NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Archiwum Styczeń 2016

04.01.2016

Celem nowelizacji jest przesunięcie wejścia w życie części regulacji zawartych w ustawie z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ( Dz. U. z 2015 r. poz. 478), tak, aby wchodziły one w życie z dniem 1 lipca 2016 r., a nie 1 stycznia 2016 r.

Jak zaznacza Kancelaria Prezydenta RP, uzasadnieniem dla wprowadzenia powyższych zmian ma być stworzenie możliwości przeprowadzenia dodatkowej oceny skutków regulacji oczekujących na wejście w życie oraz wprowadzenie mechanizmów gwarantujących lepsze wykorzystanie różnych źródeł zapewniających produkcję energii. W uzasadnieniu do wprowadzanych zmian wskazano również na konieczność zapewnienia czasu na dokonanie analizy koniecznych regulacji dotyczących zasad lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych.

 
Czytaj więcej

 


05.01.2019

13Niezmiernie miło nam poinformować, że w konkursie organizowanym przez radomski dziennik Echo Dnia, w konkursie na Człowieka Roku 2015 w Powiecie Radomskim nominowany został Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” – Cezary Adam Nowek, którego sylwetkę przybliżamy w niniejszej informacji. W ramach konkursu możemy głosować raz dziennie na stronie internetowej, poprzez Facebooka, a także poprzez wysyłkę SMS o treści czlowiekrad.17 pod numer 71321. O kolejności i tytule zadecydują głosy czytelników i kapituły redakcyjnej.


Czytaj więcej

 


08.01.2016

monikabankiewiczNiezmiernie miło nam poinformować, że w konkursie organizowanym przez radomski dziennik Echo Dnia, w konkursie na Człowieka Roku 2015 w Powiecie Przysuskim nominowana został Pani Monika Bankiewicz, która razem z mężem jest właścicielem Gospodarstwa Sadowniczego w Komorowie, specjalizującym się w uprawie jabłek, a także w produkcji naturalnie mętnych soków Smaczek z Doliny Radomki. Znana jest z działalności charytatywnej i społecznej. Jest członkiem „Stowarzyszenia Razem dla Radomki” oraz Prezesem Związku Producentów Papryki. W ramach konkursu możemy głosować raz dziennie na stronie internetowej, poprzez Facebooka, a także poprzez wysyłkę SMS o treści czlowiekprz.2 pod numer 71321. O kolejności i tytule zadecydują głosy czytelników i kapituły redakcyjnej.


Czytaj więcej

 


12.01.2016

gratulacje_sejmLokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” wspólnie z partnerami realizuje od 2011 r. porozumienie partnerskie „Paprykowy Szlak” –które za projekt „Papryka Przytycka – Markowy Produkt Mazowsza” w dniu 16 grudnia 2015 r. została nagrodzona w ogólnopolskim konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania 2015”, wyróżniającym najciekawsze przykłady praktycznie stosowanych metod i narzędzi współpracy samorządowej oraz współpracy jednostek samorządu z podmiotami z innych sektorów.Otrzymane gratulacje od Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej pod przewodnictwem Posła Andrzeja Maciejewskiego potwierdzają słuszność podejmowanych przez LGD działań i stanowią kolejne wyróżnienie otrzymane za wdrażane przez nas inicjatywy.


Czytaj więcej

 

 


14.01.2016

budzetpartycypacyjnyOddając w Państwa ręce publikację „Jak ewaluować budżet partycypacyjny (obywatelski)? Poradnik dla praktyków” przygotowaną przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Opracowanie powstało w ramach projektu ,,Laboratorium budżetu partycypacyjnego” realizowanego przez Fundację w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich i Institute of Governance and Public Policies przy Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.


Czytaj więcej.

