NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Ekonomia Społeczna – możliwości i wyzwania

Mazowiecki Osrodek Wsparcia Ekonomii

Zapraszamy Państwa na spotkanie „Ekonomia Społeczna – możliwości i wyzwania”, które odbędzie się 27 listopada br. w godzinach od 10 do 15 w Radomiu, w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego , ul. Kościuszki 5a.Uczestnikami spotkania będą członkowie partnerstw działających w subregionie radomski w powiatach: białobrzeskim, lipskim, kozienickim, przysuskim, szydłowieckim, zwoleńskim i mieście Radomiu.
Celem spotkania jest :

  • Wymiana doświadczeń i omówienie realizowanych przedsięwzięć
  • Pokazanie dobre praktyki
  • Integracja
  • Zdiagnozowanie barier rozwoju ekonomii społecznej

Spotkanie jest organizowane na wniosek wielu członków partnerstw działających na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w naszym regionie.
Bardzo liczymy na Państwa udział.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 25.11.2019 r.
wjablonski@cofund.org.pl , tel. 602 512 657

Rekomendacje KSOW wobec Smart Villages

Inteligentne wsie (Smart Villages) to nowa koncepcja w zakresie kształtowania polityki UE. Ma ona bardzo istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi. Promowanie „inteligentnych wsi” i oferowanie im wsparcia będzie istotne w następnym okresie programowania funduszy unijnych na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

 

W trakcie warsztatów 21-22 października 2019 roku zostały przedstawione przykłady inicjatyw, zgodnych z ideą Smart Village podejmowanych w państwach europejskich, zwłaszcza w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz polskie przykłady i inicjatywy, nagrodzone i wyróżnione w konkursie „Moja SMART wieś”, zorganizowanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

 

Poniżej znajdziecie Państwo link do strony ksow.pl, gdzie zamieszczono wnioski i rekomendacje do wdrażania rozwiązań związanych z rozwojem inteligentnych wsi (Smart Village) w Polsce, wypracowane podczas Międzynarodowych Warsztatów pn. Inteligentne Wsie jako skuteczny sposób na kluczowe wyzwania obszarów wiejskich.

 

Copyright by Paweł Słabik