NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Archiwum Styczeń 2013

02.01.2013

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).
 
Wysokość środków na finansowanie PO FIO w roku 2013 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.
 
Składane projekty realizować muszą cel główny PO FIO, jakim jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.
 
Oferty można składać w ramach jednego z czterech priorytetów:

 • Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne;
 • Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie;
 • Integracja i aktywizacja społeczna;
 • Rozwój przedsiębiorczości społecznej.

Termin składania ofert mija w dniu 14 stycznia 2013 r.

Czytaj wiecej

 


 

04.01.2013

Jeśli interesuje cię nawiązanie i rozwinięcie współpracy między młodzieżą a osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową w Twoim regionie tak, aby działania skierowane do młodzieży jak najlepiej odpowiadały jej potrzebom oraz budowanie partnerstwa ze wszystkimi aktorami zajmującymi się tematyką młodzieżową w regionach, to Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu” zachęca do zainteresowania realizacją projektów w ramach Akcji 1.3 oraz 5.1 programu „Młodzież w działaniu”. Spotkanie odbędzie się 14 stycznia w godz. 11.00-16.00 w Warszawie, w siedzibie Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” przy ul. Mokotowskiej 43.
 
Ze względów organizacyjnych ilość uczestników spotkania jest ograniczona. W związku z tym organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wybrania uczestników spośród nadesłanych zgłoszeń. Wybór zostanie dokonany na podstawie wypełnionych formularzy. Zgłoszenia należy przesłać w systemie ankiet online do 8 stycznia 2013 roku. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po 9 stycznia 2013 roku.
 
Podczas spotkania zostaną przedstawione: założenia Akcji 1.3 i 5.1, strategia UE dotyczącą młodzieży, cele i rodzaje działań, jakie mogę być realizowane w ramach Akcji 1.3 i 5.1, przykłady zrealizowanych projektów, system składania wniosków on-line, formalne i jakościowe kryteria oceny wniosków.

Czytaj wiecej

 


 

04.01.2013

Niezmiernie miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w wyniku przystąpienia do ogólnopolskiego konkursu na wybór Lokalnych Grup Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dodatkowych zdań dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 otrzymała dodatkowe środki finansowe w wysokości 1 520 000,00 zł.
 
Otrzymane środki pozwolą nam dalszą skuteczną realizacje działań związanych z aktywizacją i rozwojem obszarów wiejskich, dzięki nim przeprowadzone zostaną dodatkowe nabory wniosków skierowane dla beneficjentów w ramach działań Osi 4 LEADER PROW 2007-2013.
 
Krajowa lista organizacji które przystąpiły do konkursu dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

 


 

05.01.2013

Większość współcześnie żyjących ludzi uważa, że badania naukowe są domeną profesjonalnych zespołów badawczych, gdzie nie mam miejsca dla „zwykłych” obywateli. Poniekąd jest to prawda. Są jednak obszary badań naukowych, gdzie każdy z nas może być członkiem zespołu i mieć realny wpływ na ich przebieg.
 
Na przełomie XX i XXI wieku, gdy internet dopiero opanowywał polskie domy, niejedna osoba miała okazję spotkać się z informacjami na temat programu SETI@home. Projekt ten, koordynowany przez Uniwersytet Berkley miał na celu odnalezienie życia pozaziemskiego i jest elementem większego projektu o nazwie SETI.
 
Funkcjonowanie projektu opierało się na bardzo prostych zasadach. Każdy kto chciał pomóc przeszukiwać kosmos w celu znalezienia sygnałów od pozaziemskiej cywilizacji, musiał ściągnąć i zainstalować na swoim komputerze specjalny program przygotowany przez naukowców. Następnie program pobierał porcję danych zebranych przez radioteleskop i wykorzystując moce obliczeniowe komputera użytkownika dokonywał niezbędnych obliczeń a wynik był odsyłany na serwery Uniwersytetu Berkley. Osoba na której komputerze udałoby się wychwycić sygnał wysłany przez cywilizację pozaziemską, miałaby szansę zapisać w historii odkryć. I byłaby wymieniana jednym tchem obok Krzysztofa Kolumba czy Marco Polo.
 
