NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Wspieramy rozwój średnich, mikro i małych przedsiębiorstw z obszaru LGD: FigAnd

 

Przedstawiamy sylwetkę kolejnej frmy z terenu działania LGD, którą promujemy w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. „Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej. Dziś prezentujemy zakład mleczarski  – FigAnd.. 

 

 

Czytaj więcej

Wspieramy rozwój średnich, mikro i małych przedsiębiorstw z obszaru LGD: BingoSpa

 

Przedstawiamy sylwetkę kolejnej frmy z terenu działania LGD, którą promujemy w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. „Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej. Dziś prezentujemy markę kosmetyczną obecną w kilkunastu krajach – BingoSpa. 

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania Razem dla Radomki!

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie:

Wnioski należy składać w Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 02.12.2013 r. do 17.12.2013 r. do godziny 14.00. Informacje nt. działań jak również formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Nabory wniosków skierowane są m.in. do osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, dla przedsiębiorców, rolników, samorządów, organizacji pozarządowych, placówek i instytucji kultury z obszaru gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.

LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

Konferencja „Tworzenie szlaków kulinarnych w świetle zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu”,

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” oraz Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha zapraszają na konferencję:

„Tworzenie szlaków kulinarnych w świetle zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu”,  która odbędzie się 25 listopada 2013 r.w  Domu Kultury w Przysusze ul. Radomska 9  o  godz.10.00 -14.30.

Program konferencji

10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników, kawa, herbata

10.30 – 10.45 Otwarcie konferencji

                          Tadeusz Tomasik – Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha

10.45 – 11.15 Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze – współpraca sieciowa

                            Anna Gawlicka – Urząd Marszałkowski Województwa                                                      Mazowieckiego w Warszawie

11:15 – 12.15  Tworzenie szlaków kulinarnych w świetle zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu

                            Piotr Dominik – ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie

12:15 – 13.00  Produkty tradycyjne i lokalne a rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD

                            Cezary Adam Nowek – Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”

13:00 – 14:00  Wystąpienia producentów produktów tradycyjnych i lokalnych

14.00 – 14.30  Degustacja produktów tradycyjnych i lokalnych:

  • Gospodarstwo Sadownicze – Monika i Tomasz Bankiewicz;
  • Piekarnia Michał Jurczak – Przysucha;
  • Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Przysuskiej;
  • Wyroby wędliniarskie „Jędrzej” Andrzej Motyka;
  • Camelot – dania lokalne i regionalne, catering;

Bezpłatne kursy dla sprzedawców/handlowców

Gospodarstwo Rolne Państwa Pysiak Gospodarstwo Rolne Państwa Pysiak

Projekt „Akademia profesjonalnego sprzedawcy/handlowca” skierowany do 50 przedsiębiorstw i 120 właścicieli/pracowników mikro i małych przedsiębiorstw świadczących usługi handlowe, posiadających jednostkę organizacyjną i prowadzących działalność na terenie jednego
z powiatów: radomskiego, m. Radom, szydłowieckiego, przysuskiego, którzy dotychczas nie korzystali
ze wsparcia w zakresie programu szkolenia w ramach Poddziałania 8.1.1

Projekt jest realizowany od 01 września 2013 roku do 28 lutego 2015 roku.

Rekrutacja ma charakter ciągły i prowadzona jest od września 2013 roku.

W ramach projektu oferujemy 3 bloki szkoleń:

Blok 1 Warsztaty kompetencji osobistych: autoprezentacji i zarządzania czasem.

Blok 2 Warsztaty efektywnej sprzedaży: technik sprzedaży, merchandising, negocjacje handlowe.

Blok 3 Techniki handlu w Internecie: sklepy, galerie i aukcje internetowe, marketing w Internecie, logistyka w handlu internetowym.

Na szkoleniach uczestnicy otrzymają:

·         Materiały szkoleniowe

·         Poczęstunek

·         Zaświadczenia ukończenia szkolenia

Udział w szkoleniach w ramach projektu jest bezpłatny.

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Konkurs Zacznij.biz – edycja 2013/2014

Konkurs Zacznij.biz to wyjątkowy projekt realizowany przez Konfederację Lewiatan i Lewiatan Business Angels. Do udziału w konkursie mogą przystąpić::

• właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw z sektora High Tech, o dużym potencjale wzrostu, które generują już przychody z działalności i poszukują kapitału do sfinansowania dalszego wzrostu i ekspansji na rynku,

• pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów kierunków technicznych, którzy opracowali innowacyjny projekt i chcą przekształcić go w przedsięwzięcie biznesowe przy wsparciu finansowym i merytorycznym inwestorów prywatnych,

• pomysłodawców z projektami z branży ICT, posiadającymi globalny potencjał rozwoju oraz poszukujących kapitału na sfinansowanie projektu (przygotowanie, rozpoczęcie, rozwój).

Uczestnicy konkursu mają możliwość zainteresowania swoimi pomysłami potencjalnych inwestorów i zdobyciaśrodków umożliwiających rozwój oraz wdrożenie nowych technologii.

Jeszcze tylko przez tydzień można zgłaszać projekty biznesowe do konkursu. Konkursu, w którym sam udział może być ważniejszy od zwycięstwa. Pomysły na biznes można zgłaszać do 12 listopada 2013 r. na formularzu dostępnym na stronie zacznij.biz.pl 

Copyright by Paweł Słabik