NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Etno radomskie – Kultura na małych podwórkach. Kapela Lipców z Wygnanowa

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego w ramach projektu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” pt. „Etno radomskie – Kultura na małych podwórkach”. Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Film możecie Państwo obejrzeć tutaj: LINK

 

Występuje kapela Lipców z Wygnanowa w składzie: Tadeusz Lipiec harmonia trzyrzędowa, Marian Lipiec bęben, Michał Kapturski skrzypce; reżyseria i realizacja Piotr Piasta.

 
Kapela Lipców z Wygnanowa

Ochrona powietrza w Dolinie Radomki

W dniu 16 grudnia 2019 w Publicznej Szkole Podstawowej w Bielisze odbyły się kolejne pokazy/prezentacje edukacyjne w ramach projektu „Ochrona powietrza w Dolinie Radomki.

 

Uczniowie klas VI -VIII dowiedzieli się:

 

– czym wolno palić w piecu, a czego nie wolno spalać, prawidłowa technika palenia w piecach „od góry”, poruszona została także kwestia wiosennego i jesiennego wypalania traw.

– jakie skutki w organizmie ludzkim wywołuje zanieczyszczone powietrze,

– jak prawidłowo segregować odpady.

 

Cykl pokazów edukacyjnych zakończony został konkursem wiedzy przeprowadzonym w formie testów odnoszącym się do wiedzy uzyskanej podczas pokazów/prezentacji. Prezes stowarzyszenia Pan Cezary Nowek wręczył zwycięzcom nagrody.

 

Cykl pokazów/prezentacji realizowany jest w ramach zadania publicznego pn. „Ochrona powietrza w Dolinie Radomki” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

Multimedialne Centra Edukacji Lokalnej – projekt współpracy Wyjazd studyjny- Promocja dobrych praktyk.

W dniach 06-08.12.2019 grupa uczestników projektu Multicel członków Lokalnej Grupy działania „Razem dla Radomki” wzieła udział w wizycie studyjnej  na terenie działania Stowarzyszenia Laboreckého občianskeho združenia Nová Alternatíva w Medzilaborce, Miestnej akčej skupiny LABOREC, o.z. i gminy Medzilaborce – słowackiego partnera międzynarodowego projektu współpracy „Multicel” zgodnie z planem realizacji wp projektu.

 

  Organizowany wyjazd służył wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu, praktycznemu poznaniu sposobu w jaki inni wdrożyli swoje plany w zakresie prowadzenia działalności organizacji pozarządowej, działalności gospodarczej w różnych formach, poznaniu doświadczeń innych grup formalnych ( i nieformalnych w funkcjonowaniu na obszarach wiejskich. Wyjazd  był swego rodzaju spoiwem scalającym współpracę partnerów projektu.

 

Partner słowacki stowarzyszenie Nova Alternativa w osobie prezesa Vladimira Protivniaka przedstawił hitorię swojego regionu i ludności rusińskiej, działania i inicjatywy realizowane na oszarze gminy Medzilaborce ( m.in w zakresie agroturystycznym, kulturowym, dziedzictwa historycznego ) .Zaplanowano wspólne działania na rok 2020   

Chrońmy powietrze w Dolinie Radomki

W trosce o ochronę środowiska i zdrowia ludzi Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach realizowanego projektu pn. „Ochrona powietrza w Dolinie Radomki” opracowało i przygotowało ulotkę informacyjną – jak wpływa zanieczyszczone powietrze na organizm ludzki, do powstawania jakich chorób może się przyczyniać, oraz jakie działania podjąć aby się przed nimi uchronić.

 

Ochrona powietrza w dolinie Radomki

Ochrona powietrza w dolinie Radomki

Realizując zadania informacyjno-edukacyjne projektu  “Ochrona powietrza w dolinie Radomki”  LGD Razem dla radomki wydało kalendarz na 2020 rok zawierający treści edukacyjne dotyczące działań związanych z ochroną powietrza.

 

Pamiętaj

 

wymień stary piec i dbaj o jego stan,

nie pal śmieci,

szanuj rośliny,

oszczędzaj energię i dociepl swój dom,

zmień opał,

segreguj śmieci,

rozmawiaj o tym z bliskimi i sąsiadami.

 

Darmowy egzemplarz kalendarza możecie Państwo otrzymać w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”.

Ochrona powietrza w dolinie Radomki

Uświadomienie społeczeństwu zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego związanego z rozwojem przemysłu i komunikacji, oraz wiążącą się z tym potrzebę jego ochrony. Zabezpieczenie  człowieka przed szkodami powstającymi wskutek emitowania zanieczyszczeń do atmosfery – to bardzo ważki i aktualny temat.

 

Dlatego Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu „Ochrona powietrza w Dolinie Radomki” wspólnie z partnerem projektu Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „Radomka” realizowało inicjatywy edukacyjne skierowane do uczniów szkół podstawowych na temat ochrony powietrza.

 

W ramach cyklu pokazów edukacyjnych w dniach 12, 13 i 16 grudnia 2019 w Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzosie odbyły się spotkania dotyczące tematów:

– czym wolno palić w piecu, a czego nie wolno spalać, prawidłowa technika palenia w piecach „od góry”, poruszona została także kwestia wiosennego i jesiennego wypalania traw.

– jakie skutki w organizmie ludzkim wywołuje zanieczyszczone powietrze,

– jak prawidłowo segregować odpady.

 

Cykl pokazów edukacyjnych zakończony został konkursem wiedzy przeprowadzonym w formie testów odnoszącym się do wiedzy uzyskanej podczas pokazów/prezentacji. Dzieci zostały nagrodzone za zainteresowanie i uwagę.

Betlejemskie Światło Pokoju

CzuWaj ZHP krzyż

Betlejemskie Światło Pokoju co roku odpalane jest z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Betlejemskie Światło Pokoju

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju

Copyright by Paweł Słabik