NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Malarstwo naiwne – Państwo Glik

malartswo naiwne GlikZbigniew Glik to jeden z młodych twórców w naszym regionie. Z Muzeum Wsi Radomskiej ściśle współpracuje od 2000 roku. Bierze aktywny udział w organizowanych przez naszą placówkę festynach i kiermaszach, a także pokazach promujących Ziemię Mazowiecką organizowanych corocznie w Warszawie. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum Regionalnego w Kozienicach oraz Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu.

 

Zainteresowania artystyczne, praca twórcza to pasje towarzyszące Zbigniewowi Glikowi od dzieciństwa. Kategoria twórcza, w której spełnia się najpełniej to malarstwo akrylowe. Swoje charakterystyczne, barwne, nieco karykaturalne płótna zwykle nakleja na deski, tworząc specyficzną "ramę" będąca integralną częścią obrazu. Najbliższa jest mu tematyka wsi, parafraza pejzażu z ciekawymi wątkami sakralnymi-najczęściej aniołami-smutnymi, wesołymi zadumanymi zawsze nieco dziecinnymi w rysunku. Zainteresowania męża wpłynęły na rozwój pasji twórczych jego żony, w wolnych chwilach zajmuje się ona koronką szydełkową oraz podobnie jak mąż malarstwem.

 

Prace Zbigniewa Glika doczekały się już zasłużonych nagród w 2005 roku nagroda Stowarzyszenia Twórców Kozienickich oraz Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Chrystiana w Kielcach.Obrazy Zbigniewa Glika oraz jego małżonki Danuty mieszczą się w grupie malarstwa naiwnego, inspirowane ludowością, są wyrazem nowych zjawisk zachodzących w sztuce ludowej. W czasie nie sprzyjających rozwojowi twórczemu należy być szczególnie pełnym uznania dla ludzi takich jak Państwo Glik, młodych a z wyboru kultywujących dawne tradycje kameralnej sztuki ludowej, wykonywanej z pasji, choć nie przynoszącej korzyści.

malarstwo naiwne glikmalarstwo naiwne glik

Copyright by Paweł Słabik