NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Mazovia Circular Congress

3-4 października 2018 miał miejsce MAZOVIA CIRCULAR CONGRESS. Podczas Kongresu zaprezentowane zostały dobre praktyki miast, firm i instytucji otoczenia biznesu z całego świata oraz korzyści płynące z transformacji gospodarek w kierunku CE.Zakres tematyczny obejmował trzy obszary: Circular City, Circular Food oraz Circular Manufacturing, którym poświęcone będą prezentacje, debaty z udziałem ekspertów z Anglii, Danii, Szwecji, Hiszpanii, Francji, Rumunii i Polski.
 
Prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Nowek brał aktywny udział w międzysektorowej debacie dotycząca wdrożenia filozofii circular w tworzenie nowych produktów spożywczych, projektowania nowych modeli biznesowych oraz budowania nowych łańcuchów wartości.
 
Migawki najważniejszych osób, scen, sytuacji znajdziecie w niniejszym filmie.

Mazovia Circular Congress –

3-4 października 2018 miało miejsce wydarzenie, które z przyjemnościa wspominamy i do którego będziemy jeszcze czesto wracać. Migawki najważniejszych osób, scen, sytuacji znajdziecie w niniejszym filmie.Miejmy nadzieję do zobaczenia wkrótce!#Zyskujzodzysku #CircularCongressWejdź na stronę: www.circular-congress.com.pl

Opublikowany przez Mazovia Circular Congress Piątek, 12 października 2018

 
Zachęcamy do zapoznania się z broszurą pt. „Gospodarka o obiegu zamkniętym. Jak wyzwolić potencjał z planowanych zmian”

Mazowsze 10 lat w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego

W tym roku przypada jubileusz członkostwa Mazowsza w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Z tej okazji mazowieccy członkowie SDK spotkali się, by podsumować dekadę działalności sieci na Mazowszu. Prezes Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” brał czynny udział w spotkaniu, przedstawiając prezentacje pt. „Sieć Dziedzictwa Kulinarnego w Dolinie Radomki”
 

Ponadto zapraszamy do posłuchania wypowiedzi prezesa LGD Cezarego Nowek (od 19:45 min) podczas audycji Mazowieckiego Poradnika Rolniczego, którego tematem była: “Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza” 
 

Publikacja „Przepisy prawne obowiązujące w specjalizacjach oferty obiektów turystyki wiejskiej”

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem dotyczącym przepisów prawnych, obowiązujących w specjalizacjach oferty obiektów turystyki wiejskiej, szczegółowo opisującym najważniejsze wymagania prawne, jakie powinny spełnić osoby planujące podjęcie działalności w branży turystycznej na obszarach wiejskich, jak również właściciele gospodarstw agroturystycznych myślący o rozbudowaniu oferty swojego obiektu o dodatkowe atrakcje.

Ekonomia Społeczna na Mazowszu – perspektywy rozwoju do 2022 roku

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza na seminarium pt. Ekonomia Społeczna na Mazowszu – perspektywy rozwoju do 2022 roku. Wyzwania stojące przed lokalnymi instytucjami, podmiotami i wspólnotami w obszarze ekonomii społecznej
 
Spotkanie odbędzie się 22 października br. w Radomiu miejsce spotkania: Sala nr 228 na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom
 
Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli instytucji lokalnych z subregionu (powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, miasto Radom, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński) – jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, oświaty, kultury, sportu, turystyki, zdrowia, mieszkalnictwa, mediów, biznesu, itp. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Zaproszeniu i Formularzu.
 
Pliki do pobrania:
Program szkolenia
Formularz zgłoszeniowy
 
Więcej informacji o seminariach możecie Państwo znaleźć pod pod adresami :
http://www.es.mcps-efs.pl/seminaria-tematyczne-2018
http://www.es.mcps-efs.pl/seminaria-2018

Copyright by Paweł Słabik