NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

„Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego”

Przedstawiamy projekt dokumentu pn „Inteligentna Specjalizacja Województwa Mazowieckiego”, stanowiącym załącznik do projektu „Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Mazowieckiego 2013-2020”. Dokument ten zawiera m.in. krótki opis wytypowanych wstępnie czterech obszarów specjalizacji regionalnej Mazowsza. Koncepcja inteligentnej specjalizacji jest jednym z narzedzi programowania polityki innowacyjności w kontekście realizacji Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Polega na koncentracji występujących w regionie zasobów materialnych i wiedzy na ograniczonej liczbie priorytetów gospodarczych.

Pobierz dokument

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

KSOW

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze prace magisterskie! Do wygrania nagrody finansowe i rzeczowe o wysokości 20 000 zł.

Jeśli interesuje Cię mazowiecka wieś i rolnictwo i inicjatywy lokalne i regionalne. Jeśli przyglądasz się inwestycjom i projektom dofinansowanym z Unii Europejskiej. Jeśli jesteś studentem ostatniego roku lub absolwentem wyższej uczelni. Jeśli interesujące nas tematy były lub będą przedmiotem Twojej pracy magisterskiej. PRZYSTĄP DO KONKURSU KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 11 października 2013 r.

Czytaj więcej

Rozpoczęcie konsultacji społecznych PO RYBY 2014–2020

PolskaCyfrowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014–2020). Projekt ten konsultowany był również na Grupie roboczej powołanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która pełni funkcję opiniodawczo-doradczą w zakresie opracowania przedmiotowego dokumentu. W skład Grupy wchodzą przedstawiciele środowiska rybackiego, nauki, ochrony środowiska oraz przedstawiciele administracji rządowej oraz samorządowej. Zebrane na forum Grupy roboczej uwagi, w tym zgłoszenia pisemne, zostały przeanalizowane i wzięte pod uwagę przy opracowywaniu projektu PO RYBY 2014-2020.

Jednocześnie należy mieć na względzie fakt, iż PO RYBY 2014-2020 powstał na bazie projektu rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i zapisy Programu mogą ulec zmianie wraz ze zmieniającym się brzmieniem przepisów w sprawie EFMR.

Zapraszamy do przekazywania uwag, komentarzy i propozycji do projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 na adres mailowy: konsultacjePORYBY2014-2020@minrol.gov.pl do dnia 14 października 2013 r.

Źródło: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie organizuje warsztaty panelowe pn. „Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego”. Przewidujemy przeprowadzenie dyskusji w ramach czterech grup warsztatowych dedykowanych czterem specjalizacjom województwa mazowieckiego, wyznaczonym wstępnie w ramach aktualizowanej obecnie Regionalnej Strategii Innowacji. Planowany termin warsztatów dla specjalizacji bezpieczna żywność, to 3 października 2013 r., godz. 10-13.
 
Bardzo zależy nam na Państwa aktywnym zaangażowaniu się w proces konsultacji mazowieckich specjalizacji.

Pobierz zaproszenie

Szkolenia z zakresu przetwórstwa surowców rolniczych na poziomie gospodarstwa, systemów produkcji surowców i małej przedsiębiorczości

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zaprasza na szkolenia realizowane w ramach projektu: „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa, poprzez system doradztwa rolniczego”, nt. :

  1. „Przetwórstwo zbóż na poziomie gospodarstwa, systemy produkcji surowców i mała przedsiębiorczość” – szkolenie dwudniowe
  2. Przetwórstwo owoców i warzyw na poziomie gospodarstwa, systemy produkcji surowców i mała przedsiębiorczość” – szkolenie dwudniowe
  3. Przetwórstwo mięsa na poziomie gospodarstwa w ramach działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej (MLO), systemy produkcji surowców i mała przedsiębiorczość” – szkolenie dwudniowe
  4. Przetwórstwo mleka na poziomie gospodarstwa w ramach działalności marginalnej i lokalnej (MLO) systemy produkcji surowców i mała przedsiębiorczość” – szkolenie dwudniowe
  5. Przetwórstwo surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego na poziomie gospodarstwa, systemy produkcji surowców i mała przedsiębiorczość” – 3-dniowe szkolenia, podczas których omawiane będzie przetwórstwo zbóż, mięsa, mleka oraz owoców i warzyw.

