NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Jaka będzie przyszłość rolników? Zielone wiadomości

Przyszłość rolników to także przyszłość konsumentów. Czy czeka nas postępująca intensyfikacja rolnictwa, w której kilkaset, a może nawet kilkadziesiąt korporacji przejmie globalny łańcuch żywnościowy? Czy jednak może wreszcie uda się przerwać ten pęd ku monopolistycznym zyskom, a tym samym ocalić małe gospodarstwa, a konsumentom zapewnić dostęp do lokalnie produkowanej i wysokiej jakości żywności?

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem publikacji Zielone wiadomości, gdzie znajdą Państwo odpowiedzi na te pytania oraz wiele więcej interesujących tematów.

 

Rolnicza aplikacja eDWIN dostępna!

Bezpłatna aplikacja eDWIN, która ułatwia codzienną pracę na polu, jest już całkowicie dostępna. Skorzystać mogą z niej zarówno rolnicy, jak i samorządy, instytucje naukowe oraz każdy z nas. Wraz z końcem października uruchomione zostały dwie ostatnie usługi w ramach platformy eDWIN, którymi są „Śledzenie pochodzenia produktów” oraz „Raportowanie zagrożeń”.

LGD Razem dla Radomki ogłasza nabór wniosków : Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego.

 
 • Termin składania wniosków: wyznacza się na okres od dnia 18.11.2022 r. do dnia 02.12.2022 r. do godz. 15.00
 • Forma wsparcia: premia w wysokości 50 tyś zł. (na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Rozdział V.)
 • Zakres tematyczny: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego(zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach Poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2017 poz. 772 tekst jednolity );
 • Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 85 861,34 euro = 343 445,36 zł. (limit dostępnych środków ustalony w walucie EUR został przeliczony po kursie stałym 4,00 PLN/EUR). Limit dostępnych środków ustalony w walucie EUR, zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).
 • Miejsca składania wniosków: tylko i wyłącznie bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej, oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej (nagranej na płyty CD) należy złożyć do siedziby Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” Janiszew, ul. Zielona 127, 26-652 Zakrzew. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę upoważnioną do przyjęcia wniosku. O terminie złożenia decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.
 

Zapraszamy na doroczną bezpłatną konferencję networkingową WECHANGE „ Dialog dla przyszłości 2022” na temat „Budowanie prężnych społeczeństw obywatelskich i obrona demokracji w UE i jej wschodnim sąsiedztwie”.

civil cooperation

Konferencja jest wspierana przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i odbędzie się w dniach 28-30 listopada 2022 w Humboldt Carré, Behrenstraße 42, 10117 Berlin .W tym roku spodziewanych jest 110 podmiotów społeczeństwa obywatelskiego z krajów Partnerstwa Wschodniego i Trójkąta Weimarskiego. Wspólnie chcielibyśmy omówić bieżące wyzwania naszych czasów i poznać podejścia do poprawy odporności społeczeństwa obywatelskiego w obszarach zarządzania kryzysowego, komunikacji i bezpieczeństwa IT.

 

Konferencja skupi się na wymianie wartości i wolności demokratycznych, a także na wolnych mediach i walce z propagandą. Zajmiemy się także globalną sytuacją bezpieczeństwa i porozmawiamy o tym, jak obecne wojny, kryzysy, konflikty na Ukrainie iw krajach Europy Wschodniej wpłyną na liberalną demokrację i światowy ład bezpieczeństwa.

 

Możesz zarejestrować się na 3-dniowe wydarzenie do 13 listopada 2022 pod linkiem https://civilsocietycooperation.net/conference-2022/

 

Wszystkie koszty podróży i zakwaterowania zostaną pokryte przez WECHANGE.

civil cooperation

Językiem roboczym konferencji będzie język angielski.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

W imieniu Ogólnopolskiego Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) pragnę Państwa zaprosić do współpracy w ramach podejmowanych przez OFOP działań w obszarze włączenia przedstawicieli organizacji pozarządowych w prace ciał doradczych przy Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych (ZIT). 

 

Mając na uwadze zaawansowany etap przygotowań do absorpcji środków unijnych dla perspektywy finansowej 2021 – 2027, podejmowanych zarówno przez regiony jak istniejące ZITy oraz  te zadeklarowane do powołania dla perspektywy 2021 – 2027, OFOP oferuje Państwu pakiet działań, takich jak:

 • wsparcie doradcze dla pracowników ZIT, członków powołanych Rad, zainteresowanych włączeniem się w prace Rad, w zakresie powoływania i funkcjonowania Rad – świadczone w formie dyżurów przez koordynatorkę Łucję Kucmin – Węglarczyk – zapisy na konsultacje możliwe za pośrednictwem formularza: https://calendly.com/ofop-programeuropejski/dyzur-ngos-w-zit , wtorki w godz. 10:00-12:00 (w październiku), czwartki w godz. 11:00-13:00 (w listopadzie)
 • kontakt z koordynatorką poprzez e-mail: programeuropejski@ofop.eu / lucja.weglarczyk@ofop.eu 
 • spotkania informacyjne i sieciujące dotyczące ciał doradczych przy Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych (ZIT): 
 • ZAPRASZAMY na spotkanie on – line w dniu 02.11.2022 r. (środa) w godz. 15:00 – 17:00 
 

Na spotkanie zapraszają wspólnie Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Kongres Ruchów Miejskich oraz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. omówione zostaną regulacje unijne oraz krajowe dotyczące zintegrowanych narzędzi terytorialnych. W dalszej części spotkania porozmawiamy o wytycznych Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego; zaprezentujemy miejsce i rolę organów doradczych i oczekiwania regulacji unijnych odnośnie zaangażowania do nich przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Został uwzględniony czas na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami. 

 

Spotkanie za pomocą platformy ZOOM, obowiązują zapisy, nie ma limitu miejsc. 

Link do zapisów: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUvcOmhrTMrG9bAsjWFgV-6yuKRmlmEloxq 

 
 • SAVE THE DATE!!! spotkanie on – line w dniu 23.11.2022 r. (środa) w godz. 15:00 – 17:00Na spotkanie zapraszają wspólnie Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Kongres Ruchów Miejskich oraz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. W pierwszej części krótkie przypomnienie zasad funkcjonowania ZITów i organów doradczych w ZITach. Prezentacja tematyczna. Więcej szczegółów oraz link do zapisów przekażemy w późniejszym terminie.  
 • SAVE THE DATE!!! spotkanie bezpośrednie w dniu 13.12.2022 r. (szczegóły, w tym program, warunki uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy, zostaną przekazane do 21.11.2022 r.). 

Prosta spółka akcyjna w praktyce. Zobacz nagranie webinarium

Poznaj praktyczne aspekty związane z funkcjonowaniem prostej spółki akcyjnej. Dowiedz się jak korzystać z tej formy działalności oraz jakie są jej zalety i wady.

 

Prosta spółka akcyjna (PSA) to nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej dostępna od 1 lipca 2021 r. Zasady jej tworzenia i funkcjonowania znacznie ułatwiają rozwój firm i start-upów nastawionych na pozyskiwanie zewnętrznych inwestorów.

 

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium, które zostało zorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu Centrum Rozwoju MŚP:

Copyright by Paweł Słabik