 

 

 

 


15.01.2016

logoraW ostatnich latach można zauważyć wzrost aktywności kół gospodyń wiejskich. Coraz częściej kobiety, obserwując dorobek kulturowy, edukacyjny i społeczny swoich matek i babć, a także mając na uwadze potrzebę modernizacji i odnowy wsi wstępują do KGW lub zakładają nowe koła. Zdecydowaną większość członkiń stanowią rolniczki, jednak nie brakuje również innych osób ze środowiska wiejskiego – nauczycielek, pielęgniarek, urzędniczek, przedstawicielek lokalnego biznesu. KGW mogą być sformalizowaną strukturą organizacyjną, a tym samym w większym zakresie mogą korzystać ze wsparcia w ramach różnorodnych programów krajowych lub unijnych. Koła gospodyń wiejskich mają status organizacji społeczno-zawodowej rolników lub stowarzyszenia. Mogą ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego. Ponadto, jeśli posiadają osobowość prawną mogą zostać, na swój wniosek, wpisane do rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.


Czytaj więcej

 


19.01.2016

biuletyn68Serdecznie zachęcamy do lektury pierwszego w 2016 roku numeru Biuletynu Informacyjnego Naszego Stowarzyszenia, który przedstawia najważniejsze informacje dotyczące działań podejmowanych przez nasze LGD, jak również inicjatywy realizowane przez nasze instytucje partnerskie, samorządy, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe. Znajdziecie w nim Państwo informację o wyróżnieniu które otrzymaliśmy za realizację działań związanych z budową silnej marki „Papryki Przytyckiej” podejmowanych w ramach porozumienia Paprykowy Szlak. Wspomniana nagroda otrzymana w ogólnopolskim prestiżowym konkursie Samorządowy Lider Zarządzania ma dla nas bardzo duże znaczenie, stanowi docenienie dotychczas wysiłków i pracy zainicjowanej w 2011 r. W dalszej części przedstawiamy informacje na temat konkursu Człowiek Roku w ramach którego nominowano dwóch członków naszego LGD – Cezarego Adama Nowek i Monikę Bankiewicz. Prezentujemy poezję Jana Orczykowskiego z Zakrzewa, kolejny artykuł poświęcony psychologii wyglądu, informacje o występie zespołu Wolanianki w Finale Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie oraz relację z pierwszego posiedzenia Grup Tematycznej ds. Podejścia Leader.


Czytaj więcej

 


27.01.2016

Tematyka szeroko pojmowanej ochrony prywatności, a w ujęciu wąskim – tematyka ochrony danych osobowych – nabrała w ostatnich latach bardzo istotnego znaczenia.

Z jednej strony, rozwój nowoczesnych, zautomatyzowanych technik przetwarzania danych osobowych otwiera przed przedsiębiorcami nieznane dotąd możliwości analizy danych osobowych; nie bez przyczyny pojęcie „big data” jest dzisiaj tak popularne wśród osób zajmujących się ochroną danych osobowych.

Z drugiej strony, minione lata to także stały wzrost zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych i innych informacji przetwarzanych przez przedsiębiorców; wycieki danych osobowych i włamania do systemów teleinformatycznych, także tych uchodzących dotąd za bezpieczne, stają się coraz częstsze. 

Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie (PDF)

 


 

27.01.2016

kusaki2015Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku jest organizatorem wydarzenia kończącego karnawał w Jedlińsku, tzw. Jedlińskie Zapusty. Elementem tego wydarzenia będzie widowisko plenerowe: Ścięcie Śmierci, które jest jedynym tego typu wydarzeniem kulturalnym w Polsce i Europie. Swoim rodowodem sięga ono XVI stulecia i jest nadal kultywowane w Jedlińsku na pamiątkę „prawa miecza”, które Jedlińsk otrzymał przy lokacji miasta w 1530 roku. Badacze twierdzą, że na obrzęd „Ścięcia Śmierci” duży wpływ miała szkoła ariańska istniejąca w Jedlińsku w latach 1560- 1630 oraz szkoła wyższa funkcjonująca w latach 1630- 1655. W ówczesnych czasach w Jedlińsku przebywało bowiem wielu kleryków, historyków i żaków. Widowisko mogło wziąć swój początek od igrzyska żakowskiego, tj. ścięcia kukły symbolizującej śmierć. Widowisko zachowało swoją pierwotną formę, poprzez co stanowi ważny element dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Należy zaznaczyć, że wszystkie role (nawet kobiece) w widowisku są odtwarzane przez mężczyzn.


Czytaj więcej.

<- Powrót do archiwum

Copyright by Paweł Słabik