NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Platforma Wspieramy e-biznes

W ramach Priorytet 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) realizuje projekt systemowy, polegający na uruchomieniu internetowej Platformy Wspieramy e-Biznes – web.gov.pl promującej tworzenie w firmach nowych, innowacyjnych e-usług oraz innowacyjnych rozwiązań B2B. Realizację projektu nadzoruje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Platforma Wspieramy e-biznes – web.gov.pl to odpowiedź na potrzeby mikro, małych i średnich firm poszukujących informacji na temat prowadzenia biznesu w sieci.

Zadaniem serwisu jest:

 • zachęcenie obecnych i przyszłych przedsiębiorców do rozpoczęcia biznesu w Internecie,
 • stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy firmami działającymi w e-biznesie,
 • promocja innowacyjnych pomysłów na e-usługi i technologie B2B,
 • przekazanie praktycznych informacji, w jaki sposób poprawnie przygotować wniosek o dofinansowanie e-biznesu ze środków, Unii Europejskiej, oraz jak prowadzić i rozliczyć projekt.

Dla korzystających ze wsparcia Unii Europejskiej przydatny będzie rozbudowany system informatyczny, który:

 • ułatwi złożenie wniosku o dofinansowanie projektu on-line,
 • pozwoli na monitorowanie postępów w ocenie projektu,
 • udostępni odpowiedzi ekspertów PARP na najciekawsze zapytania dotyczące składania wniosków.

ZAPRASZAMY NA WEB.GOV.PL!

Gmina Przytyk na piątkę z plusem!

Gmina Przytyk na piątke z plusem

Gmina Przytyk jako jedna z pierwszych w Polsce zdecydowała się na nowatorskie rozwiązanie, tzw. usługę oświetleniową o podwyższonym standardzie z zastosowaniem technologii LED-owej, dzięki której oszczędza ponad 380 tys. zł. W ubiegłym roku we wszystkich miejscowościach gminy, wymienione zostało ponad tysiąc lamp na energooszczędne – LED-owe. Zainstalowany został również system redukcji mocy i strumienia świetlnego, który pozwala na zmniejszenie natężenia światła w godzinach nocnych. Dzięki inwestycji zużycie energii spadło o ponad 60 procent, zmniejszyła się też znacznie emisja dwutlenku węgla do atmosfery.

Innowacje społeczne – nowy paradygmat czy kolejny etap w rozwoju kreatywnosci człowieka?

Witold Kwaśnicki, Uniwersytet Wrocławski.

Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pewne ważne, kontrowersyjne i prowokacyjne pytania:

 • Czym są innowacje społeczne? (Przegląd różnorodnych definicji innowacji społecznych)
 • Czy potrzebne jest nam wyróżnianie "innowacji społecznych" w ogólnej kategorii innowacji?
 • Czy wspieranie rozwoju ekonomii społecznej i innowacji społecznych przez UE i rządy europejskie jest potrzebne i uzasadnione?
 • Czy "ekonomia społeczna" i "innowacje społeczne" mogą być uznane za nowe paradygmaty w badaniach społeczno-ekonomicznych?
 • Na ile "gospodarka społeczna"jest naturalnym etapem w rozwoju cywilizacyjnym związanym głównie z coraz większym dobrobytem i większą ilością czasu wolnego w krajach rozwiniętych gospodarczo?.

Zachęcamy do lektury, którą znajdziecie Państwo tutaj.

Krótkie łańcuchy dostaw – nowe perspektywy dla małych i średnich gospodarstw

Krótkie łańcuchy dostaw

Krótkie łańcuchy dostaw to innymi słowy pozbycie się pośredników pomiędzy rolnikiem a konsumentem. Ta strategia biznesowa jest bardzo popularna w wielu sektorach gospodarki. Jest ona zorientowana na zwiększanie marży w przedsiębiorstwach. W sektorze rolnym jest często kojarzona z integracją pionową łańcucha przez przetwórców, kiedy to zabezpieczają oni swoją bazę surowcową lub gdy tworzą własną sieć dystrybucji i sprzedaży. Jednak rozwiązanie to może również posłużyć producentom rolnym, którzy nie mają gospodarstw produkujących na wielką skalę, a są zorientowani na produkowanie produktów wysokiej jakości. Szczególnie dla tych, którzy są zainteresowani działalnością w ramach tak zwanego rolnictwa lokalnego, czyli obsługiwaniu konsumentów w regionie, a nie produkowanie na rynek krajowy czy globalny. Nowa WPR po 2013 i związany z nią PROW 2014-2012 będą oferowały kilka działań dofinansowujących projekty zorientowane na krótkie łańcuchy dostaw i rozwój lokalnego rolnictwa.

Czytaj więcej

Ruszyła strona internetowa projektu MultiCEL

Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej  to projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jest on inicjatywą  partnerską 4 Lokalnych Grup Działania : LGD Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”, LGD JAKSA,  LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa  oraz LGD „Dziedzictwo i Rozwój” .
Pod adresem www.multicel.koronakrakowa.pl można znaleźć wszystkie informacje dotyczące projektu : jego cel, budżet oraz dane Partnerów Współpracy.  Większość zamieszczanych artykułów dotyczy jednak realizacji projektu:  tematyki szkoleń czy  zasad rekrutacji.  Za pośrednictwem witryny  każdy może zapoznać się z bogatą ofertą bezpłatnych szkoleń zarówno stacjonarnych, które odbywać się będą w Multimedialnych Centrach Edukacji Lokalnej  jak i e-learningowych, które zostaną przeprowadzone przy użyciu platformy www.elearning-szkolenia.eu Znajdą się tam również wzmianki dotyczące działań indywidualnych poszczególnych partnerów takich jak doradztwo księgowe czy prawne, konkursy, wyjazdy studyjne. Strona stanowi cenne źródło informacji zarówno dla beneficjentów projektu jak i ułatwia komunikację pomiędzy partnerami. Jest to element wspólny Projektu Współpracy, dlatego na stronach każdego z partnerów pojawiły się odnośniki do strony MultiCEL-u.

Polska Sieć LGD

Zapraszam do odwiedzenia strony Polskiej Sieci LGD – www.polskasieclgd.pl. Znajdziecie tam Państwo informacje o naszych działaniach na rzecz roli LGD w nowym okresie programowania, a szczególnie jak najszerszego zastosowania mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). Zachęcamy także do rozpropagowania informacji o mechaniźmie RLKS na obszarach miast, szczególnie tych niewiele powyżej 20 tys. mieszkańców, które nie będą najprawdopodobniej mogły skorzystać ze środków EFRROW, ale mogłyby być częścią obszaru LGD, gdyby mogły skorzystać w ramach RLKS ze środków EFS i EFRR.

Zobacz ulotkę

Zasady funkcjonowania Inkubatora Kuchennego

Przedstawiamy Państwu publikacje na temat Zasad funkcjonowania inkubatora kuchennego – w oparciu o biznesplan dla Ośrodka Edukacji na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości i Produktu Lokalnego w Stryszowie opracowany przez L.M Consulting.

Pojęcie inkubatora kuchennego jest w Polsce pojęciem mało znanym i dotychczas nigdzie w kraju nie było proponowane rozwiązanie w takiej skali jak w niniejszym projekcie. Inkubator kuchenny to obiekt z urządzeniami przeznaczony dla drobnych przetwórców produktów rolnych, firm cateringowych czy rolników, którzy mogą przygotować i przetwarzać swoje produkty w dobrze wyposażonych i przygotowanych do tego celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, pomieszczeniach.

Zapraszamy do lektury.

Czytaj więcej

Copyright by Paweł Słabik