NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Warsztaty poświęcone gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ)

Do udziału w wydarzeniu Urząd Marszałkowski w Warszawie zaprasza przedsiębiorców regionu radomskiego zainteresowanych aktualnymi rozwiązaniami na polu GOZ, m.in. w wymiarze:

 
  • legislacyjnym,
  • standaryzacji,
  • gospodarczym (w tym konkurencyjności rynkowej),
  • możliwości finansowania projektów,
  • efektywności klimatycznej – na tle nowoczesnych rozwiązań rynkowych.
 

Osobny panel warsztatów partycypacyjnych poświęcony zostanie cyrkularnemu łańcuchowi wartości i możliwościom budowy nowych modeli biznesowych – pod kątem charakterystyki przemysłowej regionu. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

Konkurs Moja Smart Wieś

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji konkursu „Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy”, realizowanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Konkurs ma na celu identyfikację przykładów realizacji i wdrażania koncepcji smart villages na obszarach wiejskich w Polsce zarówno z perspektywy teraźniejszej, jak i w przyszłości. Idea smart villages sprzyja poprawie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi. To koncepcja, która inspiruje do zmian i podejmowania przedsięwzięć odpowiadających na potrzeby członków danych społeczności wiejskich.

 

Cyberbezpieczeństwo polskich firm – konferencja hybrydowa

Ostatni rok był wielkim wyzwaniem dla nas wszystkich, a obszar cyberbezpieczeństwa stał się jednym z kluczowych elementów zapewnienia ciągłości działania i przetrwania wielu nowoczesnych przedsiębiorstw. Skala cyberataków stała się nieporównywalnie większa w otaczającej nas „nowej rzeczywistości”. Cyberprzestępcy wykorzystują innowacyjne techniki oraz narzędzia, które mają posłużyć ich celom i zagrozić funkcjonowaniu firm. Jak zatem radzić sobie w tych czasach? Jakie technologie wybrać dla zapewnienia bezpieczeństwa naszym przedsiębiorstwom i nam samym?

Zapraszamy do udziału w 2. edycji konferencji Cyberbezpieczeństwo Polskich Firm, podczas której postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Fundusze dla Klimatu – Sieć Doradców NGO

Fundusze dla Klimatu – Sieć Doradców NGO to projekt szkoleniowo-doradczy realizowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) przy współpracy Fundacji Sendzimira w ramach programu „Zielony Lider” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

Celem projektu jest zbudowanie ogólnopolskiej sieci doradców w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na projekty społeczne i/lub inwestycyjne służące mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, a także wspieranie tych osób w ich działaniach doradczych.

Poszukiwane są osoby, które mają w sobie pasję, wrażliwość i wiedzę z zakresu dbania o klimat i środowisko, wiedzą jak przygotować projekty społeczne i/lub inwestycyjne, są przekonani, że współpraca władz samorządowych i lokalnych organizacji jest ważna, są aktywni lokalnie i posiadają kompetencje do tego, aby doradzać lokalnej społeczności.

 

Wszystkie szczegóły znajdują się tutaj: Fundusze dla klimatu, nabór chętnych trwa do 26 września, żeby się zgłosić, należy wypełnić formularz: Fundusze dla Klimatu – zgłoszenie

MBA Zarządzanie Spółdzielniami Przyszłości

Od października rusza nowy, roczny program – studia MBA Zarządzanie Spółdzielniami Przyszłości. Przygotowuje do wykorzystywania w lokalnym rozwoju popularyzujących się w Europie form spółdzielni – m.in. spółdzielni energetycznych, rozwojowych (wykorzystujących modele z Cleveland czy Preston) czy platformowych.

Jako CoopTech Hub, centrum restartu spółdzielczości, wraz z Collegium Civitas przygotowaliśmy interdyscyplinarny, teoretyczno-praktyczny kurs. Podnosi on kompetencje w obszarach:

 
  • budowania kapitału społecznego i lokalnej odporności w czasach kryzysów,
  • wyzwań, trendów i narzędzi transformacji cyfrowej w kontekście lokalności, 
  • angażowania społeczności w podnoszenie lokalnej jakości życia,
  • projektowania strategii dla nowoczesnych spółdzielni.
 

Kurs jest płatny i odbywa się w formie hybrydowej, dostosowanej do uczestników pracujących w różnych częściach Polski.

Copyright by Paweł Słabik