NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 został przekazany do Komisji Europejskiej

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 307/303/22 z dnia 8 marca 2022 r. przyjął projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (wersja 1.0). 15 marca br. projekt programu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu FEM 2021-2027 oraz Analizą DNSH został za pośrednictwem systemu SFC przekazany do Komisji Europejskiej.

 
 

Kondycja organizacji pozarządowych 2021

Badanie “Kondycja organizacji pozarządowych” to największe niezależne badanie stowarzyszeń i fundacji w Polsce. Realizowane każdorazowo na losowo dobranej próbie, przez co badania mają charakter reprezentatywny i umożliwiają wnioskowanie o wszystkich aktywnych w Polsce organizacjach pozarządowych. Najnowszą edycję badania zrealizowano na próbie 1200 organizacji (warstwowanej ze względu na formę prawną organizacji i wielkość miejscowości będącej miejscem rejestracji organizacji).

Niniejszy raport to skrót najważniejszych danych opisujących stan polskiego sektora społecznego w 2021 roku. W rozszerzonej wersji raportu będą Państwo mogli zobaczyć te dane (i wiele więcej) na tle wyników z poprzednich edycji badania, pogłębione analizy oraz komentarze eksperckie, które pomagają w interpretacji danych.

 

Copyright by Paweł Słabik