NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Regionalny Konkurs Przedsiębiorczości.

Regionalny Konkurs Przedsiębiorczości. 23 luty – Hala Sportowa Politechniki Radomskiej.


Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału Regionalnym Konkursie Przedsiębiorczości – wydarzeniu podsumowującym działalność Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości, powstałych w ramach projektu „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii, LGD „Perła Czarnej Nidy”, oraz Samorządami Województwa Mazowieckiego i Świętokrzyskiego.

 

Głównym celem projektu realizowanego od 1 października 2010 r. w ramach projektu systemowego Polskiej Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości: „Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości” jest wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych mających wpływ na rozwój społeczno – gospodarczy (przedsiębiorcy, konsultanci, kadra nauczycielska, uczniowie gimnazjów) z Regionu Mazowieckiego oraz Regionu Świętokrzyskiego.

 

W konkursie zmierzą się Szkolne Kluby Przedsiębiorczości – które powstały w pięciu szkołach gimnazjalnych z województwa mazowieckiego: w Jedlińsku, Przysusze, Przytyku, Wieniawie i Wolanowie. W ramach cyklu spotkań warsztatowych młodzież szkolna miała możliwość zetknięcia się z realiami prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wizyty w przedsiębiorstwach, zajęcia z ekspertami i trenerami TRIZ. Aktywna forma prowadzenia zajęć miała na celu pobudzenie do innowacyjnego i twórczego rozwiązywania problemów przy zastosowaniu metody TRIZ i wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, czego efektem będzie zwiększony poziom przedsiębiorczości i wiedzy o możliwości rozwoju własnego potencjału opartego na postawach przedsiębiorczych.

 

Regionalny Konkurs Przedsiębiorczości dla młodzieży szkół gimnazjalnych zaangażowanych w realizację projektu, odbędzie się w dniu 23 lutego 2012 r. o godzinie 9.00 w Hali Sportowej Politechniki Radomskiej w Radomiu, przy ulicy Chrobrego 27. Każdy z Klubów poza prezentacją innowacyjnego scenariusza zadania konkursowego weźmie udział także w konkursie z wiedzy nt. praktycznego zastosowania teorii TRIZ (rozwiązywania innowacyjnych zagadnień) w domu, w szkole, pracy czy w firmie.

Copyright by Paweł Słabik