Poza intrygującym tematem poszukiwań, trzeba jednak zwrócić uwagę na jeszcze inny aspekt pomysłu. Dzięki projektowi SETI@home powstał komputer, którego moc obliczeniowa wielokrotnie przekraczała możliwości współczesnych mu superkomputerów zbudowanych przez człowieka. Wykorzystanie milionów pojedynczych komputerów osobistych pozwoliło w krótkim czasie osiągnąć to co w zaciszach laboratoriów zajęłoby lata, jeśli nie dekady. A wszystko to dzięki „zwykłym” ludziom, którzy mogli i chcieli wziąć udział w badaniach prowadzonych przez „zawodowych” naukowców i udostępnili swoje zasoby i swój czas.
 
Nauka obywatelska może przybierać bardzo różne formy. Jednym z ciekawszych projektów dotyczących wykorzystania ludzi do analizy danych jest projekt przygotowany przez firmę Microtask z Finlandii. Fińska Biblioteka Narodowa skanuje będące w jej posiadaniu woluminy a następnie zeskanowany tekst jest poddawany obróbce przez program OCR, który ma przełożyć zapis graficzny na tekst. Ponieważ program OCR nie zawsze jest dokładny, niezbędna jest analiza uzyskanego materiału. W tym celu wspomniana już firma Microtask stworzyła dwie gry: Mole Bridge i Mole Hunt, dzięki, którym każda z grających osób dokonuje analizy danych. W przypadku gry Mole Bridge budujemy most dla kretów. Most budujemy poprawnie przepisując zeskanowane wyrazy, które pokazują się na górze strony. Poniższy film w przystępny sposób pokazuje zasady gry w Hole Bridge:

Dzięki tym dwóm grą każdy z graczy może przyczynić się do cyfryzacji zbiorów Fińskiej Biblioteki Narodowej.
 
Nauka obywatelska świetnie sprawdza się również na polu edukacji. Udział dzieci i młodzieży w tego typu projektach ma zdecydowanie lepszy walor edukacyjny niż tradycyjna forma nauki.

Czytaj więcej

 


 

06.01.2013

W związku z Państwa coraz większym zainteresowaniem szkoleniami prowadzonymi na platformie e-learningowej, przedstawiamy Szkolenia Internetowe Akademii PARP. Szkolenia są całkowicie bezpłatne, a ich tematyka dopasowana jest do potrzeb firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Akademia udostępnia trzydzieści cztery szkolenia internetowe na temat:

 • Zagadnień finansowych i prawnych
 • Zarządzania strategicznego i operacyjnego
 • Umiejętności menadżerskich i osobistych
 • Marketingu i sprzedaży
 • Wiedzy ogólnej i otoczenia biznesu

Nad zawartością merytoryczną czuwają wysokiej klasy eksperci w dziedzinie przedsiębiorczości. Akademia PARP wykorzystuje najskuteczniejsze metody edukacji zawodowej. Szkolenia składają się z lekcji, podczas których uczestnik jest informowany o celach i rezultatach szkolenia. Treść przeplatają interaktywne ćwiczenia doskonalące. W szkoleniu występuje wiele odniesień do praktyki. Po przejściu modułu (zestawu kilku lekcji) uczestnik może sprawdzić swoją wiedzę za pomocą testu.
 
Zachęcamy do poszerzania swojej wiedzy!

 

Szkolenia internetowe Akademii PARP

 


 

08.01.2013

Przedstawiamy zbiór kilku stron na których można bezpośrednio, w postaci lekcji dostępnych online podszkolić swoje umiejętności z języków obcych.
 

