NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Projekt Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy adaptacyjności i innowacji

Logo - ZPWiMZwiązek Pracodawców Warszawy i Mazowsza realizuje obecnie projekt  mający na celu stworzenie sieci współpracy pomiędzy organizacjami przedsiębiorców z sektora MSP, jednostkami samorządu terytorialnego, sektorem badawczo-rozwojowym oraz pozostałymi uczestnikami życia gospodarczego w województwie mazowieckim.

 

Celem projektu jest stworzenie sieci współpracy pomiędzy organizacjami przedsiębiorców z sektora MSP, jednostkami samorządu terytorialnego, sektorem badawczo-rozwojowym oraz pozostałymi uczestnikami życia gospodarczego w województwie mazowieckim. W ramach projektu zaplanowanych jest szereg działań, których efektem końcowym będzie budowa modelu partnerstw lokalnych na linii Przedsiębiorcy-Nauka-Samorząd.

 

„Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy adaptacyjności i innowacji”  jest projektem kierowanym do:

  • przedsiębiorców sektora MSP z terenu woj. mazowieckiego,organizacji
  • przedsiębiorców: organizacji pracodawców, izby i cechy rzemieślnicze, izby gospodarcze, stowarzyszenia,
  • przedstawicieli powiatowych i gminnych władz samorządowych,
  • przedstawicieli świata nauki, jednostek badawczo-rozwojowych, centrów transferu technologii, parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości.

 

Główne zadania w ramach projektu:
•    Budowa  Regionalnej Sieci Współpracy (sieć lokalnych ośrodków na rzecz innowacyjności i adaptacyjności),
•    Budowa partnerstw lokalnych przez animatorów lokalnych w ich środowiskach,
•    Utworzenie Mazowieckiego Portalu Innowacyjności i Adaptacyjności,
•    Organizacja seminariów dla przedstawicieli przedsiębiorstw,
•    Opracowanie podręcznika dobrych praktyk,
•    Zorganizowanie Konferencji podsumowującej projekt.

Copyright by Paweł Słabik