NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Zanieczyszczenie powietrza – przyczyny, skutki, ochrona

Na skutki zanieczyszczeń powietrza narażeniu są mieszkańcy większości polskich miast. O jakich skutkach możemy mówić? Jak wpływa to na nasze samopoczucie? Jak ograniczyć smog? Co mogą zrobić władze i my sami jako mieszkańcy? Czy jednostka może coś zmienić? Jak bardzo zanieczyszczenie powietrza wpływa na środowisko nas otaczające?

 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, która powstała z myślą, żeby odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania dotyczące zanieczyszczenia powietrza, zagłębiając się nie tylko w informacje naukowe, ale także w przepisy prawa uchwalonego w Polsce, zwanymi potocznie ustawą antysmogową oraz rozporządzenia ministra związane z ochroną przed hałasem.

ebook zanieczyszczenie powietrza

Przedsiębiorcy na Rzecz Ochrony Środowiska

W Urzędzie Gminy w Jedlińsku odbylo sie spotkanie z udziałem wójta gminy, Kamila Dziewierza, z przedsiebiorcami z obszaru gminy którzy w swej działalności aktywnie zapobiegają powstawaniu odpadów, wykorzystują wodę do celów przemysłowych w obiegu zamkniętym, stosują do wytwarzania produktów materiały naturalne.

 

Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki nagrodziła przedsiębiorców w ramach Konkursu na Inicjatywę Ekologiczną.

  • Firma MIGMA Łukasz Lech – I miejsce w kategorii oszczędzanie wody
  • Firma IMAGE Piotr Walczak – II miejsce w kategorii zapobieganie powstawaniu odpadów
  • Firma CUT_POL Krzysztof Walczak – I miejsce w kategorii zapobieganie powstawaniu odpadów
 

Gratulujemy nagrodzonym przedsiębiorstwom.

Nagrody zostały ufundowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Rola i zadania rad pożytku publicznego

Zapraszamy na ostatnie w tym roku spotkanie „Rola i zadania rad pożytku publicznego”, które odbędzie się w dniu 21 grudnia (wtorek) o g. 10 w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego (sala na parterze)  przy ul. Kościuszki 5a w Radomiu. Dotyczyć ono będzie przede wszystkim działania rad w gminach i powiatach. 

 

Wykładowcą będzie Andrzej Rybus-Tołłoczko – trener realizujący w całej Polsce szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów w obszarze m.in.: realizacji zadań publicznych, pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych.

 

Harmonogram spotkania:

LpgodzinaPoruszane zagadnienia
110:00-10:30Wprowadzenie do ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, aspekty administracyjno – prawne.
210:30-11:00Czym jest Rada Działalności Pożytku Publicznego?
311:30-12:00Proces powoływania Rad Działalności Pożytku Publicznego.
412:00-12:30Zadania i kompetencje Rady Działalności Pożytku Publicznego:1.  prawa i obowiązki2.  sposób pracy3.  komunikacja wewnątrz Rady4.  ewaluacja Rady
512:30 – 13:00Współpraca z samorządem.

Spotkania edukacyjno-informacyjne dla dzieci dotyczące ochrony powietrza dobiegły końca.

Zakończyliśmy kolejne trwające na obszarze LGD „Razem dla Radomki” spotkania edukacyjno-informacyjne dotyczące ochrony powietrza oraz ochrony przed hałasem skierowane do dzieci szkół podstawowych.
Łącznie w ramach projektu pn. „Dbajmy o powietrze którym oddychamy” podczas 6 spotkań w 6 szkołach obszaru „Razem dla Radomki” przeszkolonych zostało 292 uczniów klas I-III.

 

Zajęcie skierowane były do dzieci szkół podstawowych i przeprowadzone zostały w PSP w Przytyku, Mleczkowie, Sławnie, Skrzyńsku, Wieniawie i Jedlińsku.

 

Tematyka, z którą zapoznał dzieci prowadzący spotkania pan Cezary Nowek dotyczyła zagadnień wynikających z uchwały antysmogowej, oraz uchwały dotyczącej obowiązków wynikających z zapisów Uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Podczas spotkań dzieci dowiedziały się o ochronie przed hałasem., jako jednym z czynników zanieczyszczających powietrze.

 

Podczas spotkań prowadzący przeprowadzał quiz zawierający pytania dotyczące tematyki szkolenia. Szkoła w której uczniowie, dokładnie słuchali prezentacji i odpowiedzieli poprawnie na największą liczbę pytań (podczas pierwszej udzielanej odpowiedzi) zostanie nagrodzona elektronicznym uchem.

 

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zajęcia edukacyjne pn. „Po co są potrzebne pszczoły” zakończone.

Odbyło się sześć zajęć edukacyjnych pn. „Po co są potrzebne pszczoły”. Zajęcia skierowane zostały do dzieci szkół podstawowych z klas I-III i dzieci w wieku przedszkolnym. Łącznie w ramach projektu pn. „Rola pszczół w środowisku naturalnym” podczas 6 spotkań w 6 szkołach obszaru „Razem dla Radomki” przeszkolonych zostało 325 uczniów.

 

Zajęcie skierowane były do dzieci szkół podstawowych i przedszkolaków. Przeprowadzone zostały w PSP w Przytyku, Mleczkowie, Sławnie, Wrzosie, Skrzyńsku, Wieniawie i Jedlińsku.

 

Uczniowie na zajęciach prowadzonych przez mistrza pszczelarstwa pana Łukasza Murawskiego poznali znaczenie pszczół w przyrodzie. Wspólnie z panem Łukaszem:

  • co się stanie, gdy zabraknie pszczół?
  • znajdowali sposoby pomagania pszczołom w przetrwaniu,
  • wykonali prosty domek dla dzikich pszczół i zapylaczy jednocześnie je poznając.
 

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Copyright by Paweł Słabik