 • e-angielski.com – bezpłatne lekcje angielskiego w postaci standardowych ćwiczeń, plików .mp3 oraz filmików video. Na stronie możesz także zapisać się do newslettera angielskie „słówko dnia”,
 • angielski on-line – podstawowe zwroty i wyrażenia w języku angielskim oraz przykłady wymowy (pliki dźwiękowe),
 • kurs angielskiego – darmowy kurs angielskiego obejmujący swoim zakresem lekcje z poziomu A1, A2, B1 oraz B2,
 • BBC Learning English – materiały wspomagające naukę angielskiego przygotowane przez BBC (wiadomości prasowe, radiowe, telewizyjne), gry językowe, ćwiczenia gramatyczne, słówka,
 • Learn Greek – bezpłatny kurs języka greckiego,
 • Kurs niemieckiego – darmowy kurs języka niemieckiego, dostęp do niego możliwy jest po zarejestrowaniu się w serwisie Centrum Edukacji Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego,
 • BBC Spanish – kurs hiszpańskiego w formie filmików przygotowany przez BBC,
 • Kurso de esperanto – strona z bezpłatnym programem do nauki Esperanta,
 • Kurs estońskiego – kurs języka estońskiego w postaci ćwiczeń i dialogów.

 


 

08.01.2013

Potrzeba zrozumienia zagadnień związanych z rozwojem obszarów wiejskich oraz pogłębiania umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu animatora wsi, sprawia że pojawiła się konieczność uruchomienia nowego programu studiów od marca 2013 roku.

Konsorcjum EMRA zrzeszające różne wyższe uczelnie europejskie (w tym Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) i placówki edukacyjne kształcące w dziedzinach związanych z rozwojem obszarów wiejskich, ogłasza nabór na studia dla animatorów wiejskich.

Program Europejskich Studiów Magisterskich dla Animatorów Wiejskich (European Masters Programme for Rural Animators) ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy min. nauki o środowisku, opieki społecznej, innowacji, turystyki wiejskiej, dywersyfikacji gospodarki rolnej i jest skierowany do kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia studiów wyższych.

Oferta studiów skierowana jest do wszystkich którzy pracują lub zamierzają pracować na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, szczególnie Lokalnych Grup Działania oraz organizacji partnerskich.   

Szczegółowe informacje dotyczące min. wymagań oraz opłat za studia, dostępne są na stronie:  http://www.emra.umk.pl

 


 

09.01.2013

Przedstawiamy zbiór kilku stron na których można bezpośrednio, w postaci lekcji dostępnych online podszkolić swoje umiejętności z zakresu finansów i ekonomii:

 • Świat finansów – szkolenie prowadzone przez NBP dotyczące zarządzania finansami, oszczędzania,
 • Ekonomia wokół nas – bezpłatny kurs internetowy organizowany przez NBP tłumaczący podstawowe pojęcia ekonomiczne,
 • Kredyty i Ty – kurs organizowany przez NBP na temat podstawowych pojęć związanych z kredytami oraz innymi formami finansowania działalności gospodarczej,
 • Wirtualna Akademia Giełdowa – podstawowe informacje o rynku kapitałowym (m. in. rynek kapitałowy i papiery wartościowe, funkcjonowanie giełdy, zarządzanie portfelem papierów wartościowych),
 • Fundusze Inwestycyjne – celem tego bezpłatnego kursu jest przedstawienie i wyjaśnienie najważniejszych pojęć i mechanizmów funkcjonujących na rynku funduszy inwestycyjnych,
 • Podatek VAT – poznaj podstawy prawne i zasady rozliczania podatku VAT zarówno w przypadku transakcji krajowych, jak i zagranicznych. Kurs przeznaczony dla przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich firm (MMŚP) oraz ich pracowników jak również osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej.

