NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Żywność bezpośrednio od rolnika

Prezydent RP Andrzej Duda 2 grudnia podpisał ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.

Celem ustawy jest stworzenie lepszych możliwości rozwoju produkcji i sprzedaży konsumentom finalnym żywności wyprodukowanej w całości lub w części z własnej uprawy, chowu lub hodowli podmiotu działającego na rynku spożywczym.

Ustawodawca wprowadził do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia pojęcie „rolniczy handel detaliczny”, definiując go jako handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7 rozporządzenia nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Handel detaliczny zgodnie z rozporządzeniem oznacza obsługę i/lub przetwarzanie żywności i jej przechowywanie w punkcie sprzedaży lub w punkcie dostaw dla konsumenta finalnego; określenie to obejmuje terminale dystrybucyjne, działalność cateringową, stołówki zakładowe, catering instytucjonalny, restauracje i podobne działania związane z usługami żywnościowymi, sklepy, centra dystrybucji w supermarketach i hurtownie. Handel detaliczny polega na zbywaniu konsumentowi finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust. 18 rozporządzenia nr 178/2002 (ostateczny konsument środka spożywczego, który nie wykorzystuje żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa spożywczego), żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym. Produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu ustawy powinny być dokonywane w ilościach dostosowanych do potrzeb konsumentów oraz nie zagrażać bezpieczeństwu żywności i ochronie zdrowia publicznego. Warunkiem takiej działalności będzie prowadzenie dokumentacji umożliwiającej określenie ilości zbywanej żywności. Co do zasady ustawodawca przyjął, że rolniczy handel detaliczny nie może odbywać się z udziałem pośrednika.

Czytaj więcej

GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą 5. edycją raportu z badań GEM Polska. Zawiera on dane za lata 2011-2015 nt. procesu kształtowania się przedsiębiorczości w Polsce na tle innych krajów Europy i świata oraz wyniki eksperckiej oceny warunków do zakładania i rozwijania działalności gospodarczej w naszym kraju. W szczególności polecamy Państwa uwadze rozdziały dotyczące startupów oraz finansowania działalności gospodarczej na jej wczesnym etapie.

Obecny rok jest szóstym z kolei, od kiedy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach reprezentuje Polskę w tym międzynarodowym projekcie badawczym.

 

Zobacz Raport z badania przedsiębiorczości

 

Źródło: parp.gov.pl

Konferencja Regionalna MJWPU w Radomiu

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, serdecznie zapraszają na Konferencję regionalną pt. „Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w 2016 roku i prezentacja harmonogramu konkursów na 2017 rok”, która odbędzie się 08 grudnia 2016 r. w sali Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu przy ul. Mikołaja Kopernika 1.

 

Celem konferencji jest podsumowanie aktywności beneficjentów, prezentacja stopnia wdrażania RPO WM w 2016 roku oraz przedstawienie harmonogramu konkursów na 2017 rok.

 

Na konferencję szczególnie zapraszamy przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces wdrażania funduszy europejskich oraz byłych, obecnych i przyszłych beneficjentów środków unijnych. Przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów instytucjonalnych.

 

Konferencja jest znakomitą okazją do przygotowania się do naborów planowanych na rok 2017.

 

Udział w konferencji jest także szansą na poznanie dobrych praktyk w pozyskiwaniu Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej. W czasie debaty przedstawione zostaną projekty, które dofinansowanie już uzyskały, jako jedne z pierwszych w nowej perspektywie 2014-2020. Możliwość wymiany doświadczeń stanowić może nieocenione wsparcie w ubieganiu się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Konieczna jest jednak wcześniejsza rejestracja.

 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie na adres sowa@mazowia.eu lub a.koltun@mazowia.eu

 

Program konferencji

Zapraszamy do udziału w Konkursie Kulinarnym na Najlepsze Produkty Regionalne i Lokalne Południowego Mazowsz

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze produkty regionalne i lokalne Południowego Mazowsza „Produkty Doliny Radomki”. Celem konkursu jest kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej i lokalnej Południowego Mazowsza, wyszukiwanie dań które mogą się stać wizytówką regionu oraz budowa tożsamości dziedzictwa kulinarnego obszaru. Dla uczestników przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe (sprzęt RTV/AGD) oraz pamiątkowe grawertony.

Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest do podmiotów z terenów powiatów: radomskiego, przysuskiego, kozienickiego, zwoleńskiego tj. osoby prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, lokale gastronomiczne, przedsiębiorcy, rolnicy, stowarzyszenia, grupy nieformalne (koła gospodyń wiejskich) oraz szkoły i klasy o profilu gastronomicznym.

Konkurs zostanie przeprowadzony w pięciu kategoriach:produkty mięsne i rybne; warzywa i owoce; wyroby piekarnicze i cukiernicze; dania gotowe i potrawy; miody, napoje i inne produkty. Termin nadsyłania zgłoszeń mija dnia 22 listopada 2016 r.

Szczegółowe informację odnajdą Państwo w regulaminie projektu dostępnym pod adresem:
http://www.razemdlaradomki.pl/dok/konkurs_kulinarny/Regulamin_konkursu_Produkty_Poludniowego_Mazowsza.pdf

Formularz wniosku dostępny jest pod adresem:
www.razemdlaradomki.pl/dok/konkurs_kulinarny/Formularz_konkurskulinarny_PM.doc

Konkurs organizowany jest w ramach projektu pt. „Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych”. Konkurs finansowany jest w ramach działania Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz zakładania nowych działalności gospodarczych – prowadzonych przez Stowarzyszenie Razem dla Radomki.

logoraStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach:
– Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa
– Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób w wieku 50+
Continue reading

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleń e-learningowych w ramach projektu Mazowiecka Kuźnia Smaków.

mazowiecka_kuzniaStowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach e-learningowych przygotowanych w ramach projektu „Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych” które związane są z tematyką: Rola produktów tradycyjnych w rozwoju obszarów wiejskich, Produkty tradycyjne i lokalne w systemach żywności wysokiej jakości, Marketing i budowa silnej marki produktów tradycyjnych, Papryka Przytycka, Wykorzystanie dziedzictwa kulinarnego w turystyce wiejskiej i agroturystyce. Dla 5 najaktywniejszych uczestników szkoleń przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe (sprzęt RTV/AGD).
Continue reading

Rozpoczęcie naboru wniosków w zakresie działań: Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych oraz Infrastruktura Publiczna: nowe lub zmodernizowane lub wyposażone obiekty infrastruktury kulturowej.

logoraStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach tematycznych:
– Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych,
– Infrastruktura Publiczna: nowe lub zmodernizowane lub wyposażone obiekty infrastruktury kulturowej.

Continue reading

Copyright by Paweł Słabik