NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Archiwum Lipiec 2012

03.07.2012

W dniach 28 i 29 czerwca odbyło się ostatnie z serii trzech szkoleń zaplanowanych dla lokalnych animatorów – uczestników projektu „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji”. Szkolenie odbyło się w Ośrodku Edukacyjno-Charytatywnym „Emaus” w Białobrzegach. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” oraz partnerów projektu. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z projektu.

Materiały ze szkolenia:

Prezentacja – Leszek Safiej
 


 

05.07.2012

Jest to kolejna inicjatywa naszego Stowarzyszenia, która otrzymała dotacje z funduszy zewnętrznych. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem projektu jest podniesienie kompetencji i wzrost potencjału kadr i wolontariuszy organizacji pozarządowych, zwiekszenie liczby czynnie działających organizacji pozarządowych, wsparcie szkoleniowo-doradcze małych i nowo powstałych organizacji poprzez stworzenie wysokiej jakości systemu szkoleń internetowych.

 
Czytaj więcej
 


 

11.07.2012

Od ponad 29 lat, Cravo prowadzi w świecie w zakresie projektowania i dostaw cieplarnianych z ruchomymi dachami oraz ścianami, które to obiekty pomagają przedsiębiorcom w optymalizacji warunków wzrostu roślin. Ogromną zaletą produktów wytwarzanych przez Cravo jest wspaniała ochrona upraw przed upałem, zimnem, wiatrem, gradem, śniegiem oraz insektami. Doświadczenie firmy na rynku pomogły stworzyć szeroką game konstrukcji, pokryć dachowych i systemów napędowych dostosowanych do wymagań, upraw, warunków pogodowych i budżetu.
 
Konstrukcje firmy zostały zainstalowane we wszystkich klimatach i wytrzymały ekstremalny śnieg oraz wiatr w tym aż sieden huraganów. Z powodzeniem funkcjonują w Kanadzie, USA, Australii, Hiszpanii, Turcji, Holandii, Włoszech, Meksyku, Niemczech oraz Polsce.
 
System produkcji SPPMD pozwala produkować więcej żywności na hektar, tworząc wieksze owoce o dłuższym okresie ważności i eliminacji pestycydów.
 
Serdecznie zapraszamy na strone www.mobilnedachy.pl firmy gdzie uzyskają Państwo szersze informacje.
 


 

13.07.2012

Według najnowszego rankingu Komisji Europejskiej, Polska znalazła się w grupie „umiarkowanych innowatorów”. W porównaniu z poprzednim rokiem spadliśmy i jedną pozycję. Wynik jest mało optymistyczny, jednak silnie motywujący do pracy. Trzeba Działać. Ogólnonarodowo, w skali regionów i lokalnie.
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z poniższym artykułem autorstwa Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika.

 

Czytaj artykuł

 


 

17.07.2012

W dzisiejszych czasach informacja wydaje się być najcenniejszym towarem. Cenniejszym nawet od dóbr materialnych. Zdobycie jej, odpowiednie przetworzenie oraz właściwe użycie mają kluczowe znaczenie w relacjach społecznych i gospodarczych państw.

Społeczeństwo informacyjne (SI) można określić jako nowy rodzaj społeczeństwa w którym informacja jest najcenniejszym dobrem. Wykształcenie się SI datowane jest na przełom XX i XXI wieku. Jest to stosunkowo niedawno. Na rozwój SI wpłyną proces globalizacji, postęp nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz narastająca liczba danych.

 

Czytaj całość

 


 

19.07.2012

Aby odnieść sukces, trzeba możliwie szeroko udostępnić informacje o produktach i usługach przedsiębiorstwa. Jednak nie każdy sposób rozpowszechniania informacji handlowych mieści się w granicach prawa. Zbyt ochocze rozsyłanie informacji handlowych (ulotek, plakatów, e-maili czy innych materiałów marketingowych) może naruszać prawo do prywatności. Czym jest informacja handlowa? W którym momencie kończy się zachowanie zgodne z obowiązującymi przepisami? Kiedy przekroczenie norm prawnych jest wykroczeniem, a kiedy czynem nieuczciwej konkurencji?

 
 
Czytaj więcej

 


 

20.07.2012

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przygotował, dla osób zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju lokalnego i chcących poszerzyć swoje kwalifikacje, ofertę studiów podyplomowych ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY NA POZIOMIE LOKALNYM.
 