Rozpoczęcie każdego szkolenia planowane jest na godz. 10.00, a zakończenie ostatniego dnia szkolenia ok.godz.15.00. Szkolenia będą realizowane w CDR O/Radom, ul. Chorzowska 16/18.

Ww. szkolenia mają na celu przekazanie zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej  prowadzenia  przetwórstwa surowców rolniczych w gospodarstwie i małym zakładzie.

Czytaj więcej

Targi Innowacji

Już 19 września na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu oraz 26 września na Politechnice Częstochowskiej, w godz. 09:00 – 15:00, odbędą się organizowane w ramach projektu "B+R=Przyszłość"

Targi Innowacji

Na każdej z imprez zaprezentuje się po 30 przedsiębiorców z całego kraju, zainteresowanych pogłębieniem współpracy ze światem nauki, przedstawiających najnowsze i najciekawsze rozwiązania technologiczne, procesowe i organizacyjne w ich branżach. 

Zapraszamy pracowników naukowych i administracyjnych, doktorantów, absolwentów, studentów i przedsiębiorców – wszystkich tych, którzy chcieliby się przekonać, że polskie firmy stawiają na innowacje i że komercjalizacja na gruncie krajowym jest nie tylko możliwa, ale i przynosi korzyści!

Na amatorów nowych technologii czekać będą pokazy druku 3D, detektory ruchu kołowego, komputery dla niewidomych, systemy rozpoznawania i zamiany mowy na tekst, a także przykłady inteligentnych programów antywirusowych i systemów do zarządzania przedsiębiorstwem. Inżynierów zainteresują nowatorskie narzędzia pomiarowe, bezwykopowe metody budowy podziemnych instalacji, technologia BIM (5D) oraz przykłady zastosowań technik próżniowych. Z kolei eko-zakręceni trafią niekonwencjonalne modele systemów hybrydowych typu słońce-wiatr, bogatą ofertę modułów fotowoltaicznych przetwarzających promieniowanie słoneczne na energię elektryczną oraz hit kilku imprez targowych: eko-ognisko.

To tylko wybrane przykłady, każdy znajdzie coś dla siebie!

Dodatkowo dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy bezpłatnywarsztat pt.: "Współpraca z biznesem a rozwój naukowy" – uzyskają Państwo odpowiedź na pytanie, w jaki sposób aktywność w kontaktach i współpraca z firmami przekłada się na rozwój kariery naukowej; warsztat poprowadzi przedstawiciel MNiSW.

Patronat honorowy nad wydarzeniami objęli: Jego Magnificenja Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, Prezydent Radomia Pan Andrzej Kosztowniak, Jej Magnificenja Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron, Prezydent Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk.

Patronat medialny objęły: Radom24.pl, Echo Dnia, Radio Rekord, Gazeta Częstochowska, Radio Jura.

Więcej informacji na stronie: http://badaniairozwoj.eu/

Źródło: Portal Innowacji

Europejski Tydzień MSP

W tym roku po raz kolejny pod auspicjami Komisji Europejskiej odbędzie się Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw, stanowiący ogólnoeuropejską kampanię na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

Celem kampanii jest przede wszystkim rozpowszechnienie informacji o możliwościach wsparcia MSP przez UE oraz promocja przedsiębiorczości, szczególnie wśród młodych osób, planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą.

W ramach Europejskiego Tygodnia MSP przewidzianych jest szereg imprez promocyjno-informacyjnych, które odbędą się w 37 krajach – na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. W planowanych wydarzeniach będą mogli wziąć udział przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność oraz ci, którzy dopiero rozważają jej rozpoczęcie.

Tegoroczny Europejski Tydzień MSP zaplanowany jest na 25-30 listopada, przy czym najważniejsze wydarzenia odbędą się w dniach 25-27 listopada br. w Wilnie – będą połączone z SME Assembly oraz z  uroczystością wręczenia Europejskich Nagród Przedsiębiorczości.

Szczegóły dotyczące Europejskiego Tygodnia MSP 2013 dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/index_pl.htm

Źródło: Portal Innowacji

Copyright by Paweł Słabik