NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Nowy Biuletyn LGD Razem dla Radomki

Prezentujemy majowy numer Biuletynu LGD Razem dla Radomki, w którym przedstawiamy informacje na temat: raportu z monitoringu za 2020 rok, informacje o Smart Village oraz o działalność LGD w I kwartale 2021 r. w zakresie przygotowanych wniosków o dofinansowanie projektów zewnętrznych.

 
Biuletyn 108 RDR

Rząd przyjął Krajowy Plan Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy 30 kwietnia został zaakceptowany na specjalnym posiedzeniu Rady Ministrów. Rząd jednocześnie upoważnił Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do wprowadzania dalszych zmian w dokumencie.

 
Rząd przyjął Krajowy Plan Odbudowy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oficjalnie przesłało Krajowy Plan Odbudowy (KPO) do Komisji Europejskiej przez system CIRCABC. Dokument jest podstawą do wypłaty pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro

Osobowość roku 2020

W konkursie plebiscytowym „Osobowość roku 2020”  organizowanym przez POLSKA TIMES nominację za promowanie regionu i organizację oraz współorganizację licznych projektów integrujących lokalne społeczeństwo.

 

W kategorii polityka, samorządność i społecznośc lokalna, nominację uzyskał Prezes LGD Razem dla Radomki Pan Cezary Nowek.

Cezary Nowek Prezes LGD Razem dla Radomko

Nominacja ta, to wyróżnienie dla Lokalnej Grupy Działania za realizację z sukcesami wizji LGD „OBSZAR „RAZEM DLA RADOMKI” AKTYWNY SPOŁECZNIE, KULTURALNIE I GOSPODARCZO, LIDEREM NA POŁUDNIU MAZOWSZA”.

 

Copyright by Paweł Słabik