Serdecznie zapraszają osoby zainteresowane ideą rozwoju zrównoważonego do
wzięcia udziału w dwusemestralnej edycji studiów podyplomowych i
dołączenia do elitarnej grupy absolwentów. Jednocześnie
informują, iż planowany termin rozpoczęcia zajęć to 20 października 2012 r.
Rekrutacja trwa do 30 września br.
 
Więcej informacji na temat studiów podyplomowych (adresaci oferty, atuty
studiów, bloki tematyczne) znajdziecie Państwo na ich stronie
internetowej: www.irwirpan.waw.pl bądz ulotce: ULOTKA studia podyplomowe zrownowazony rozwoj
 
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail studia@irwirpan.waw.pl lub pod numer tel. 022 657 28 09 lub 022 657 27 89

 


 

23.07.2012

Projekt jest skierowany do grona innowacyjnych przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu. Głównym celem projektu jest oddziaływanie na poprawę warunków tworzenia i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw i wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw we wdrażaniu i rozwoju innowacyjnych rozwiązań. Klub ma za zadanie dostarczać przedsiębiorcom praktycznych informacji na temat głównych trendów związanych z rozwojem innowacyjnej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej.
 
Spotkania Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw to niepowtarzalna szansa na wymianę doświadczeń i zacieśnienie współpracy pomiędzy innowacyjnymi przedsiębiorcami i przedstawicielami sfery naukowo-badawczej.
 
Czytaj więcej
 


 

24.07.2012

W związku z ogłoszonym naborem wniosków do Działania 8.1 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym: Wykorzystanie technologii IT w rozwoju firm „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”, które odbędzie się 26 lipca 2012 r. w godzinach od 10.00 do 13.00 w Katowicach, ul. Jordana 18, budynek Wydziału Teologicznego Uniwestytetu Śląskiego, sala nr 407 (IV piętro)
 
Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:
* co to jest e-usługa,
* jakie projekty mogą zostać dofinansowane w ramach działania 8.1 POIG,
* jakie podmioty uprawnione są do ubiegania się o dofinansowanie,
* zasady i wysokość dofinansowania,
* na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości,
* wydatki kwalifikowane i kategorie wydatków,
* procedura aplikacyjna,
* organizacja oceny projektów,
* kryteria oceny wniosków: formalne, merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne,
* zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy.
 
Szczegółowe informacje, kartę uczestnictwa oraz program spotkania uzyskają Państwo pod podanym adresem http://www.poig.garr.pl/?p=/pl/aktualnosci/019

 


 

25.07.2012

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 23 lipca do 21 sierpnia 2012 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII PO KL „Regionalne Kadry Gospodarki” Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe”.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.
 


 

25.07.2012

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprasza na bezpłatne praktyki studenckie na stanowisku pracownik biurowy w projekcie finansowanym ze środków unijnych. Oferta skierowana jest do osób które chciałyby zdobyć doświadczenie z zakresu tematyki związanej z funduszami unijnymi, poznać specyfikę pracy w III sektorze oraz pozyskać cenne doświadczenie przydatne do rozwoju kariery zawodowej.
 
Do zakresu obowiązków należy: wsparcie administracyjne zespołu; pomoc w organizacji konferencji, seminariów, warsztatów; wyszukiwanie informacji, tworzenie artykułów prasowych, redakcja biuletynów; udział w przygotowaniu wniosków związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych; wsparcie w budowie wizerunku LGD i promocji obszarów.
 
Od kandydatów oczekujemy otwartości na ludzi i nowe rozwiązania; komunikatywności oraz zaangażowania w wykonywane obowiązki; biegłej znajomości pracy na komputerze, w tym umiejętności pracy w środowisku MS Office, oraz chęci poznania specyfiki pracy projektowej związanej z tematyką funduszy unijnych.
 
Praktyki mają charakter nieodpłatny. Czas trwania praktyk oraz data rozpoczęcia praktyk ustalana jest indywidualnie. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego CV na adres mailowy: zarzad@razemdlaradomki.pl, lub dostarczenie osobiście do Biura mieszczącego się w Radomiu, przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 48 38 58 996 bądź adresem http://razemdlaradomki.pl/praca

 


 

<- Powrót do archiwum

Copyright by Paweł Słabik