NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Jaka będzie przyszłość rolników? Zielone wiadomości

Przyszłość rolników to także przyszłość konsumentów. Czy czeka nas postępująca intensyfikacja rolnictwa, w której kilkaset, a może nawet kilkadziesiąt korporacji przejmie globalny łańcuch żywnościowy? Czy jednak może wreszcie uda się przerwać ten pęd ku monopolistycznym zyskom, a tym samym ocalić małe gospodarstwa, a konsumentom zapewnić dostęp do lokalnie produkowanej i wysokiej jakości żywności?

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem publikacji Zielone wiadomości, gdzie znajdą Państwo odpowiedzi na te pytania oraz wiele więcej interesujących tematów.

 

Rolnicza aplikacja eDWIN dostępna!

Bezpłatna aplikacja eDWIN, która ułatwia codzienną pracę na polu, jest już całkowicie dostępna. Skorzystać mogą z niej zarówno rolnicy, jak i samorządy, instytucje naukowe oraz każdy z nas. Wraz z końcem października uruchomione zostały dwie ostatnie usługi w ramach platformy eDWIN, którymi są „Śledzenie pochodzenia produktów” oraz „Raportowanie zagrożeń”.

LGD Razem dla Radomki ogłasza nabór wniosków : Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego.

 
  • Termin składania wniosków: wyznacza się na okres od dnia 18.11.2022 r. do dnia 02.12.2022 r. do godz. 15.00
  • Forma wsparcia: premia w wysokości 50 tyś zł. (na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Rozdział V.)
  • Zakres tematyczny: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego(zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach Poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2017 poz. 772 tekst jednolity );
  • Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 85 861,34 euro = 343 445,36 zł. (limit dostępnych środków ustalony w walucie EUR został przeliczony po kursie stałym 4,00 PLN/EUR). Limit dostępnych środków ustalony w walucie EUR, zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).
  • Miejsca składania wniosków: tylko i wyłącznie bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej, oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej (nagranej na płyty CD) należy złożyć do siedziby Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” Janiszew, ul. Zielona 127, 26-652 Zakrzew. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę upoważnioną do przyjęcia wniosku. O terminie złożenia decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.
 

Zapraszamy na doroczną bezpłatną konferencję networkingową WECHANGE „ Dialog dla przyszłości 2022” na temat „Budowanie prężnych społeczeństw obywatelskich i obrona demokracji w UE i jej wschodnim sąsiedztwie”.

civil cooperation

Konferencja jest wspierana przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i odbędzie się w dniach 28-30 listopada 2022 w Humboldt Carré, Behrenstraße 42, 10117 Berlin .W tym roku spodziewanych jest 110 podmiotów społeczeństwa obywatelskiego z krajów Partnerstwa Wschodniego i Trójkąta Weimarskiego. Wspólnie chcielibyśmy omówić bieżące wyzwania naszych czasów i poznać podejścia do poprawy odporności społeczeństwa obywatelskiego w obszarach zarządzania kryzysowego, komunikacji i bezpieczeństwa IT.

 

Konferencja skupi się na wymianie wartości i wolności demokratycznych, a także na wolnych mediach i walce z propagandą. Zajmiemy się także globalną sytuacją bezpieczeństwa i porozmawiamy o tym, jak obecne wojny, kryzysy, konflikty na Ukrainie iw krajach Europy Wschodniej wpłyną na liberalną demokrację i światowy ład bezpieczeństwa.

 

Możesz zarejestrować się na 3-dniowe wydarzenie do 13 listopada 2022 pod linkiem https://civilsocietycooperation.net/conference-2022/

 

Wszystkie koszty podróży i zakwaterowania zostaną pokryte przez WECHANGE.

civil cooperation

Językiem roboczym konferencji będzie język angielski.

Copyright by Paweł Słabik