NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Bezpłatne szkolenia dla MSP

„Menager ds. energii” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez EKO-Wilanów A.J. Kowalczyk Sp. Komandytowa wraz z Fundacją Euro-Most. 

 

Celem projektu jest przygotowanie pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na przyjazne i bezpieczne dla środowiska wdrożenie technologii odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej. Dzięki jego realizacji  wsparciem objętych zostanie 150 przedsiębiorstw i ich pracownicy. Przewiduje się, że wsparcie otrzyma 90 kobiet i 60 mężczyzn.

 

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez przedsiębiorstwo jednostki organizacyjnej na terenie woj. mazowieckiego, a delegowany pracownik musi być zatrudniony na terenie woj. mazowieckiego. Przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność gospodarczą w jednej z branż: turystyka, transport, przemysł rolno-spożywczy, ochrona środowiska, handel, motoryzacja, usługi finansowe, energetyka odnawialna, ochrona zdrowia.

 

Przedsiębiorcom i ich pracownikom udzielona zostanie pomoc de minimis. 

 

Miejsce szkoleń: Warszawa lub miejscowości na terenie Mazowsza, gdzie utworzy się grupa szkoleniowa.

Terminy szkoleń: pierwsze szkolenia już od 16 kwietnia 2012 r.

 

Szczegółowe informacje

Copyright by Paweł Słabik