NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą

Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą.


Opis projektu

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w partnerstwie z Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Lokalną Grupą Działania „Perła Czarnej Nidy” i Samorządami Województwa Mazowieckiego i Świętokrzyskiego podpisała umowę na realizację projektu pn. „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” realizowanego w ramach projektu systemowego PARP „Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Projekt „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” zakłada promocję postaw przedsiębiorczych oraz innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów powstających w procesie prowadzenia firmy, poprzez współdziałanie przedsiębiorców z uczniami szkół gimnazjalnych. Głównym celem projektu jest:

 

  • wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy (przedsiębiorcy, konsultanci, kadra nauczycielska, uczniowie gimnazjów) z regionu mazowieckiego.

 

Dodatkowo będziemy dążyć do wypracowania i wdrożenia indukcyjnego modelu nauczania przedsiębiorczości na poziomie szkoły gimnazjalnej.

 

W ramach projektu w partnerskich szkołach gimnazjalnych z terenu LGD „Razem dla Radomki” powstaną Szkolne Kluby Przedsiębiorczości. Będzie to 5 szkół:

 

  • Publiczne Gimnazjum w Jedlińsku,
  • Publiczne Gimnazjum w Przytyku,
  • Publiczne Gimnazjum w Przysusze,
  • Publiczne Gimnazjum w Wieniawie,
  • oraz Publiczne Gimnazjum w Wolanowie.

 

Każdy klub będzie liczył ok. 20 uczestników. Na potrzeby przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone szkolenia na trenerów, którzy w ramach projektu będą świadczyć usługi na rzecz kreowania postaw innowacyjnej przedsiębiorczości na zajęciach warsztatów klubowych. Jednym z elementów zajęć warsztatowych w połączeniu z zadaniami konkursowymi będzie rozwiązywanie problemów przedsiębiorstw w oparciu o metodę TRIZ (Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań). Zajęcia w ramach klubów będą miały charakter zabaw, warsztatów dążących do rozwiązywania realnych problemów przedsiębiorców.

 

Działanie klubów odbywać się będzie poprzez cotygodniowe spotkania warsztatowe w II semestrze 2010/2011 oraz w I semestrze 2011/2012 r. Zajęcia prowadzić będą eksperci TRIZ i przedsiębiorczości oraz przeszkoleni trenerzy TRIZ i animatorzy. Warsztaty odbywać się będą raz w tygodniu jako dwugodzinne zajęcia pozalekcyjne. W ramach tego działania młodzież będzie miała możliwość zetknięcia się z realiami prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wizyty w przedsiębiorstwach. Aktywna forma prowadzenia zajęć ma na celu pobudzenie do innowacyjnego i twórczego rozwiązywania problemów przy zastosowaniu metody TRIZ i wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, czego efektem będzie zwiększony poziom przedsiębiorczości i wiedzy o możliwości rozwoju własnego potencjału opartego na postawach przedsiębiorczych.

 


← Archiwum

Copyright by Paweł Słabik