NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Dekor Dar z Przysuchy

Dekor Dar to firma rodzinna Barbary i Zdzisława Bałtowskich z Przysuchy. Zajmują się oni wykonywaniem rzeźb w drewnie. Zdzisław Bałtowski, z wykształcenia kierowca, uzdolnienia artystyczne przejawiał już w dzieciństwie. Jest samoukiem. Swoje pierwsze prace rzeźbiarskie wykonywał w kostkach szarego mydła, gipsu, kawałkach kory, następnie w drewnie lipowym. Obecnie wykonuje najczęściej prace o tematyce sakralnej: postacie Chrystusa Ukrzyżowanego, Matki Boskiej, przedstawienie Ostatniej Wieczerzy (płaskorzeźba). Rzeźbi w drenie lipowym, prace pozostawia w naturalnym wybarwieniu, prace są bejcowane, drewno zabezpiecza woskowaniem.

 

Barbara Bałtowska jest wykonawczynią rzeźb w drewnie, wykonuje przedstawienia aniołów. Swoje prace wykonuje w drewnie lipowym, figurki wycina według kilku formatów, różnicuje je rytowaniem. Figurki dodatkowo są malowane akrylem i brokatowane, co nadaję im wyjątkowego wyrazu i piękna.

 

Odbiorcami prac firmy Dekor Dar jest nie tylko najbliższe środowisko, ale również klienci z całego kraju i z zagranicy. Wiele prac wykonywanych jest na rzecz parafii Miłosierdzia Bożego w Przysusze (od 1999 r. krzyże i figury Chrystusa; dla uczestników Misji, za namową ks. Proboszcza Sławomira Grzegorczyka wykonał dla tego kościoła Krucyfiks i symboliczną różę do ołtarza Matki Boskiej). Wykonane przez niego krzyże znalazły się w szkole podstawowej na Osiedlu Południe. Wykonał także rzeźbę Matki Boskiej do przydrożnej kapliczki.

 

Państwo Bałtowscy wystawiają swoje prace na kiermaszach "sztuki ludowej", podczas m.in. "Dni Kolbergowskich" oraz podobnych imprez w Radomiu, Szydłowcu, Kazimierzu Dolnym, w Warszawie. Współpracują również z Lokalną Grupą Działania "Razem dla Radomki".

 

Copyright by Paweł Słabik