NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Rozpoczęcie naborów wniosków – tzw. Małe projekty

Równolegle z naborami prowadzonymi dla osób fizycznych, rolników, domowników gospodarstw rolnych  zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej pozarolniczej, przedsiębiorców działających na obszarze Gmin – Członków Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” (Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wolanów, Wieniawa, Zakrzew) w dniach od 30 marca r do 27 kwietnia 2012 roku w Biurze LGD „Razem dla Radomki” przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. – pn. 9:00 – 17:00, wt. – pt. 8:00-16:00 przyjmowane są wnioski dotyczące realizacji projektów w ramach działaniach „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

 

Wnioskodawcami mogą być:

• Osoby fizyczne zamieszkałe na obszarze LGD „Razem dla Radomki” lub prowadzące działalność gospodarczą na obszarze LGD

• Osoby prawne mające siedzibę lub prowadzące działalność na obszarze LGD „Razem dla Radomki”, w tym: organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe.

 

Limit dostępnych środków wynosi 112 933,14 zł.

 

Szczegóły Nabory wniosków – Małe projekty 

 

Biuro LGD ma obowiązek udzielać pomocy i prowadzić konsultacje w zakresie przygotowania wniosków w ramach PROW 2007 – 2013. W przypadku wątpliwości co do sposobu wypełnienia wniosku lub przygotowania projektu skontaktuj się z pracownikami Biura LGD „Razem dla Radomki” tel./fax (048) 38 58 996 lub mailem: zarzad@razemdlaradomki.pl, promocja@razemdlaradomki.pl

 

Dokumenty do pobrania Małe projekty

 

 

Copyright by Paweł Słabik