NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Ochrona powietrza oraz ochrona człowieka i środowiska przed hałasem w województwie mazowieckim

Województwo mazowieckie ma potencjał do poprawy jakości powietrza i zminimalizowania wpływu hałasu na życie codzienne. Przedstawimy innowacyjne podejścia, technologie oraz projekty mające na celu ochronę środowiska i poprawę jakości powietrza.

Nasza publikacja przeniesie Cię w świat badań, analiz i rozwiązań dotyczących zagrożeń zanieczyszczeniem powietrza oraz hałasem, a także działań na rzecz zadbania o naszą planetę dla przyszłych pokoleń.

Umowa na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru „Razem dla Radomki” podpisana.

Umowa na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru „Razem dla Radomki” na okres lat 2023-2027 została podpisana przez Prezesa LGD „Razem dla Radomki” w dniu 15 grudnia 2023 roku w Płocku.

 

Dzięki realizacji w kolejnej perspektywie unijnej działań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej otrzymamy środki finansowe o wartości min. 2 462 500 euro. Środki te przeznaczone zotaną na realizację LSR m.in w ramach konkursów dedykowanych dla mieszkańców, sektora przedsiębiorczości, samorządów, instytucji kultury czy też organizacji pozarządowych z terenu gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew.

Webinar: Kreowanie marki przez NGOsy. Wykorzystanie social mediów i programów graficznych w procesie budowania rozpoznawalności organizacji

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line (webinarze), którzy odbędzie się w dniu 15.12.2023 r. o godzinie 10.30 i poświęcone zostanie zagadnieniu „Kreowanie marki przez NGOsy. Wykorzystanie social mediów i programów graficznych w procesie budowania rozpoznawalności organizacji”.

 

Spotkanie zaadresowane są do osób, które chcą zdobyć wiedzę w zakresie promocji i sposobu budowania marki, rozpoznawalności swoich organizacji, w tym m.in. za pomocą wykorzystania social mediów. W ramach szkolenia przekazane zostanie informację o sposobie kreowania wizerunku organizacji, podejmowania strategii promocyjnych, realizacji komunikacji w obrębie organizacji i kampanii społecznych.

 

Uczestnicy spotkań zdobędą wiedzę o rodzajach dostępnych bezpłatnych programów graficznych, nauczą w zakresie przygotowywania elementów elementy promocyjne (plakaty, ulotki, materiały na strony i portale społecznościowe itp.) wraz z elementem projektowania grafik, filmów, obróbki zdjęć, czy też programów do kreowania animacji i przygotowania prezentacji.

 

Ecoprojekt w Dolinie Radomki

LGD Razem dla Radomki zachęca wszystkich mieszkańców Doliny Radomki do aktywnego uczestnictwa w dbaniu o nasze środowisko poprzez ekologiczne ogrzewanie. To nie tylko sposób na spełnienie nowych norm prawnych, ale także wyraz naszej troski o czyste powietrze i zdrową przyszłość naszego regionu. Działajmy razem na rzecz „Czystego powietrza w Dolinie Radomki”!

Aktywne NGO – ruszył konkurs na najaktywniejsze organizacje, inicjatywy, lokalnych liderów i animatorów kultury.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w czwartej edycji konkursu „Aktywne NGO” mającym na celu wybór:

 
  • najciekawszej inicjatywy organizacji pozarządowje i wolontariatu w 2022 i 2023 roku,
  • najaktywniejszych organizacji pozarządowych w 2022 i 2023 roku,
  • lokalnego lidera społeczności lokalnych – NGO,najciekawszych działań wolontariackich w 2022 i 2023 roku,
  • animatora kultury.
 

Copyright by Paweł Słabik