 


 

09.01.2013

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do udziału w bezpłatnym kursie e-learningowym wprowadzającym do tematyki edukacji globalnej. Szkolenie skierowane jest do osób aktywnych w organizacjach pozarządowych i społecznościach lokalnych, które nie mają doświadczeń związanych z tą dziedziną edukacji, a chciałyby zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne, by podjąć samodzielne działania związane z edukacją globalną.
 
W programie szkolenia ujęte zostały takie zagadnienia, jak:

 • Czym jest edukacja globalna? Podstawowe założenia i definicje.
 • Milenijne Cele Rozwoju – historia, koncepcja, treść poszczególnych celów, stan realizacji.
 • Współzależności globalne: zrównoważony rozwój, sprawiedliwy handel, sprawiedliwa turystyka, moda etyczna – definicje, przykłady.
 • Kraje rozwinięte a kraje rozwijające się.
 • Współzależności globalne wokół nas – przykłady z naszych społeczności lokalnych.
 • Biblioteka materiałów dot. edukacji globalnej i ich analiza.
 • Jak edukować bez wzmacniania stereotypów i budowania jednowymiarowych skojarzeń?

Kurs rozpocznie się 21 stycznia 2013 r. i potrwa 4 tygodnie, przy czym jego realizacja wymaga od uczestnika tygodniowo 3-4 godzin uwagi. Kurs powstał w ramach projektu „Edukacja Globalna – 2012. Regranting dla organizacji pozarządowych” współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. Rekrutacja potrwa do 17 stycznia, zgłoszenia w formie wypełnionej ankiety prosimy przesyłać pod adres: katarzyna.krzeminska@edudemo.org.pl

Czytaj więcej

 


 

10.01.2013

Przedstawiamy zbiór kilku stron na których można bezpośrednio, w postaci lekcji dostępnych online podszkolić swoje umiejętności z zakresu przedsiębiorczości:

 • Jak założyć własną firmę? – bezpłatne szkolenie internetowe prowadzone przez Akademię PARP,. Kurs przeznaczony dla przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich firm (MMŚP) oraz ich pracowników jak również osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej.
 • Biznesplan – bezpłatne szkolenie internetowe prowadzone przez Akademię PARP. Kurs przeznaczony dla przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich firm (MMŚP) oraz ich pracowników jak również osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej.
 • Załóż firmę – przewodnik jak napisać dobry biznes plan, dostęp do niego możliwy jest po zarejestrowaniu się w serwisie Centrum Edukacji Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego,

 


 

10.01.2013

Przed Państwem kolejne wydanie Biuletynu Informacyjnego LGD „Razem dla Radomki”. Znajdziecie w nim artykuły poświęcone inicjatywom i wydarzeniom, które odbywały się na terenie naszych gmin w miesiącu grudniu!
 
Koniec 2012 roku to ważne wyróżnienia i rozstrzygnięcia konkursów w których wzięło udział nasze Stowarzyszenie. W ogólnopolskim konkursie na wybór Lokalnych Grup Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dodatkowych zdań dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wygraliśmy dodatkowe środki finansowe w wysokości 1 520 000,00 zł, a nasze strony internetowe zostały uznane ze jedna z najlepszych w skali całego kraju! Są to dla nas bardzo istotne wyróżnienia, doceniające naszą dotychczasową pracę, jednocześnie stanowiącą mobilizację do dalszego rozwoju i podejmowania nowych inicjatyw.
 
W „noworocznym” wydaniu przedstawiamy m.in. inicjatywy realizowane w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlińsku, podsumowanie projektu „E-learning – skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”, relację ze spotkania wigilijnego w Wolanowie, informacje o rozstrzygnięciu konkursu na najlepsze prace magisterskie. Wzorem poprzednich numerów przedstawiamy artykuł na temat historii naszych gmin autorstwa dr Agnieszki Zarychty Wójcickiej z Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.
 
To oczywiście nie wszystkie informacje zamieszczone w Biuletynie, dlatego serdecznie zapraszamy do jego lektury.

