NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Projekt „Przemysł dla dzieci”

Projekt „Przemysł dla dzieci” to nowa inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych.

 

W ramach projektu prowadzone będzie działanie, którego celem jest analiza sytuacji rynku pracy i edukacji pod kątem wykwalifikowanych zasobów ludzkich dla przemysłu chemicznego w regionie.  W okresie 7 – 18 maja br. w 5 szkołach na terenie województwa mazowieckiego będzie przeprowadzony projekt pilotażowy pod roboczą nazwą „Przemysł dla dzieci”. Głównym celem projektu będzie poprawa postrzegania i rozumienia przez dzieci i nauczycieli branży chemicznej oraz jej związków z nauką, a także zachęcanie uczniów do nauki przedmiotów ścisłych w szczególności chemii.

 

Projekt będzie składać się z trzech części. Po pierwsze, przeprowadzone zostaną zajęcia charakterze pokazów chemicznych z zastosowania chemii w przemyśle. Kolejnym elementem będzie szkolenie dla nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie mające na celu podniesienie ich świadomości oraz przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących wykorzystania kontekstu praktycznego i przemysłowego w nauczeniu chemii. Ostatnią częścią projektu pilotażowego będzie przeprowadzenie ankiet z dziećmi przed i po zajęciach, które pozwolą na poznanie opinii dzieci na temat nauki chemii i innych przedmiotów ścisłych oraz poznanie wiedzy na temat przemysłu.

 

Inicjatywa „Przemysł dla dzieci” realizowana będzie w ramach projektu „Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych”, które Województwo Mazowieckie rozpoczęło realizować w 2010 roku.

Copyright by Paweł Słabik