NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Konferencja promująca projekt „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy adaptacyjności i innowacji”

Logo - ZPWiM„Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” oraz Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza od kwietnia 2012 roku.  W ramach projektu 14 maja odbędzie się konferencja promocyjna, na którą już dziś serdecznie zapraszamy.


Podczas spotkania zastaną poruszone tematy związane z przedsiębiorczością na obszarach wiejskich. Prelegenci omówią zagadnienia takie jak: „Przedsiębiorczość a rozwój lokalny” czy „Komunikacja społeczna wspólnoty lokalnej na rzecz pożądanego rozwoju”. Dodatkowo na spotkaniu  Prezes Lokalnej Grupy Działania – p. Cezary Nowek przedstawi założenia działań realizowanych w ramach partnerskiego projektu.


W konferencji udział mogą wziąć: przedsiębiorcy z sektora MSP, organizacje przedsiębiorców, organizacje pracodawców, izby i cechy rzemieślnicze, izby gospodarcze, stowarzyszenia, przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych, przedstawiciele: świata nauki, jednostek badawczo-rozwojowych, centrów transferu i technologii, parków technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości.


Termin: 14 maja 2012 roku

Godzina: 13:00-15:00

 Miejsce: Sala Widowiskowa – Dom Kultury w Przysusze


Serdecznie zapraszamy.


Zaproszenie na konferencję


Dokumenty rekrutacyjne:


zał. 1 Formularz

zał. 2 Deklaracja uczestnictwa oraz Oświadczenia uczestnika projektu na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowy


Archiwum wiadomości →

Copyright by Paweł Słabik