NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Zapraszamy do obejrzenia filmów prezentujących projekty dofinansowane przez LGD Razem dla Radomki w ramach PROW 2014-2020

Fundusze unijne skierowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zmieniają polską i mazowiecką wieś. Pomagają w tym organizacje takie jak Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, której działalność w zakresie wsparcia i rozwoju przedsiębiorczości przedstawimy Państwu w filmach.

Obecnie Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” skutecznie realizuje w ramach nowej perspektywy unijnej działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na których wdrażanie otrzymała blisko 15 milionów złotych. Środki te pomogą na szeroką aktywizację społeczeństwa lokalnego, realizację wielu projektów, w tym przeprowadzenie konkursów na rozwój i rozpoczynanie działalności gospodarczych, rozwój infrastruktury publicznej – turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej a także wsparciem na projekty grantowe.

Zachęcamy do obejrzenia filmów, które zostały dofinansowane w  ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województw Mazowieckiego na 2021 rok.

Film prezentujący wsparcie sektora przedsiębiorczości: https://www.youtube.com/watch?v=q4uTMCcJl9Y

Film prezentujący działalność LGD w zakresie aktywizacji i rozwoju obszarów wiejskich: https://www.youtube.com/watch?v=q4uTMCcJl9Y

Dobre praktyki w gminie Przytyk: https://www.youtube.com/watch?v=1yINtTQD6Uw

Dobre praktyki w gminie Zakrzew: https://www.youtube.com/watch?v=QA-ftLxuaYQ

Dobre praktyki w gminie Wieniawa: https://www.youtube.com/watch?v=RD_WR-oH4G0

Dobre praktyki w gminie Wolanów: https://www.youtube.com/watch?v=IrGPMZnYjV4

Dobre praktyki w gminie Jedlińsk: https://www.youtube.com/watch?v=orJLodCLx_c

Dobre praktyki w gminie Przysucha: https://www.youtube.com/watch?v=fiNG3pJVnQs

Aktywna Wieś – Dobre Praktyki. Publikacja prezentująca efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016-2021 przez LGD Razem dla Radomki.

Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” opracowało nową publikację. Zawarliśmy w niej informacje o działalności LGD w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016-2021 – prezentując m.in. informacje o przekazanych dofinansowaniach w ramach realizowanych naborów wniosków, czy też o naszej aktywności w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizacje różnych projektów.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” skutecznie realizuje w ramach nowej perspektywy unijnej działania dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na których wdrażanie otrzymała blisko 15 milionów złotych.

W publikacji przedstawiamy informacje o działaniach podejmowanych na rzecz aktywizacji społeczeństwa lokalnego, prezentując wybrane projekty w zakresie dofinansowań na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej; wsparcia na rzecz rozwoju istniejących firm i premii na otwarcie działalności gospodarczej, a także wsparciu na rzecz projektów grantowych.

Publikacja opracowana w ramach zadania dofinansowanego w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województw Mazowieckiego na 2021 rok.

Publikacja dostępna jest pod adresem: http://razemdlaradomki.pl/dok/dobrepraktyki.pdf

Uwaga! Eko Konkurs od LGD!

Masz pomysł na ciekawe działanie dotyczące:

  • powtórnego wykorzystania odpadów,
  • sposobów na oszczędzanie wody,
  • ograniczenia powstawania i/lub segregacji odpadów;

Zapraszamy do konkursu pn. „Bądźmy eko w Dolinie Radomki” skierowanego do szkół, przedsiębiorców, stowarzyszeń, rolników i osób indywidualnych z obszaru Doliny Radomki ze szczególnym uwzględnieniem gmin: Jedlińsk, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew oraz Gminy i miasta Przysucha.

badzmy eko w dolinie radomki

Działania konkursowe powinny ukazywać prawidłowe postawy, nawyki wobec środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem zasad właściwej segregacji odpadów, oszczędzania wody oraz wtórnego wykorzystywania odpadów.

 

Zachęcamy do podejmowania działań także w formie nakręcenia krótkiego filmiku (ok. 3 min) wpisującego się w kategorie: : powtórnego wykorzystania odpadów, sposobów na oszczędzanie wody; ograniczenia powstawania i/lub segregacji odpadów;

 

W konkursie przewidziano nagrody w postaci bonów prezentowych o łącznej wartości 4 800,00 zł. Zgłoszenie należy dostarczyć do 29 października 2021 r. na adres e-mail lgd@razemdlaradomki.pl lub osobiście do Biura LGD w Janiszewie, ul. Zielona 127, 26-652 Zakrzew. Do 22 listopada realizacja zadań, oraz przekazanie dokumentacji fotograficznej z realizowanego zadania. (ok. 5 dobrej jakości zdjęć i/lub krótki filmik (ok. 3 min.) przedstawiających zrealizowane działania).

 

Osoba do kontaktu: Małgorzata Kopycka, tel. 48/385 89 96.

 

Pobierz

Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w rolnictwie

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24-25 listopada 2021 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu organizuje „VI Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie”.

CDR

Głównym celem, odbywającego się już po raz szósty, wydarzenia jest stworzenie płaszczyzny do dyskusji oraz wymiany doświadczeń, wiedzy i informacji o innowacyjnych rozwiązaniach w rolnictwie, a także promocja tych rozwiązań w praktyce. Forum będzie okazją do nawiązania kontaktów oraz tworzenia potencjalnych partnerstw innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli nauki, doradztwa rolniczego, brokerów innowacji, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, rolników, w tym przedstawicieli grup operacyjnych EIP, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

 W ramach Forum zaplanowano przeprowadzenie konkursu pn. „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w rolnictwie”. Celem konkursu jest promowanie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich oraz innowacyjnych technik i technologii, które mogą być wykorzystane w celu efektywniejszego zarządzania gospodarstwem rolnym. Konkurs jest zachętą dla producentów do wdrażania nowych rozwiązań w produkcji rolnej.

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie projektów / produktów / rozwiązań do ww. konkursu. Prosimy o przesłanie zgłoszeń konkursowych na załączonym formularzu zgłoszeniowym wraz z przygotowaną prezentacją MS PowerPoint (do 5 slajdów) / filmem / posterem dotyczącym zgłoszonego projektu.

 

Zgłoszenia projektów należy przesłać do dnia 12 listopada 2021 r. na adres: m.mrozek@cdr.gov.pl

Osoby odpowiedzialne merytorycznie:

Monika Mrożek tel. 48 365 69 35, e-mail: m.mrozek@cdr.gov.pl

 

Źródło: cdr.gov.pl

Uwaga Konkurs!

Masz pomysł na ciekawe działanie dotyczące:

 
  • Powtórnego wykorzystania odpadów;
  • Sposobów na oszczędzanie wody;
  • Ograniczenia powstawania i/lub segregacji odpadów;

Zapraszamy do konkursu pn. „Bądźmy eko w Dolinie Radomki” skierowanego do szkół, przedsiębiorców, stowarzyszeń, rolników i osób indywidualnych z obszaru Doliny Radomki ze szczególnym uwzględnieniem gmin: Jedlińsk, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew oraz Gminy i miasta Przysucha.

 

W konkursie przewidziano nagrody w postaci bonów prezentowych o łącznej wartości 4 800,00 zł.

 

WKRÓTCE SZCZEGÓŁY KONKURSU.

Copyright by Paweł Słabik