Pobierz biuletyn

 


 

11.01.2013

Przedstawiamy zbiór kilku stron na których można bezpośrednio, w postaci lekcji dostępnych online podszkolić swoje umiejętności z zakresu Internetu i tworzenia stron www:

 • Internet od postaw – w kursie przedstawione zostały zasady korzystania z przeglądarki internetowej oraz poruszania się po zasobach w Internecie. Uczestnictwo w kursie możliwe po zarejestrowaniu się w serwisie Centrum Edukacji Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego
 • Tworzenie stron www w oparciu o CSS – krótki kurs pozwalający na szybkie przyswojenie informacji o zasadach budowania stron internetowych w taki sposób, aby były one poprawnie były widziane przez użytkowników oraz wyszukiwarki poprawiając przy tym użyteczność, elastyczność i dostępność,
 • HTML dla zielonych – bezpłatny kurs tworzenia stron www od podstaw,
 • Tworzenie stron www – bezpłatny kurs HTML oraz CSS, istnieje możliwość ściągnięcia kursu w wersji off-line,
 • Pozycjonowanie w internecie – kurs obejmuje takie zagadnienia jak SEO, słowa kluczowe, optymalizacja strony.

 


 

12.01.2013

W ramach cyklu „Polskie innowacje”, w tym tygodniu PARP przedstawia kolejny projekt wyróżniony w Konkursie Polski Produkt Przyszłości . Jednoosiowy egzoszkielet ramienia sterowany elektromiogramem to szczególna forma konstrukcji robota noszonego, obudowująca kończynę użytkownika. Został wyposażony w siłownik elektryczny realizujący ruch zginania i prostowania kończyny, umożliwiając terapię ruchową osobom z zanikiem mięśni, stwardnieniem rozsianym czy też przechodzącym długą rekonwalescencję. W przypadku wersji dla kończyn dolnych może służyć reedukacji chodu. Ze względu na zastosowaną metodę pomiaru aktywności elektrycznej mięśni ludzkich, egzoszkielet może wspomagać funkcję ruchu osób zdrowych lub przejmować ją całkowicie dla osób ze znacznym uszczerbkiem motoryki kończyn. „Stworzony elektromiogram wzmacnia sygnał mięśniowy ponad pięć tysięcy razy, umożliwiając odczytanie nawet małych jego odchyleń” – twierdzi autor projektu, mgr inż. Michał Mikulski,.Poza aktywną terapią ruchową, urządzenie posiada łącze radiowe, umożliwiając lekarzowi diagnostykę stanu mięśni w czasie rzeczywistym na komputerze PC, lub urządzeniu przenośnym typu tablet/telefon.
 
Urządzenie wprowadza nowoczesny sposób rehabilitacji z wykorzystaniem elektromiogramu jako sygnału sterującego i sprzężenia zwrotnego. Algorytmy zrobotyzowanej rehabilitacji uwzględniają użycie pojedynczego mięśnia np. dwugłowego ramienia oraz antagonistycznej pary mięśni np. dwugłowego i trójgłowego ramienia. Michał Mikulski przekonuje, że „ze względu na zastosowaną metodę kalibracyjną, urządzenie może współpracować z pacjentami o różnym stopniu osłabienia mięśniowego: od osób zdrowych do znacząco osłabionych np. chorujących na zanik mięśni”.

 
Egzoszkielety jednoosiowe zakładają szczególną funkcjonalność m.in. w zakresie: rozluźnienia spastyki mięśni, relaksacji poizometrycznej metodą rozciągania mięśni, terapii dystrofii mięśniowej Duchennea i Beckera, terapii przy niecałkowitym urazie rdzenia kręgowego, terapii po udarze mózgu, rehabilitacji przy stanach reumatologicznych, terapii po rekonstrukcji wiązadeł, terapii stwardnienia rozsianego i rehabilitacji zaniku mięśni.

