NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Relacja z konferencji

Logo - ZPWiM14 maja br. w Sali Widowiskowej przysuskiego Domu Kultury odbyła się konferencja regionalna w ramach projektu „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji”. Konferencja miała na celu promocję projektu. Na spotkaniu poruszona została m.in. tematyka innowacyjności, zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorczości, komunikacji społecznej wspólnoty lokalnej oraz założenia Regionalnej Strategii Innowacji.

 

Spotkanie rozpoczęto wystąpieniem prezesa LGD „Razem dla Radomki”, który przedstawił zagadnienie „Lokalna Grupa Działania w procesie rozwoju lokalnego”. Prezes Zarządu omówił również zarys działań prowadzonych przez LGD w ramach projektu. Stowarzyszenie będzie m.in. realizować sieć współpracy w zakresie wspólnego promowania produktu tradycyjnego – Papryki Przytyckiej i otrzymania przez nią Certyfikatu Unii Europejskiej, przygotowywać produkt turystyczny „Rzeka Radomka” oraz promować jego innowacyjne oddziaływanie na rozwój turystyki i agroturystyki a także powoła Agencję Rozwoju Lokalnego – organizację z otoczenia biznesu, której celem będzie rozwój przedsiębiorczości i kapitału ludzkiego.

 

Następnie głos zabrał Wojciech J. Jabłoński – Wiceprezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Przedstawiciel Lidera Projektu omówił wpływ przedsiębiorczości na rozwój lokalny. W swoim wystąpieniu Wiceprezes nawiązał do takich pojęć jak innowacja czy klaser. Ponadto prelegent zwrócił uwagę słuchaczy na istotę dokumentów: Regionalna Strategia Innowacji i Rozwoju dla Mazowsza oraz Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski.

 

Zagadnienie „Komunikacja społeczna wspólnoty lokalnej na rzecz pożądanego rozwoju” poruszył Leszek Stafiej (Prezes Zarządu Stafiej Partnerzy DKS SP. z o.o. oraz niezależny doradca ds. komunikacji społecznej, marketingowej i mediów). Dialog, współpraca, postawy i adaptacyjność to cztery węzły, przedstawione podczas wystąpienia. Węzły (filary) te są podstawą realizowanego projektu przez ZPWiM oraz ośrodki współpracujące. Przypomnijmy, że poza LGD „Razem dla Radomki” ośrodki wspierania adaptacyjności i innowacyjności będą utworzone w Mazowieckim Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola, Stowarzyszeniu ACADEMIA ACONOMICA, Wspólnocie Ziemi Szydłowieckiej oraz Stowarzyszeniu Przedsiębiorczości Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 

Konferencję zakończyły wystąpienia oraz dyskusja uczestników spotkania, po których udano się na przygotowany poczęstunek.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym za udział w spotkaniu. Już dziś zapraszamy na kolejne spotkania w ramach realizowanego projektu.

 

Materiały z konferencji:

Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji – ulotka

Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji – ulotka

„Lokalna Grupa Działania w procesie rozwoju lokalnego”

„Przedsiębiorczość a rozwój lokalny”

„Komunikacja społeczna wspólnoty lokalnej na rzecz pożądanego rozwoju”

 

 

Wystąpienie C.Nowek   Wystąpienie W.Jabłoński   Wystąpienie L.Stafiej


Archiwum wiadomości →

Copyright by Paweł Słabik