NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Relacja z konferencji kończącej projekt „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą”

 


22 marca 2012 roku w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, przy ul. Ściegiennego 2 odbyła się konferencja kończąca realizację projektu JESTEM AKTYWNY – BĘDĘ PRZEDSIĘBIORCĄ. W konferencji uczestniczyły osoby zaangażowane w jego realizację z ramienia Lidera Projektu – Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Partnerów projektu – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” oraz Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”, Animatorzy prowadzący zajęcia w 10 Innowacyjnych Klubach Przedsiębiorczości, Eksperci projektu oraz inni zaproszeni goście, w tym m.in. przedstawiciele samorządów, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Kielcach, szkół gimnazjalnych oraz instytucji edukacyjnych z Województwa Świętokrzyskiego.

 


Konferencja adresowana była do wszystkich uczestników, skupiała się wokół prezentacji celów i uwarunkowań realizacji projektu. Podczas konferencji głos zabrali reprezentanci wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizacje projektu. Wystąpili eksperci – Pani Anna Sabat UJK w Kielcach., Pan Jan Boratyński – Regionalny Dyrektor TRIZ-Polska, Pani dr Irena Stańczyk ekspert TRIZ-pedagogiki, UJK w Kielcach. Wnikliwego podsumowania wpływu projektu na postawy młodzieży przedstawili trenerzy, Animator Klubu ale także sama młodzież gimnazjalna na rzecz której projekt został zrealizowany.

 


W drugiej części spotkania przestawiono film z działalności Klubów Przedsiębiorczości z województwa mazowieckiego oraz film konkursowy przygotowany przez młodzież z Klubu w Chęcinach – zwycięzcę Regionalnego Konkursu Przedsiębiorczości zorganizowanego w województwie świętokrzyskim.

 

 

Rejestracja_uczestnikówUczestnicy_spotkaniap.Cezary_Nowek

 

 

 

p.Jan_Boratyński

p.Grzegorz_Orawiecp.Irena_Stańczyk

Copyright by Paweł Słabik