Czytaj więcej

 


 

12.01.2013

Przedstawiamy zbiór kilku stron na których można bezpośrednio, w postaci lekcji dostępnych online podszkolić swoje umiejętności z zakresu obsługi programów biurowych:

 • OpenOffice Calc – kurs multimedialny uczący obsługi arkusza kalkulacyjnego Open Office (Calc). Poznaj podstawowe możliwości programu: funkcje, wykresy, tabele przestawne, itp.
 • OpenOffice Base – filmiki prezentujące podstawowe możliwości bazy danych OpenOffice (Base). Poznaj kwerendy, formularze, relacje i wiele innych.
 • Microsoft Office – katalog bezpłatnych kursów pakietów Microsoft Office 2003, 2007 oraz 2010, dzięki którym nauczysz się obsługi takich programów jak Word, Excel, Outlook, Power Point, Access, Publisher, Vision.
 • LaTeX – redagowanie tekstów naukowo-technicznych.

 


 

14.01.2013

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza serdecznie zaprasza do udziału w seminarium informacyjnym: „Czy nauka może być przedsiębiorcza? Trendy rozwojowe, bariery, rola instytucji otoczenia biznesu”.
Seminarium odbędzie się w dniu 16 stycznia 2013 roku, o godz.: 10:00 w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu przy ul. Pułaskiego 6/10.
 
Program seminarium obejmuje wystąpienia:

 • Udział przedsiębiorstw w komercjalizacji badań naukowych -prof. dr hab. Tadeusz Baczko – Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
 • Bariery współpracy na linii biznes-nauka – prof. dr hab. Joanna Kotowicz – Jawor – Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
 • Problemy kreowania, realizacji i komercjalizacji innowacji technicznych – prof. dr hab. Adam Mazurkiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji PIB
 • Aktywność innowacyjna a programy unijne : dotychczasowe doświadczenia i plany na przyszłość. Program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” – dr Jerzy Kwieciński – Europejskie Centrum Przedsiębiorczości

Zgłoszenia prosimy kierować do 14 stycznia 2013 roku na adres: karolina.selerska@zpwim.pl , tel. 022 887 64 20, tel. kom. 604 451 999.

 

Zaproszenie i program seminarium

 


 

17.01.2013

Po raz drugi Starostwa Powiatu Radomskiego zaprasza do udziału w Konkursie Gospodarczym pn. „Perła Powiatu”. Inicjatywa stanowi okazję do wspierana działalności gospodarczej i rolniczej oraz promowania innowacyjnych przedsięwzięć i rozwiązań. Celem konkursu jest wyróżnienie produktów, firm oraz gospodarstw rolnych, mających siedzibę na terenie powiatu radomskiego, osiągających najlepsze efekty w 2012 roku.
 
Współzawodnictwo będzie się odbywało w pięciu kategoriach: Mała Firma Roku (zatrudniająca mniej niż 50 pracowników), Firma Roku (zatrudniająca 50 i więcej pracowników), Produkt Roku, Małe Gospodarstwo Rolne (powierzchnia mniej niż 10 ha) oraz Gospodarstwo Rolne (powierzchnia 10 ha i powyżej). Kandydaci do poszczególnych kategorii muszą spełniać warunki określone w Regulaminie Konkursu zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu Radomskiego. „Wnioski zgłoszeniowe” z „Ankietami Zgłoszeniowymi”, dostępne wraz z Regulaminem poniżej, należy składać do 8 lutego br. w siedzibie Starostwa bądź przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom.
 
Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawować i orzekać o wynikach jego poszczególnych etapów będzie Kapituła powołana przez Zarząd Powiatu. Może ona również zadecydować o przyznaniu nagrody specjalnej, którą może zostać objęta dowolna kandydatura, zasługująca na szczególne wyróżnienie. Zwycięzca danej kategorii otrzyma Statuetkę i Dyplom Honorowy. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się na Gali Konkursu Gospodarczego Starosty Radomskiego „Perła Powiatu” organizowanej 12 kwietnia br. w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu.
 
