 11 października 2013 r.

Czytaj więcej

Rozpoczęcie konsultacji społecznych PO RYBY 2014–2020

PolskaCyfrowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014–2020). Projekt ten konsultowany był również na Grupie roboczej powołanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która pełni funkcję opiniodawczo-doradczą w zakresie opracowania przedmiotowego dokumentu. W skład Grupy wchodzą przedstawiciele środowiska rybackiego, nauki, ochrony środowiska oraz przedstawiciele administracji rządowej oraz samorządowej. Zebrane na forum Grupy roboczej uwagi, w tym zgłoszenia pisemne, zostały przeanalizowane i wzięte pod uwagę przy opracowywaniu projektu PO RYBY 2014-2020.

Jednocześnie należy mieć na względzie fakt, iż PO RYBY 2014-2020 powstał na bazie projektu rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i zapisy Programu mogą ulec zmianie wraz ze zmieniającym się brzmieniem przepisów w sprawie EFMR.

Zapraszamy do przekazywania uwag, komentarzy i propozycji do projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 na adres mailowy: konsultacjePORYBY2014-2020@minrol.gov.pl do dnia 14 października 2013 r.

Źródło: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie organizuje warsztaty panelowe pn. „Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego”. Przewidujemy przeprowadzenie dyskusji w ramach czterech grup warsztatowych dedykowanych czterem specjalizacjom województwa mazowieckiego, wyznaczonym wstępnie w ramach aktualizowanej obecnie Regionalnej Strategii Innowacji. Planowany termin warsztatów dla specjalizacji bezpieczna żywność, to 3 października 2013 r., godz. 10-13.
 
Bardzo zależy nam na Państwa aktywnym zaangażowaniu się w proces konsultacji mazowieckich specjalizacji.

Pobierz zaproszenie

Szkolenia z zakresu przetwórstwa surowców rolniczych na poziomie gospodarstwa, systemów produkcji surowców i małej przedsiębiorczości

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zaprasza na szkolenia realizowane w ramach projektu: „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa, poprzez system doradztwa rolniczego”, nt. :

  1. „Przetwórstwo zbóż na poziomie gospodarstwa, systemy produkcji surowców i mała przedsiębiorczość” – szkolenie dwudniowe
  2. Przetwórstwo owoców i warzyw na poziomie gospodarstwa, systemy produkcji surowców i mała przedsiębiorczość” – szkolenie dwudniowe
  3. Przetwórstwo mięsa na poziomie gospodarstwa w ramach działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej (MLO), systemy produkcji surowców i mała przedsiębiorczość” – szkolenie dwudniowe
  4. Przetwórstwo mleka na poziomie gospodarstwa w ramach działalności marginalnej i lokalnej (MLO) systemy produkcji surowców i mała przedsiębiorczość” – szkolenie dwudniowe
  5. Przetwórstwo surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego na poziomie gospodarstwa, systemy produkcji surowców i mała przedsiębiorczość” – 3-dniowe szkolenia, podczas których omawiane będzie przetwórstwo zbóż, mięsa, mleka oraz owoców i warzyw.

Rozpoczęcie każdego szkolenia planowane jest na godz. 10.00, a zakończenie ostatniego dnia szkolenia ok.godz.15.00. Szkolenia będą realizowane w CDR O/Radom, ul. Chorzowska 16/18.

Ww. szkolenia mają na celu przekazanie zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej  prowadzenia  przetwórstwa surowców rolniczych w gospodarstwie i małym zakładzie.

Czytaj więcej

Targi Innowacji

Już 19 września na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu oraz 26 września na Politechnice Częstochowskiej, w godz. 09:00 – 15:00, odbędą się organizowane w ramach projektu "B+R=Przyszłość"

Targi Innowacji

Na każdej z imprez zaprezentuje się po 30 przedsiębiorców z całego kraju, zainteresowanych pogłębieniem współpracy ze światem nauki, przedstawiających najnowsze i najciekawsze rozwiązania technologiczne, procesowe i organizacyjne w ich branżach. 

Zapraszamy pracowników naukowych i administracyjnych, doktorantów, absolwentów, studentów i przedsiębiorców – wszystkich tych, którzy chcieliby się przekonać, że polskie firmy stawiają na innowacje i że komercjalizacja na gruncie krajowym jest nie tylko możliwa, ale i przynosi korzyści!

Na amatorów nowych technologii czekać będą pokazy druku 3D, detektory ruchu kołowego, komputery dla niewidomych, systemy rozpoznawania i zamiany mowy na tekst, a także przykłady inteligentnych programów antywirusowych i systemów do zarządzania przedsiębiorstwem. Inżynierów zainteresują nowatorskie narzędzia pomiarowe, bezwykopowe metody budowy podziemnych instalacji, technologia BIM (5D) oraz przykłady zastosowań technik próżniowych. Z kolei eko-zakręceni trafią niekonwencjonalne modele systemów hybrydowych typu słońce-wiatr, bogatą ofertę modułów fotowoltaicznych przetwarzających promieniowanie słoneczne na energię elektryczną oraz hit kilku imprez targowych: eko-ognisko.

To tylko wybrane przykłady, każdy znajdzie coś dla siebie!

Dodatkowo dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy bezpłatnywarsztat pt.: "Współpraca z biznesem a rozwój naukowy" – uzyskają Państwo odpowiedź na pytanie, w jaki sposób aktywność w kontaktach i współpraca z firmami przekłada się na rozwój kariery naukowej; warsztat poprowadzi przedstawiciel MNiSW.

Patronat honorowy nad wydarzeniami objęli: Jego Magnificenja Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, Prezydent Radomia Pan Andrzej Kosztowniak, Jej Magnificenja Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron, Prezydent Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk.

Patronat medialny objęły: Radom24.pl, Echo Dnia, Radio Rekord, Gazeta Częstochowska, Radio Jura.

Więcej informacji na stronie: http://badaniairozwoj.eu/

Źródło: Portal Innowacji

Europejski Tydzień MSP

W tym roku po raz kolejny pod auspicjami Komisji Europejskiej odbędzie się Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw, stanowiący ogólnoeuropejską kampanię na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

Celem kampanii jest przede wszystkim rozpowszechnienie informacji o możliwościach wsparcia MSP przez UE oraz promocja przedsiębiorczości, szczególnie wśród młodych osób, planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą.

W ramach Europejskiego Tygodnia MSP przewidzianych jest szereg imprez promocyjno-informacyjnych, które odbędą się w 37 krajach – na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. W planowanych wydarzeniach będą mogli wziąć udział przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność oraz ci, którzy dopiero rozważają jej rozpoczęcie.

Tegoroczny Europejski Tydzień MSP zaplanowany jest na 25-30 listopada, przy czym najważniejsze wydarzenia odbędą się w dniach 25-27 listopada br. w Wilnie – będą połączone z SME Assembly oraz z  uroczystością wręczenia Europejskich Nagród Przedsiębiorczości.

Szczegóły dotyczące Europejskiego Tygodnia MSP 2013 dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/index_pl.htm

Źródło: Portal Innowacji

Copyright by Paweł Słabik

Font Resize
Wersja kontastowa