Kandydatów mogą zgłaszać zgodnie z regulaminem: burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu radomskiego, organizacje reprezentujące przedsiębiorców (np. IP-HZR, itp.) i rolników (np. Izby Rolnicze, ODR, itp.) a także firmy bądź rolnicy w swoim własnym imieniu.

Czytaj więcej

 


 

18.01.2013

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. jako Krajowy Punkt Kontaktowy Programu „Inteligentna Energia – Europa” organizuje cykl Dni Informacyjnych na temat możliwości finansowania projektów w ramach tego programu.
 
„Inteligentna Energia – Europa” jest programem europejskim wspierającym działania nieinwestycyjne, którego głównym celem jest:

 • poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych,
 • promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie dywersyfikacji źródeł energii,
 • promowanie efektywności energetycznej oraz zastosowania nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie.

 
Pierwszy z Dni Informacyjnych odbędzie się 25 stycznia 2013 roku w Warszawie, o godz. 9.30 w Ministerstwie Gospodarki, przy Placu Trzech Krzyży 3/5.
 
Celem spotkania jest przekazanie informacji na temat programu, w szczególności:

 • warunków uczestnictwa, zakresu tematycznego oraz priorytetów,
 • zasad finansowania,
 • zasad wypełniania wniosków,
 • podzielenie się doświadczeniami w prowadzeniu projektów międzynarodowych.

Gościem specjalnym spotkania będzie pan Adrien Bullier z Agencji Zarządzającej Programem CIP w Brukseli (EACI).

Czytaj więcej

 


 

25.01.2013

Każdy z nas pracuje nad wieloma projektami, które dotyczą szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Natłok zadań nie zawsze pozwala nam na systematyczne poszerzanie wiedzy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedstawiony będzie cykl krótkich prezentacji – interesujących publikacji z pogranicza przedsiębiorczości i innowacyjności. Szczegółowe omówienia poszczególnych publikacji będą udostępniane na stronach Portalu Innowacji w odstępie 2-3 tygodni.
 
Jugaadto indyjskie słowo oznaczające improwizację, rozwiązanie problemu małym nakładem środków, na bazie tego, co jest akurat do dyspozycji. Dobrą ilustracją znaczenia tego słowa jest przywołany przez autorów przykład bohatera amerykańskiego serialu „McGyver”, który za pomocą prostych, dostępnych w zasięgu ręki przedmiotów potrafił stworzyć wszystko, co było mu potrzebne, by uratować się z opresji. W opinii autorów „Jugaad Innovation”, właśnie tego typu innowacyjność jest coraz bardziej potrzebna w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym i to nie tylko w krajach rozwijających się, ale i na całym świecie.
 
Wśród głównych odbiorców książki można wymienić menedżerów zarządzających firmami w warunkach wysoko rozwiniętej, konkurencyjnej gospodarki. Składa się ona z 9 rozdziałów, w których najpierw omawiane jest znaczenie tego typu innowacji, opisywane są najważniejsze cechy innowacji jugaad, sposób ich wdrażania oraz to, jak idea ta wspierana może być przez państwo.
 

Czytaj więcej

 


 

30.01.2013

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie „Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki – Dynamiczna Polska 2020”, przedłożoną przez ministra gospodarki.
 
Dokument jest ściśle powiązany z krajowymi i unijnymi programami o charakterze strategicznym, takimi jak: „Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju” (DSRK), „Strategia Rozwoju Kraju 2020, aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo” (SRK 2020), „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” (KPZK), „Narodowa Strategia Spójności”, „Krajowy Program Reform” (KPR) oraz strategia „Europa 2020”. Taka spójność celów gwarantuje właściwą realizację polityki gospodarczej w dążeniu do osiągnięcia założonej wizji.

Czytaj więcej

 


 

Copyright by Paweł Słabik